Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Mulighed for nedbringelse af dødsboskatten

TVC Advokatfirma
10/03/2021
Mulighed for nedbringelse af dødsboskatten
TVC Advokatfirma logo
Der er ofte mulighed for at spare dødsboskat ved at nedbringe sin formue.

Højesteret havde for nyligt mulighed for at tage stilling til, om en nedbringelse af formuen og betaling af frivillig skat kort før dødsfaldet medførte, at boet var skattefritaget.


Reglerne for dødsboskat

Når man afgår ved døden, skal der under visse betingelser betales både såkaldt dødsboskat og boafgift. Dødsboskattesatsen er op til 50% af indkomsten, mens boafgiften udgør 15% af nettoarven – i nogle tilfælde op til 36,25%.


Hvis et dødsbo har aktiver eller nettoformue, der under visse betingelser overstiger DKK 3.033.700 i år 2021, er boet skattepligtigt og det skal dermed betale dødsboskat med op til 50%. Hvis der er tale om uskiftet bo, er boet skattepligtigt, hvis dødsboets aktiver eller nettoformue overstiger DKK 6.047.400.


Arvinger skal betale boafgift, hvis boets nettoformue overstiger DKK 308.800 i år 2021. Det er boet, der har et bundfradrag på det angivne beløb, og ikke hver arving. Børn, børnebørn osv. og forældre betaler 15% i boafgift af arv udover den nævnte bundgrænse. Tilsvarende for ugifte samlevende under visse betingelser, mens ægtefæller ikke betaler boafgift.


Afgørelse om dødsboskat fra Højesteret

I den omhandlende afgørelse fra Højesteret havde en ældre person kort før sin død nedbragt sin formue med et betydeligt antal millioner ved gaver i form af kontanter efter salg af værdipapirer og gaver i form af overdragelse af værdipapirer. Salg og overdragelse af værdipapirerne udløste avanceskat. Denne avanceskat blev indbetalt umiddelbart efter overdragelsen og kort før dødsdagen som frivillig skat, selv om avanceskatten ikke var forfalden til betaling. Afdøde havde tillige betalt gaveafgiften af de overdragne gaver.


Spørgsmålet var herefter, hvorvidt disse frivillige indbetalinger af avanceskat og gaveafgift skulle betragtes som et aktiv i dødsboet med den konsekvens, at boet var skattepligtigt. Dette var i hvert fald Skattestyrelsens opfattelse. Såvel flertallet i Landsretten (BS-48931/2018-VLR), som flertallet i Højesteret (Sag BS-6939/2020-HJR) fandt ikke, at de frivillige indbetalinger skulle indgå i boet, og dermed var boet skattefritaget.


Hvornår er det relevant at overveje muligheden for at spare dødsboskat?

Overvejelser om, hvorvidt der er mulighed for at spare dødsboskat og boafgift er mest relevant, hvis formuen er placeret i aktiver, som er skattepligtige, f.eks. værdipapirer, erhvervsaktiver og visse ejendomme. Hvis det er værdien af kontantbeholdningen, sommerhuset og/eller villaen, der medfører, at formuen overstiger grænsen på DKK 3.033.700 eller DKK 6.067.400, er der ikke samme grund til at foretage dispositioner med henblik på at nedbringe formue, idet disse aktiver ikke beskattes af fortjeneste ved afståelse.


Gaver givet før dødsdagen bliver beskattet med 15% i gaveafgift, hvilket imidlertid er den samme afgiftssats som boafgiften, hvis arvingerne først modtager formuen som arv. Arvingerne sparer imidlertid op til 50% i dødsboskat af værdien op til den skattefrie grænse på nu DKK 3.033.700 eller DKK 6.067.400, når boet er skattefritaget.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Genoptagelse: særlige omstændigheder
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted