Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom fra Menneske­rettigheds­domstolen om virksomheders over­vågning af privat kommunikation

Horten
22/09/2017
Ny dom fra Menneske­rettigheds­domstolen om virksomheders over­vågning af privat kommunikation


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har for nyligt slået fast, at det var i strid med retten til privatliv, at en rumænsk medarbejder var blevet opsagt på grund af privat brug af en Yahoo-konto oprettet i arbejdsøjemed. Også selv om de interne regler i virksomheden forbød privat brug af bl.a. arbejdsrelaterede internetkonti.


 

På arbejdsgiverens opfordring havde medarbejderen oprettet en profil på chatsiden Yahoo med henblik på at kunne kommunikere med kunderne.

I virksomhedens interne retningslinjer, som medarbejderen havde underskrevet, var al personlig brug af computer, internet m.v. forbudt. Retningslinjerne nævnte ikke muligheden for overvågning, men virksomheden havde efterfølgende udarbejdet et tillæg til reglerne, hvor det blev indskærpet, at man forventede, at retningslinjerne blev overholdt, og at overtrædelser blev overvåget og ville blive straffet.

Medarbejderen havde kommunikeret privat, hvilket blev opdaget.


Afvist ved nationale domstole og første instans


Såvel første- som anden-instansen afviste en krænkelse. De nationale domstole kom frem til, at overvågningen havde været i overensstemmelse med national arbejdsret og ikke været en krænkelse af retten til privatliv. Det skete med henvisning til nødvendigheden af overvågningen for at undgå it-problemer eller ulovlig brug af internettet, samt det faktum, at overvågningen skete for at underbygge en mistanke om misbrug af virksomhedens internet i strid med virksomhedens interne retningslinjer.

Disse begrundelser og resultatet heraf blev fundet i overensstemmelse med Menneskerettighedskonventionen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols første instans


Omfattet af menneskerettighedskonventionen?


Ved Grand Chamber, der er den øverste instans ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, blev det imidlertid slået fast, at de nationale domstole ikke havde foretaget en tilstrækkelig prøvelse af den påståede krænkelse af retten til privatliv.

Menneskerettighedskonventionens artikel 8 fastslår retten til privatliv, herunder retten til respekt for individets private korrespondance, og Domstolen slog fast, at den pågældende korrespondance var omfattet af artikel 8's ret til respekt for privatliv og korrespondance.

Statens positive forpligtelser til at sikre individets ret til privatliv
Da der var tale om en privat virksomhed, som ikke er direkte forpligtet af konventionen, undersøgte Domstolen, hvorvidt den rumænske stat – i dette tilfælde de nationale domstole - havde overholdt de positive forpligtelser, der gælder for stater.  Statens positive forpligtelser skal skabe den nødvendige sikkerhed for, at også private overholder Menneskerettighedskonventionens frihedsrettigheder.

Domstolen anførte, at de nationale domstole ved bedømmelsen af lovligheden af en overvågning skal tage hensyn til følgende kriterier:

  • Er medarbejderen på en klar og tydelig måde blevet underrettet om muligheden for overvågning?

  • Hvor intensiv en overvågning har der været tale om? Har man blot overvåget tilstedeværelsen af privat korrespondance, eller har man også gennemgået indholdet af denne?

  • Har der foreligget legitime hensyn, der kan begrunde en overvågning?

  • Har der foreligget andre, mindre indgribende, foranstaltninger, der ville kunne opnå de samme resultater?

  • Hvilke konsekvenser har overvågningen haft for den, der er blevet overvåget?

  • Har den overvågede været tilstrækkeligt sikret mod misbrug af muligheden for overvågning?Domstolene havde ikke ramt den rette balance


I sager som denne, der omhandler statens positive forpligtelser, afprøver Domstolen, hvorvidt staten har ramt den rette balance mellem modstående hensyn – i dette tilfælde arbejdstagerens ret til respekt for privatlivet kontra virksomhedens ønske om at undgå misbrug af dennes internet.

Domstolen slog fast, at de nationale domstole ikke havde foretaget en tilstrækkelig prøvelse af opfyldelsen af de ovenstående kriterier. Blandt andet havde domstolene ikke på tilstrækkelig vis undersøgt overvågningens intensitet, de legitime hensyn eller mulighederne for brug af mindre indgribende midler. Samtidigt havde domstolene reelt sløret gennemsigtigheden ved at acceptere en mulighed for omfattende brug af overvågning under en disciplinærhøring. Individet kunne på den måde ikke vide, hvornår der var risiko for at blive overvåget.

Af disse grunde fandt Domstolen, at de nationale domstole ikke havde ramt den rette balance mellem de modstående hensyn. Den rumænske stat skulle derfor betale arbejdstageren en godtgørelse, der blev udmålt til hans beviselige tab i forbindelse med opsigelsen.


Horten bemærker


Domstolens afgørelse viser, at det er vigtigt, at arbejdsgivere informerer deres ansatte om muligheden for overvågning samt omfanget af denne.

Dansk ret er på linje med afgørelsen. Den danske persondata- og strafferetlige lovgivning sætter nemlig tilsvarende begrænsninger for, hvorvidt og i hvilket omfang danske virksomheder må overvåge medarbejderes brug af e-mails og lignende.

Højesteret har i dom af 4. februar 2015 tilsvarende lagt vægt på, at en virksomhed ikke søgte i og gennemlæste meddelelser af privat karakter i videre omfang, end det var nødvendigt for at kunne udskille den del af mailkorrespondancen, der var relevant i forhold til undersøgelsens formål. Derfor blev der ikke givet godtgørelse.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted