Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Norsk domstol fastsætter kriterier for ’varetægtsforhold’ i havneområdet

IUNO
07/09/2015
Norsk domstol fastsætter kriterier for ’varetægtsforhold’ i havneområdet


En transportør var erstatningsansvarlig for løfteskader og fugtskader på gods, som blev pådraget, mens godset var opbevaret og blev flyttet rundt i havnen, hvor det ventede på at blive transporteret videre med skib. Transportøren og afsenderen havde ikke aftalt, hvem der var ansvarlig for godset, mens det blev opbevaret i havnen. Borgating lagmannsret lagde blandt andet vægt på, at transportøren var den professionelle part inden for søtransport.

En afsender skulle have fragtet en modulbaseret lejlighed fra Bærum kommune i Norge til Sogndal kommune i Norge. Afsenderen antog to transportører til at varetage transporten, én til at varetage vejtransporten og én til at varetage søtransporten fra Drammen havn til Leikanger havn. Da lejlighedsmodulerne ankom til Leikanger havn, skulle den første transportør igen sørge for vejtransporten frem til modtageren.

Afsenderen sørgede selv for at pakke lejlighedsmodulerne og emballere dem til at tåle vej- og søtransport.

Modulerne ankom planmæssigt til Drammen havn, hvor de blev losset og placeret på havneområdet. Her stod modulerne i ni dage, inden de blev lastet på et skib med henblik på transport til Leikanger havn. Det var ikke specifikt aftalt, hvem der havde ansvar for modulerne, mens de var placeret på havneområdet.

Skibets styrmand lavede en anmærkning på fragtbrevet om, at et af modulerne var blevet påført skade, da det blev flyttet til kajkanten i Drammen. Samtidig anmærkede styrmanden, at alle modulerne havde åbninger og hulrum, som ikke var skærmet mod vand.

Da modulerne ankom til modtageren, var der løfte- og fugtskader på modulerne. Afsenderen sagsøgte derfor transportøren, som havde forestået søtransporten, for at få dækket reparationsomkostningerne. Transportøren mente dog ikke, at han var ansvarlig for skaderne, hvilket Oslo Byret gav ham ret i.

Afsenderen ankede efterfølgende sagen til Borgarting Lagmannsrett.

Borgarting Lagmannsrett: Transportør erstatningsansvarlig for skader
Lagmannsretten mente, at det var tvivlsomt, om godset var i transportørens eller afsenderens varetægt i de ni dage, det var placeret på havneområdet i Drammen, fordi parterne ikke havde indgået en aftale herom.

  • Retten angav hvilke kriterier, der var relevante at vurdere i situationen, og hvilke kriterier der talte for og imod, at godset var i transportørens varetægt.

    Imod transportørens varetægt: Transportøren havde hverken egne arealer eller egne ansatte i havnen

  • For transportørens varetægt: Transportøren havde selv foreslået, at de benyttede sig af havnen i Drammen og havde selv henvendt sig til havnen og betalt for lagringen af godset. Transportøren og afsenderen havde ikke aftalt, hvornår godset skulle sejles videre, og det var dermed op til transportøren at afgøre, hvor længe godset skulle opbevares på havneområdet. Endelig lagde retten vægt på, at transportøren var den professionelle part inden for søtransport.


Retten konkluderede på den baggrund, at godset ”uden tvivl” var i transportørens varetægt, mens det var opbevaret på havnen i Drammen, fordi transportøren kunne have informeret afsenderen om, at godset var lagret i havnen på afsenderens risiko.

Transportøren var dermed ansvarlig for de skader, der opstod, da godset blev flyttet rundt på havnen eller løftet om bord på skibet. Transportøren var ansvarlig, selvom det var havnens ansatte, der flyttede på godset og dermed forvoldte skaden.

Transportør erstatningsansvarlig for både luftskader og fugtskader
Transportøren var ansvarlig for både luftskader og fugtskader på godset, selvom afsenderen ikke havde emballeret godset godt nok til at sikre det mod vand og fugt. Retten ville ikke nedsætte kravet, fordi transportøren selv havde set og noteret på fragtbrevet, at godset ikke var forsvarligt dækket til, men alligevel valgte at fragte det på dæk uden at mindske risikoen for fugtskader og uden at kontakte afsenderen.

Transportøren skulle dermed erstatte reparationsomkostningerne for både løfteskader og fugtskader. Retten afgjorde dog, at transportøren ikke skulle betale for afsenderens sagsomkostninger, da konklusionen om varetægtsforholdet var tvivlsom.

Lagmannsretten ændrede dermed byrettens dom.

IUNO mener
Dommen viser, hvilke forhold der kan vægtes, når det skal afgøres, hvem der har godset i sin varetægt på et sted eller tidspunkt, hvor det ikke er klart aftalt mellem parterne.

Vil du læse mere om varetægtsforhold, kan du genlæse vores tidligere nyhedsbrev om traileren, som blev henstillet foran en terminal.

Dommen fra Lagmannsretten illustrerer også, at retten i sin vurdering kan inddrage, at den ene part er professionel inden for området. I det konkrete tilfælde at transportøren var professionel inden for søtransport og derfor havde haft særlig anledning til at gøre afsenderen opmærksom på, at godset var i afsenderens varetægt. Retten lagde ikke vægt på, at afsenderen var en professionel aftalepart.

(Borgarting Lagmannsretts dom af 27. april 2015, sag LB-2015-21437)
 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
06/02/2023
Transportret
Voldgift i CMR-sager er tilladt
Voldgift i CMR-sager er tilladt
11/04/2023
Transportret, Retssager og voldgift
Blip, båt, det gik ikke så godt…
Blip, båt, det gik ikke så godt…
17/05/2023
Forsikring og erstatning, Transportret
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
30/05/2023
Transportret, Øvrige
Hvor mange relæer var skadet?
Hvor mange relæer var skadet?
07/06/2023
Transportret, Forsikring og erstatning
Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
26/09/2023
Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted