Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg

Bech Bruun
09/04/2021
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Bech Bruun logo
Energistyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, som træder i kraft den 1. april 2021. Den nye undtagelsesbekendtgørelse indebærer, at en kommune, under visse betingelser, kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet i elforsyningslovens § 4, stk. 1, om selskabsmæssig udskillelse af anlægget.

Når kommuner etablerer solcelleanlæg med henblik på at producere el, stilles der i elforsyningslovens § 4, stk. 1, krav om selskabsmæssig udskillelse af anlægget. Dette skal sikre en klar adskillelse mellem kommunens kerneopgaver og kommercielle aktiviteter.


Undtagelsesbekendtgørelsen fastsætter udtømmende, i hvilket omfang kommunale solcelleanlæg kan blive undtaget fra kravet om, at kommunal elproduktion skal udøves i et selskab med begrænset ansvar.


En forudsætning herfor er, at kommunen ansøger Energistyrelsen om dispensation hertil.


Visse kommuner har imidlertid, uden at have opnået den nødvendige dispensation, etableret solcelleanlæg i kommunalt regi.


Særordning for eksisterende anlæg

For at imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling, er der med den nye undtagelsesbekendtgørelse (BEK 493/2021) indført en særordning for eksisterende (ulovlige) kommunale solcelleanlæg.


Særordningen indebærer, at en kommune kan opnå dispensation til at producere elektricitet fra solcelleanlæg, der er nettilsluttet før den 18. december 2020, uden opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af anlægget, hvis:


  • kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for det pågældende anlæg,
  • det kommunale solcelleanlæg er eller har været nettilsluttet før den 18. december 2020, og
  • betingelserne i bekendtgørelsens § 2, er opfyldt. Her gælder, at betingelserne for nettoafregning eller betingelserne for øjebliksafregning for elektricitet produceret på solcelleanlægget er opfyldt, og at solcelleanlægget er anmeldt til Stamdataregisteret.

Det er ikke et krav, at anlægget er nettilsluttet på tidspunktet for ansøgningen om dispensation, når blot det har været nettilsluttet på et tidspunkt før den 18. december 2020.


De kommunale fordele ved at opnå dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse er, at den pågældende kommune kan spare elafgift og PSO-tariffen af egetforbruget.


Allerede selskabsgjorte anlæg

Kommuner, der har foretaget selskabsmæssig udskillelse af solcelleanlæg, kan også søge om dispensation under særordningen, hvis betingelserne nævnt ovenfor er opfyldt.


I de tilfælde skal kommunen overtage ejerskabet over anlægget, inden der ansøges om dispensation.


Ansøgning

Ansøgninger om undtagelse ved dispensation efter § 8 kan indgives til Energistyrelsen fra og med den 1. april 2021 til og med den 31. december 2021. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen og offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.


Ansøgninger modtaget inden den 1. april 2021 og efter den 31. december 2021 bliver ikke behandlet.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
25/06/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
07/05/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
09/04/2021
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
19/02/2021
Udbud, Offentlig ret
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted