Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Moms på fast ejendom – Nye styresignaler fra SKAT

Kromann Reumert
27/10/2016
Moms på fast ejendom – Nye styresignaler fra SKAT
SKAT har netop sendt udkast til to nye styresignaler i høring vedrørende moms på fast ejendom, for at skabe større klarhed på et område, der – trods en lang række bindende svar og administrative afgørelser – har været præget af stor usikkerhed. De to styresignaler vedrører henholdsvis salg af fast ejendom efter udlejning samt salg af byggegrunde.
Moms ved salg efter udlejning

Salg af nye bygninger har været momspligtigt siden 1. januar 2011. Det er dog muligt at sælge nye bygninger momsfrit, hvis de udelukkende har været anvendt til momsfri udlejning, jf. momslovens § 13, stk. 2.

I styresignalet om moms ved salg efter udlejning anfører SKAT blandt andet, at idet udgangspunktet ved salg af en ny bygning er momspligtig, påhviler det sælgeren af bygningen at påvise, at salget ikke er omfattet af udgangspunktet om momspligt. En ny bygning kan desuden kun omfattes af fritagelsen, hvis den både er opført og udelukkende anvendt som led i en udlejningsaktivitet.

SKAT oplister i styresignalet en række dokumenter, som kan anvendes til at belyse, hvilken aktivitet ejendommen har indgået/vil indgå i. Disse dokumenter omfatter blandt andet aftaler om finansiering, budgetoversigter, købsaftaler, lejeaftaler, aftaler om salg af byggeriet, aftaler om boligadministration, aftale med mægler, lokalplaner, årsregnskaber, pressemeddelelser og annoncering.

Styresignalet giver os ikke meget, som man ikke kunne læse ud af praksis allerede. Det ville have været at foretrække, hvis SKAT havde kommenteret på SKM 2016.106 SR, hvor SKAT og Skatterådet synes at anlægge en meget streng bevisbyrde for virksomhedens "momsfrie" hensigt. Det er netop denne bevisbyrde, der har skabt røre i vandene og megen usikkerhed i ejendomsbranchen.


Moms på salg af byggegrunde


I styresignalet om moms på salg af byggegrunde er det SKATs hensigt at klarlægge, hvornår et salg af en bygning med tilhørende grund skal sidestilles med salg af en byggegrund med den konsekvens, at salget er momspligtigt. Praksis på dette område er omfattende og omdiskuteret, og de momenter, som SKAT har valgt at medtage i styresignalet, bakker SKATs hidtidige praksis op.

Dette sker på trods af, at Landsskatteretten i SKM2016.82.LSR underkendte SKAT og Skatterådets praksis på netop dette område. I den pågældende afgørelse fandt Landsskatteretten, at salg af fast ejendom, hvorpå der på salgstidspunktet er opført eksisterende bebyggelse, som udgangspunkt ikke kan karakteriseres som salg af en momspligtig byggegrund. Et sådant salg vil derfor som udgangspunkt være momsfritaget, medmindre sælgeren skal forestå eller på anden måde deltage i et efterfølgende nedrivningsarbejde af de eksisterende bygninger. Landsskatteretten fastslog endvidere, at i tilfælde hvor der bliver overdraget eksisterende bebyggelse, så kan købers hensigt med erhvervelsen ikke tillægges afgørende vægt.

Til trods for det fremgår det af styresignalet, at hvis det må lægges til grund, at salget er sket med henblik på opførelse af en ny bygning, så skal salget betragtes som salg af en byggegrund. I denne vurdering oplister SKAT flere momenter, som kan inddrages i en objektiv vurdering af parternes hensigt. Eksempelvis om ejendommen omfattes af en lokalplan, af hvilken det eksempelvis fremgår, at området skal udvikles, eller der gives mulighed herfor, at der i købsaftalen er ansvarsfraskrivelse for bygningens stand, og om købesummen reguleres på baggrund af en eller flere byggeretter.

Det fremgår dermed både af styresignalet samt Den juridiske vejledning, at SKAT ikke har tænkt sig at følge Landsskatterettens afgørelse. SKAT har indbragt afgørelsen for domstolene, og vil følge hidtidig praksis, indtil der foreligger en endelig dom.

En endelig afklaring af området kan dermed have lange udsigter.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted