Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Medarbejder kunne få erstatning, selvom tab af erhvervsevne var mindre end 15 %

IUNO
16/04/2021
Medarbejder kunne få erstatning, selvom tab af erhvervsevne var mindre end 15 %
IUNO logo
I en ny dom har Østre Landsret taget stilling til, om en dagplejer, der havde været udsat for en arbejdsskade, havde krav på erstatning for tab af erhvervsevne, selvom hendes indtægtsnedgang var opgjort til mindre end 15 %. Landsretten fastslog, at det afgørende var, om dagplejeren havde en varig indtægtsnedgang af ”nogen betydning”. Det mente landsretten var tilfældet, fordi indtægtsnedgangen var væsentlig og varig. Dagplejeren havde derfor krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

En dagplejer, der normalt arbejdede 48 timer om ugen, fik i forbindelse med sit arbejde en arbejdsskade i form af en ryglidelse. Arbejdsskaden betød, at hun ikke kunne arbejde mere end 3 timer effektivt om ugen. Ankestyrelsen havde fastsat hendes indtægtsnedgang til mindre end 15 %, men dagplejeren ville have erstatning for tab af erhvervsevne svarende til 15 %. Det afslog Ankestyrelsen, og det fik dagplejeren til at rejse sag mod Ankestyrelsen.


Dagplejeren mente, at hun havde et varigt indtægtstab af nogen betydning, fordi hun ikke længere kunne passe sit fuldtidsjob og i stedet for måtte have et fleksjob. Desuden havde en arbejdsprøvning vist, at hun ikke kunne arbejde effektivt mere end 3 timer om ugen.


Ankestyrelsen var uenig og mente, at det alene var størrelsen af indtægtsnedgangen, der havde betydning ved vurderingen af, om indtægtstabet var af nogen betydning efter arbejdsskadesikringsloven. Det havde derfor ingen betydning for vurderingen, at en arbejdsprøvning havde vist, at hun kun havde en effektiv arbejdstid på 3 timer om ugen.


Spørgsmålet for landsretten var herefter, om dagplejeren havde krav på erstatning for tab af erhvervsevne, selvom hendes indtægtsnedgang på grund af arbejdsskaden var mindre end 15 %.

Der skal være tale om et varigt indtægtstab af ”nogen betydning”

Landsretten udtalte indledningsvist, at en medarbejder har ret til erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven, hvis en arbejdsskade har nedsat medarbejderens evne til at få indtægt. Der bliver ikke givet erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 %.

I forlængelse heraf bemærkede landsretten, at hensynet til en minimumsgrænse på 15 % var af administrative hensyn. Derudover var hensigten med grænsen på 15 % ikke at udelukke tilfælde, hvor det var klart, at der har været tale om et indtægtstab af ”nogen betydning”, der skyldes arbejdsskaden. I de tilfælde, fastslog landsretten, at der stadig skal gives erstatning for erhvervsevnetab på mindst 15 %, hvis indtægtsnedgangen på grund af arbejdsskaden er klar og varig.


Herefter fastslog landsretten, at dagplejeren havde lidt en varig indtægtsnedgang på grund af arbejdsskaden. Det skyldtes blandt andet, at hun blev tilkendt et fleksjob på grund af hendes væsentlige og varige reduktion af arbejdsevne og på grund af øvrige oplysninger om hendes helbred.


Derudover fastslog landsretten, at selvom indtægtsnedgangen var fastsat til mindre end 15 % af Ankestyrelsen, så var der stadig tale om en indtægtsnedgang af nogen betydning. Landsretten fastslog derfor, at hun havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne svarende til 15 %.


IUNO mener

Dommen viser, at hvis en arbejdsskade medfører en klar og varig indtægtsnedgang, kan medarbejderen have krav på erstatning for tab af erhvervsevne på 15 %, selvom medarbejderens indtægtsnedgang er fastsat til mindre end 15 %. Det afgørende for vurderingen er, om det er klart, at der er tale om en indtægtsnedgang ”af nogen betydning”.

Dommen er meget principiel, fordi den specificerer, hvad der skal forstås ved den nedre grænse på 15 % efter arbejdsskadesikringsloven, og at denne ikke er absolut. Vi forventer, at sagen bliver anket til Højesteret, fordi der er tale om et principielt spørgsmål af betydning for mange andre sager. Hvis dommen er udtryk for den gældende retsstilling, vil der være mange sager, der kan genoptages.


IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber er opmærksomme på, at medarbejdere kan have krav på tab af erhvervsevne, hvis det er klart, at medarbejderen har en indtægtsnedgang af nogen betydning, der skyldes arbejdsskaden. Den nedre grænse på 15 % udelukker derfor ikke automatisk krav på tab af erhvervsevne, selvom medarbejderens indtægtsnedgang er lavere end 15 %. Virksomheder og deres forsikringsselskaber bør derfor altid have for øje, om det kan være tilfældet i konkrete sager.


[Østre Landsrets dom i sag BS-12094/2020-OLR af 15. marts 2021]

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
03/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted