Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Moms af byggegrunde omfatter ikke ejendomme med bygninger

Bech Bruun
08/02/2016
Moms af byggegrunde omfatter ikke ejendomme med bygninger
Landsskatteretten har i en nyere afgørelse fastslået, at en grund ikke er en byggegrund, når den sælges med bygninger.

Landsskatteretten har med en ny kendelse tilsidesat SKATs og Skatterådets praksis for, hvornår ejendomme skal anses for momspligtige byggegrunde.

Siden 2011 har der været moms på salg af nye bygninger eller byggegrunde. Salg af andre ejendomme, herunder ejendomme med bygninger opført før 2011 er fortsat fritaget for moms.

Ved byggegrunde forstås ifølge momsbekendtgørelsen ubebyggede arealer, som efter planloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger.

Trods denne definition har Skatterådet i sin praksis indtaget det standpunkt, at også et bebygget areal skal anses for en byggegrund, hvis det fremgår af købsaftalen eller omstændighederne i øvrigt, at køberen af ejendommen har til hensigt at nedrive bygningerne. Denne praksis har skabt betydelig usikkerhed i ejendomsbranchen, fordi momspligten ved et ejendomssalg dermed er gjort afhængig af de subjektive hensigter hos køberen af ejendommen. Ville en køber videresælge ejendommen, kunne momspligten endda afhænge af den endelige ejers planer om hel eller delvis nedrivning af bygningerne på ejendommen.

Landsskatteretten har nu tilsidesat SKATs og Skatterådets praksis på området ved at fastslå, at der ikke er grundlag for at anse en ejendom for en byggegrund, når ejendommen overdrages med bygninger. Det forhold, at køberen har til hensigt at foretage en nedrivning, kan ikke medføre, at ejendommen må sidestilles med et ubebygget areal, når det faktisk er bebygget.

Landsskatterettens kendelse ændrer ikke på, at en bebygget grund vil blive anset for en byggegrund, hvis sælgeren af ejendommen som led i salget påtager sig at nedrive bygningerne og dermed reelt sælger et ubebygget areal. Kendelsen ændrer heller ikke på, at der i konkrete tilfælde vil kunne ses bort fra bygninger, hvis de er i ringe stand eller har en så ringe størrelse i forhold i forhold til grunden, at der reelt er tale om et grundsalg.

Det må forventes, at Skatteministeriet vil indbringe sagen for domstolene.[layerslider id="63"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted