Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Naboer til jernbanearealer skal selv betale for hegn

Bech Bruun
07/01/2016
Naboer til jernbanearealer skal selv betale for hegn
Hegn ind mod jernbanearealer er ikke fælleshegn i hegnslovens forstand, og jernbaneselskaber er derfor ikke forpligtet til at deltage i opførelse og vedligeholdelse af sådanne hegn. Det har Københavns Byret fastslået i en dom den 22. december 2015.

Lovgrundlaget
Regler om hegn ved jernbaner findes i jernbanelovens § 27. Her står, at ”Infrastrukturforvalteren etablerer, vedligeholder og nedtager egne hegn, herunder fastsætter hegnstyper, på baneafsnit, der forvaltes af den pågældende.” Bestemmelsen, der blev indført med ændring af DSB-loven i 1987, afskaffede hegnspligten for infrastrukturforvaltere. Det fremgik herudover af lovbemærkningerne, at bestemmelsen ikke medførte nogen ændring af hegnsloven, og at tilstødende grundejere derfor som hidtil kunne opføre eget hegn mod banearealet. Der blev udover dette ikke taget eksplicit stilling til forholdet til hegnsloven.

Byrettens dom
Ovennævnte dom er tilsyneladende første gang, at domstolene har haft anledning til at tage stilling til forholdet mellem hegnsloven og jernbanelovens regulering vedrørende hegn. Dommen vedrører en sag mellem Metroselskabet I/S og nogle ejerforeninger med ejendomme, der grænser op til banearealet på Amager.

Konkret handlede tvisten om, hvorvidt Metroselskabet var forpligtet til at deltage i vedligeholdelsen af et hegn, der var opført af ejerforeningerne delvis i skel mod jernbanearealet. Sagen vedrørte derfor det principielle spørgsmål, om reglerne i hegnsloven om opførelse og vedligeholdelse af fælleshegn gælder for et hegn mod banearealet, eller om der med reguleringen i jernbaneloven er skabt et særligt retsgrundlag, jf. hegnslovens § 5, sådan at hegnslovens almindelige regler ikke gælder.

Københavns Byret afgjorde i overensstemmelse med Metroselskabets påstand, at hegnet måtte anses for reguleret ved jernbanelovens § 27 (tidligere § 21 f) som et særligt retsgrundlag. Det betyder, at Metroselskabet ikke havde pligt til at opretholde eller vedligeholde hegnet.

Dommen er dermed i overensstemmelse med den administrative praksis, der efter det oplyste i dag følges af Banedanmark langs jernbanestrækninger over hele landet.

Dommens betydning
Konsekvensen er, at både offentlige og  private naboer til jernbanestrækninger må påregne selv at skulle betale for opførelse og vedligeholdelse af hegn mod jernbanen, hvis naboerne ønsker et sådant hegn. Hvis hegnet ønskes placeret i skel, må naboerne indgå aftale herom med infrastrukturforvalteren.

Kopi af Københavns Byrets dom af 22. december 2015 kan fås ved henvendelse til Anne Sophie K. Vilsbøll.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted