Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nu kommer valgplakater op igen

Bech Bruun
21/05/2024
Nu kommer valgplakater op igen
Bech Bruun logo
Hvor må valgplakaterne ophænges? Hvornår skal de tages ned igen, og hvem bærer udgifterne herfor? Spørgsmålene er mange. Læs med her og få et overblik over reglerne.

I anledning af Europaparlamentsvalget den 9. juni 2024 bliver det fra kl. 12.00 på lørdag den 18. maj 2024   muligt at hænge valgplakater op rundt i landet. En væsentlig forudsætning, for at valgplakaterne bliver hængende, er dog, at de overholder reglerne herom. 


Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder er reguleret i vejlovens §§ 84 og 85 og privatvejslovens §§ 66 a og 66 b. 


Hvad er en valgplakat?

Valgplakater er i vejlovgivningen defineret som ”valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 kvadratmeter”, jf. vejlovens § 3, nr. 10 og privatvejslovens § 10, nr. 17. Hvis der er tale om en anden størrelse, fx et banner, er det ikke en valgplakat i lovenes forstand, og ophængeren skal søge om en tilladelse til at råde over vejareal. 


Hvor må en valgplakat hænge? 

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater, jf. vejlovens § 84, stk. 2, på offentlige veje, og privatvejslovens § 66 a på private fællesveje.


Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan valgplakater ophænges. Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en måde, så de ikke dækker for lovligt etableret eller autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. Valgplakater må heller ikke forhindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden, jf. vejlovens § 84, stk. 3, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3. 


Det skal fremgå af valgplakaterne, hvem der har hængt dem op. Det vil sige adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, jf. vejlovens § 85, stk. 1, og privatvejslovens § 66 b, stk. 1. 


Der må ikke hænges valgplakater op: 

  • På eller over motorveje, motorfrafikveje eller disse vejes rampelys
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t  
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
  • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
  • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
  • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten - eller på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. 


Konsekvenserne ved manglende overholdelse 

Hvis ovenstående regler ikke overholdes, skal valgplakaten tages ned inden for 24 timer efter, at Vejdirektoratet eller kommunalbestyrelsen har meddelt et påbud herom, jf. vejlovens § 85, stk. 2, og privatvejslovens § 66 b, stk. 2. Nedtages valgplakaten ikke inden for de 24 timer, eller er den ikke taget ned inden for den tilladte tidsperiode, kan Vejdirektoratet eller kommunen selv tage valgplakaten ned, jf. vejlovens § 85, stk. 3, og privatvejslovens § 66 b, stk. 3. 


For de tilfælde, hvor en valgplakat vurderes at udgøre en umiddelbar eller konkret fare for trafiksikkerheden, kan Vejdirektoratet, kommunen eller politiet straks tage valgplakaten ned, jf. vejlovens § 85, stk. 4, og privatvejslovens § 66 b, stk. 4. 


De udgifter, som vejmyndigheden, kommunen eller politiet har i forbindelse med håndhævelse af de nævnte regler samt udbedring af skader på vejtræer og indretninger, betales af den person, som har hængt valgplakaten op. Er det ikke muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten efter pligten i vejlovens § 85, stk. 1, og privatvejslovens § 66 b, stk. 1, pålægges at afholde disse udgifter. Dette gælder dog ikke, hvis den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning, jf. vejlovens § 85, stk. 6, og privatvejslovens § 66 b, stk. 6. 


Hvornår skal valgplakaterne så tages ned igen? 

Valgplakater må hænges op i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. 


Da valget finder sted søndag den 9. juni 2024, og plakaterne skal tages ned senest otte dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, betyder det, at valgplakaterne senest ved døgnets afslutning den 17. juni 2024, skal være taget ned. 


Bech- Bruuns kommentar 

Vi glæder os ved at se de mange valgplakater pryde bybilledet, men husk nu at følge reglerne. Valgplakater skal ikke være til fare for borgernes sikkerhed, og der er ingen grund til, at det offentlige skal bruge ressourcer på at tage forkert opsatte plakater ned. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
04/06/2024
EU-ret, Øvrige
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
11/06/2024
Retssager og voldgift, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted