Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Medarbejdere mister ikke nødvendigvis opsigelses­anciennitet, når de skifter tjenestested i samme kommune

Kromann Reumert
28/01/2015
Medarbejdere mister ikke nødvendigvis opsigelses­anciennitet, når de skifter tjenestested i samme kommune
Højesteret har i en konkret sag fastslået, at en skolelærer ikke mistede sin opsigelsesanciennitet eller ret til fratrædelsesgodtgørelse ved frivilligt at skifte mellem to skoler beliggende i samme kommune.

De to skoler måtte anses for en del af samme virksomhed i funktionærlovens forstand, og skolelæreren måtte anses for uafbrudt beskæftiget som lærer i samme virksomhed siden sin ansættelse på den ene skole i 1997. Skolelæreren havde derfor ret til 6 måneders opsigelse samt fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.

Højesterets dom afsagt den 11. december 2014

SAGEN KORT
En skolelærer havde siden 1997 været beskæftiget ved en skole X i Viborg Kommune. I februar 2010 startede hun på egen foranledning som lærer på skole Y, som også lå i Viborg kommune. I februar 2010 sygemeldte læreren sig, og idet hun var ansat på prøvetid, blev hun opsagt allerede i april 2010.

Sagen vedrørte herefter spørgsmålet om, hvorvidt skolelæreren havde bevaret sin ansættelsesanciennitet i forbindelse med skiftet fra skole X i Viborg kommune til skole Y i samme kommune.

Dette spørgsmål har afgørende betydning, idet ansættelsesancienniteten er afgørende for, hvorvidt skolelæreren kunne anses for afskediget i prøvetiden, og hermed hvor langt opsigelsesvarsel skolelæreren havde krav på, samt om skolelæreren havde ret til fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens regler herom.

Danmarks Lærerforening gjorde på vegne af skolelæreren gældende, at hendes opsigelsesanciennitet efter funktionærloven skulle regnes fra hendes ansættelse den 1. august 1997, hvor hun blev ansat ved skole X i Viborg Kommune. Herefter ville skolelæreren have krav på 6 måneders opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Til støtte herfor anførtes, at der på trods af skolelærerens skift til skole Y var tale om samme arbejde og samme arbejdsgiver.

Heroverfor gjorde Viborg Kommune gældende, at det er en forudsætning for at bevare sin anciennitet i en funktionærstilling, at funktionæren uden afbrydelse har været ansat i den samme virksomhed og i det samme ansættelsesforhold. Dette anførtes ikke at være tilfældet i den konkrete sag, idet ansættelsesforholdet blev afbrudt, da skolelæreren fratrådte stillingen ved skole X for at tiltræde den nye stilling som lærer ved skole Y. Desuden anførtes, at de to skoler måtte anses for forskellige virksomheder i funktionærlovens forstand.

HØJESTERETS DOM
Højesteret fremhævede indledningsvist, at det af skolelærerens ansættelseskontrakt fremgik, at hun var ansat "med tjeneste indtil videre ved skole X", og ved ansættelsen på skole Y blev ordlyden ændret til, at hun var ansat "med tjeneste indtil videre ved skole Y".

Hernæst lagde Højesteret vægt på, at der var mulighed for forflyttelse af lærere i folkeskolen inden for kommunens rammer.

På baggrund af ovenstående fandt Højesteret, at ansættelsesområdet for lærere ved kommunens skoler var hele kommunen med angivelse af tjenestested ved en bestemt skole. Læreren var herefter omfattet af forpligtelsen til forflyttelse og omplacering til en anden af kommunens skoler. Højesteret konkluderede under disse omstændigheder, at de enkelte skoler måtte anses for en del af samme virksomhed i funktionærlovens forstand.

Hernæst fandt Højesteret, uanset at skolelæreren havde ansøgt stillingen ved skole Y ved eksternt opslag, at hun ved afskedigelsen i 2010 måtte anses for at have været uafbrudt beskæftiget som lærer i samme virksomhed i funktionærlovens forstand siden ansættelsen ved skole X i 1997.

Højesteret udtalte hertil, at dette gælder, uanset at ledelsesbeføjelsen er uddelegeret til de enkelte skoleledere, herunder med vidtgående kompetence til at ansætte og afskedige lærere ved deres skole.

Skolelæreren var således berettiget til 6 måneders opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens regler herom.

HVAD KAN VI UDLEDE AF DOMMEN?
Konkret viser dommen, at en lærer efter omstændighederne kan anse kommunen for ansættelsesområdet, og at de dermed ikke risikerer at miste deres anciennitet, fordi de ansættes på en anden skole inden for samme kommune.

Dommen viser generelt, at der under konkrete omstændigheder kan være tale om en uafbrudt beskæftigelse i samme virksomhed, selvom der sker et skift i tjenestestedet. Dette gælder også, selvom en del af ledelsesbeføjelsen er uddelegeret til de enkelte tjenestesteder, og selvom medarbejderen frivilligt skifter tjenestested.

Når det skal vurderes, om tjenestestederne udgør en del af samme virksomhed, kan det særligt få betydning, hvad der fremgår af ansættelseskontrakten, samt om der foreligger retningslinjer for forflyttelse mellem tjenestesteder beliggende i samme kommune.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted