Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen

Kromann Reumert
09/07/2021
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Kromann Reumert logo
Vestre Landsret gav for nylig Skatteministeriet medhold i, at en ejendom ikke kunne overdrages mellem familiemedlemmer efter "15 %-reglen", da der forelå "særlige omstændigheder" i form af blandt andet et købstilbud fra en kommune. Læs mere om afgørelsen her.

Sagens omstændigheder

A solgte den 10. maj 2014 en ejendom til sine fem døtre for 1.615.000 kr., svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Det fremgik af en korrespondance mellem kommunen og døtrenes repræsentant, at døtrene allerede den 2. maj 2014 blev bekendt med, at kommunen ønskede at overtage ejendommen, og at der var afsat fem mio. kr. til det. Det fremgik videre, at døtrene den 5. maj 2014 accepterede at sælge ejendommen til kommunen for fem mio. kr. på en række nærmere angivne vilkår, herunder et vilkår om indhentelse af et bindende svar fra Skattestyrelsen (daværende SKAT).  Den 21. maj 2014 solgte døtrene ejendommen til kommunen for fem mio. kr.


Parterne i familieoverdragelsen var således forinden overdragelsen den 10. maj 2014 bekendt med, at kommunen ønskede at overtage ejendommen, og at tilbuddet fra kommunen lød på fem mio. kr.


Landsrettens afgørelse

Sagen angik i første række, om skattemyndighederne skulle respektere værdiansættelsen på 1.615.000 kr. på grundlag af 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret, eller om værdien skulle ansættes til fem mio. kr. på baggrund af kommunens tilbud.


Højesteret har tidligere i forbindelse med en sag om værdiansættelsen af fast ejendom i et dødsbo udtalt, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse på +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det kan du læse mere om her: Familieoverdragelse af fast ejendom ‒ ændring af 15 %-reglen på vej.


I den nye dom fra Vestre Landsret fandt retten, at 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret skal fortolkes på samme måde, uanset om der er tale om et dødsbo eller en gaveafgiftsberegning. Landsretten fandt desuden, at det ikke var godtgjort, at der var en bindende administrativ praksis på området.


I en situation som den foreliggende, hvor døtrene inden familieoverdragelsen var bekendt med kommunens ønske om at købe ejendommen for fem mio. kr., havde indgået i salgsforhandlinger med kommunen og havde accepteret at sælge den til kommunen for dette beløb, forelå der særlige omstændigheder.


På den baggrund fandt landsretten, at den reelle handelsværdi udgjorde fem mio. kr., og denne værdi skulle lægges til grund ved beregningen af gaveafgift og ejendomsavancebeskatning.


Vores bemærkninger

Dommen er endnu et bidrag til fortolkningen af begrebet "særlige omstændigheder" i forhold til 15 %-reglen.

Vestre Landsret fastslår, at det forhold, at modtagerne af ejendommen inden familieoverdragelsen er bekendt med et aktuelt tilbud fra tredjemand, indgår i salgsforhandlinger med tredjemand og accepterer at sælge ejendommen til tredjemand, udgør en særlig omstændighed, så 15%-reglen ikke kan anvendes.


Det vides endnu ikke, om dommen bliver anket til Højesteret.


Højesteret fortolkede i april 2021 begrebet "særlige omstændigheder" og fastslog, at den generelle prisudvikling i et område ikke udgør en "særlig omstændighed". Læs mere her: Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår kan der anmodes om genoptagelse af en tidligere selvangivelse?
Hvornår kan der anmodes om genoptagelse af en tidligere selvangivelse?
16/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Reaktionsfristen ved gaveanmeldelser
Reaktionsfristen ved gaveanmeldelser
15/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Den nye retsafgiftslov og skattesagerne
Den nye retsafgiftslov og skattesagerne
10/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?
Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?
06/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
01/09/2021
Skatte- og afgiftsret, M&A, Selskabsret
Skattekontrollen styrkes yderligere
Skattekontrollen styrkes yderligere
01/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted