Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nu er en ny skatte­model endeligt vedtaget

Kromann Reumert
04/12/2020
Nu er en ny skatte­model endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Folketinget har netop vedtaget lovforslaget, der implementerer en ny skattemodel for overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Med virkning fra den 1. januar 2021 ændrer det vedtagne lovforslag en række bestemmelser i aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Hensigten er at gøre det muligt for fysiske personer at overdrage kapitalandele i et selskab til en erhvervsdrivende fond, uden at der skal betales bo- eller gaveafgift eller avanceskat på overdragelsestidspunktet.


Lovforslaget har været længe undervejs og udmønter den aftale, som den tidligere regering indgik med Socialdemokratiet og Radikale Venstre om at følge anbefalingerne i rapporten "Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde".


Betingelserne for at anvende modellen

Den nye skattemodel indebærer, at en overdragelse, i form af arv eller gave, af kapitalandele i et selskab til en erhvervsdrivende fond bliver skattefri for både overdrageren og fonden på overdragelsestidspunktet, hvis en række betingelser er opfyldt:


  • Fonden skal have til formål at eje og drive den virksomhed, som direkte eller indirekte ejes af det selskab, hvis kapitalandele overdrages. Med andre ord skal fondens vedtægtsbestemte aktivitetsformål være at eje og drive virksomheden som kapitalejer i det overdragne selskab.
  • Fonden kan have et uddelingsformål, eksempelvis at uddele til almennyttige formål.
  • Fonden må ikke have til formål at støtte medlemmer af en bestemt familie, men der vil dog kunne tillægges medlemmer af eksempelvis stifterfamilien en fortrinsret til at være medlemmer af bestyrelsen, så længe fondslovgivningens almindelige regler om bestyrelsessammensætning overholdes.
  • Det overdragne selskab skal drive en reel, aktiv erhvervsvirksomhed og må derfor ikke være en virksomhed, der i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse (en såkaldt "pengetank").
  • Fonden skal blive ejer af mindst 25 % af kapitalen i det overdragne selskab og mere end 50 % af stemmerettighederne. Modellen muliggør dermed, at eksempelvis familiemedlemmer kan eje de resterende kapitalandele i selskabet.
  • Udbytte af kapitalandelene i det overdragne selskab skal tilfalde fonden med mindst samme andel som fondens ejerandel i selskabet. Der kan altså ikke laves en model med forskellige aktieklasser, hvor øvrige kapitalejere i det overdragne selskab får en større andel af selskabets udbytte.
  • Kapitalandelene skal overdrages til fonden uden modydelse.
  • Kapitalandelenes værdi – med fradrag af den såkaldte "stifterskat" – skal tilfalde fondens grundkapital.

Modellen i hovedtræk

Overordnet indebærer modellen, at der ikke skal betales afgift eller skat ved overdragelsen af kapitalandelene i virksomheden til en erhvervsdrivende fond – uanset om overdragelsen sker ved gavebrev i levende live eller ved arv efter testamente.

En anvendelse af den nye skattemodel indebærer derimod, at der, i forbindelse med overdragelsen af kapitalandelene til fonden, skal opgøres en avanceskat, der kaldes "stifterskatten". Stifterskatten beregnes på grundlag af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet, men med den skattesats der gælder for fonden (aktuelt 22 %).


Stifterskatten forfalder ikke til betaling ved overdragelsen af kapitalandelene, men tilføres derimod en konto, der løbende forrentes, indtil saldoen er nedbragt til 0 kr., eller fonden afstår de samlede kapitalandele. Stifterskatten med tillæg af forrentningen udgør således loftet over den skat, der udløses som følge af overdragelsen af kapitalandelene til fonden.


Stifterskatten skal først betales ved fondens eventuelle senere overdragelse af kapitalandele i det overdragne selskab eller ved fondens modtagelse af udbytte fra det overdragne selskab. I sådanne tilfælde er fonden forpligtet til at afdrage på stifterskatten med 22 % af gevinsten på kapitalandelene eller 22 % af udbyttet.

 

Saldoen og stifterskatten afdrages med sådanne løbende skattebetalinger, men det er også muligt at afdrage på stifterskatten ved at foretage almennyttige uddelinger, idet skatteværdien (aktuelt 22 %) af sådanne uddelinger – eller hensættelser – til almennyttige formål betragtes som afdrag på stifterskatten.

 

Holdingmodellen bevares

Det fremgår af det vedtagne lovforslag, at den såkaldte "holdingmodel" bevares, idet anvendelsen af modellen fremadrettet dog kræver Skatterådets forudgående tilladelse.

Holdingmodellen indebærer, at en kapitalejer kan lade sit holdingselskab overdrage kapitalandelene i et datterselskab som gave til en fond uden beskatning af selskabet, fonden og kapitalejeren.


Der vil ved Skatterådets beslutning blive foretaget en konkret vurdering under hensyntagen til Skatterådets hidtidige praksis. Heraf følger det blandt andet, at fonden hovedsageligt skal have et almennyttigt eller almenvelgørende formål, idet modellen alene finder anvendelse, hvis datterselskabet overdrages til fonden som et udslag af kapitalejerens ideelle interesse (modsat en økonomisk eller personlig interesse).


Læs det vedtagne lovforslag.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted