Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen

Kromann Reumert
09/07/2021
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Kromann Reumert logo
Vestre Landsret gav for nylig Skatteministeriet medhold i, at en ejendom ikke kunne overdrages mellem familiemedlemmer efter "15 %-reglen", da der forelå "særlige omstændigheder" i form af blandt andet et købstilbud fra en kommune. Læs mere om afgørelsen her.

Sagens omstændigheder

A solgte den 10. maj 2014 en ejendom til sine fem døtre for 1.615.000 kr., svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Det fremgik af en korrespondance mellem kommunen og døtrenes repræsentant, at døtrene allerede den 2. maj 2014 blev bekendt med, at kommunen ønskede at overtage ejendommen, og at der var afsat fem mio. kr. til det. Det fremgik videre, at døtrene den 5. maj 2014 accepterede at sælge ejendommen til kommunen for fem mio. kr. på en række nærmere angivne vilkår, herunder et vilkår om indhentelse af et bindende svar fra Skattestyrelsen (daværende SKAT).  Den 21. maj 2014 solgte døtrene ejendommen til kommunen for fem mio. kr.


Parterne i familieoverdragelsen var således forinden overdragelsen den 10. maj 2014 bekendt med, at kommunen ønskede at overtage ejendommen, og at tilbuddet fra kommunen lød på fem mio. kr.


Landsrettens afgørelse

Sagen angik i første række, om skattemyndighederne skulle respektere værdiansættelsen på 1.615.000 kr. på grundlag af 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret, eller om værdien skulle ansættes til fem mio. kr. på baggrund af kommunens tilbud.


Højesteret har tidligere i forbindelse med en sag om værdiansættelsen af fast ejendom i et dødsbo udtalt, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse på +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det kan du læse mere om her: Familieoverdragelse af fast ejendom ‒ ændring af 15 %-reglen på vej.


I den nye dom fra Vestre Landsret fandt retten, at 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret skal fortolkes på samme måde, uanset om der er tale om et dødsbo eller en gaveafgiftsberegning. Landsretten fandt desuden, at det ikke var godtgjort, at der var en bindende administrativ praksis på området.


I en situation som den foreliggende, hvor døtrene inden familieoverdragelsen var bekendt med kommunens ønske om at købe ejendommen for fem mio. kr., havde indgået i salgsforhandlinger med kommunen og havde accepteret at sælge den til kommunen for dette beløb, forelå der særlige omstændigheder.


På den baggrund fandt landsretten, at den reelle handelsværdi udgjorde fem mio. kr., og denne værdi skulle lægges til grund ved beregningen af gaveafgift og ejendomsavancebeskatning.


Vores bemærkninger

Dommen er endnu et bidrag til fortolkningen af begrebet "særlige omstændigheder" i forhold til 15 %-reglen.

Vestre Landsret fastslår, at det forhold, at modtagerne af ejendommen inden familieoverdragelsen er bekendt med et aktuelt tilbud fra tredjemand, indgår i salgsforhandlinger med tredjemand og accepterer at sælge ejendommen til tredjemand, udgør en særlig omstændighed, så 15%-reglen ikke kan anvendes.


Det vides endnu ikke, om dommen bliver anket til Højesteret.


Højesteret fortolkede i april 2021 begrebet "særlige omstændigheder" og fastslog, at den generelle prisudvikling i et område ikke udgør en "særlig omstændighed". Læs mere her: Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
01/12/2023
Skatte- og afgiftsret
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
05/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
SKATs dummebøder
SKATs dummebøder
07/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Har du styr på din underentreprenør?
Har du styr på din underentreprenør?
I går
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted