Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance

IUNO
10/03/2021
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
IUNO logo
I en ny dom har Østre Landsret taget stilling til, om tildelt personlig assistance skulle medregnes ved fastsættelsen af erstatning for erhvervsevnetab efter en medarbejder var udsat for en arbejdsulykke og fik amputeret underarmen. Landsretten fastslog, at erhvervsevnetabet skulle fastsættes uafhængigt af medarbejderens mulighed for at oppebære indtægt i kraft af den tildelte personlig assistance. Der skulle i stedet anlægges en konkret bedømmelse af, hvad medarbejderen ville eller burde kunne tjene, hvis medarbejderen ikke havde mulighed for personlig assistance.

En servicemontør var udsat for en arbejdsulykke, der betød, at medarbejderens højre underarm måtte amputeres. Medarbejderens hjemmekommune iværksatte derfor forskellige tiltag med henblik på at fastholde ham på arbejdsmarkedet. Resultatet af disse tiltag blev, at der blev bevilliget personlig assistance til medarbejderen på 20 timer om ugen.


Medarbejderen mente, at han var berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven som følge af sin varige nedsatte evne til at skaffe sig indtægt. Derudover mente han, at den tildelte personlige assistance måtte anses for at være en social ydelse, som ikke skulle medregnes i opgørelsen af medarbejderens erhvervsevnetab.


Virksomheden var uenig og argumenterede for, at der ved fastsættelsen af medarbejderens erhvervsevnetab skulle tage hensyn til hele medarbejderens indtægt, og at der ikke skulle foretages et fradrag svarende til den tildelte personlige assistance 20 timer ugentligt.


Tildelt personlig assistance havde ikke betydning for medarbejderens erhvervsevnetab

Øste Landsret udtalte indledningsvist, at Højesteret tidligere havde fastslået, at der ved fastsættelsen af erstatning for erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven ikke tages hensyn til sociale ydelser, som en medarbejder måtte få i anledning af skaden.

Landsretten fandt, at en ordning, hvorefter det offentlige i medfør af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. aflønner en personlig hjælper til medarbejderen, må ligestilles med andre sociale ydelser.


Landsretten fastslog herefter, at medarbejderens erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af hans mulighed for at oppebære indtægt i kraft af den tildelte personlige assistance, og at der skulle foretages en konkret bedømmelse af, hvad medarbejderen ville eller burde kunne tjene, hvis han ikke havde mulighed for at modtage personlig assistance.


Landsretten hjemviste herefter sagen til fortsat behandling ved byretten.


IUNO mener

Dommen viser, at en ordning, hvorefter det offentlige i medfør af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. aflønner en personlig hjælper til en medarbejder, må ligestilles med andre sociale ydelser. Hvis en medarbejder som følge af en arbejdsskade får tildelt personlig assistance, skal erstatningsopgørelsen af medarbejderens erhvervsevnetab fastsættes uafhængigt af den tildelte personlige assistance.

IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber er opmærksomme på, at der ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab skal foretages en konkret vurdering af, hvad skadelidte ville eller burde kunne tjene, hvis der ikke var givet personlig assistance. Hvor skadelidte er ansat i et fleksjob eller lignende med personlig assistance, er det væsentligt at arbejdsgiveren og forsikringsselskabet arbejder tæt sammen, så arbejdsgiver ikke risikerer at blive mødt med godtgørelseskrav for overtrædelse af forskelsbehandlingslovens forbud om diskrimination af handicappede, herunder i forhold til løn og tabt arbejdsfortjeneste. Opstår der tvivl, bør der altid søges juridisk rådgivning


[Østre Landsrets dom i sag BS-47129/2019-OLR af den 11. november 2020]

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Det skal du være opmærksom på ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
16/04/2021
Forsikring og erstatning
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
10/03/2021
Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted