Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

MAR: Mere nyt om hvornår en juridisk person er nærtstående

Kromann Reumert
17/08/2017
MAR: Mere nyt om hvornår en juridisk person er nærtstående
Det er ikke usædvanligt, at et ledelsesmedlem i et børsnoteret selskab også er ledelsesmedlem i et andet selskab. ESMA har i et nyt Q&A nærmere fastlagt, hvornår en ledende medarbejder og en juridisk person anses for at være nærtstående og dermed indberetningspligtig i henhold til markedsmisbrugsforordningen. Ifølge ESMA skal den ledende medarbejder deltage i eller påvirke den juridiske persons beslutning om at købe, sælge m.v. det noterede selskabs finansielle instrumenter, for at indberetningspligten indtræder.
Nærtståendes indberetningspligt

En ledende medarbejder har i henhold til markedsmisbrugsforordningen ("MAR") pligt til at foretage indberetning til Finanstilsynet og udsteder, når den ledende medarbejder handler med udsteders aktier, obligationer, derivater eller dermed forbundne finansielle instrumenter med en kursværdi på 20.000 euro eller derover. En nærtstående til en ledende medarbejder har samme pligt til at indberette handler. En nærtstående er:

  • a) en ægtefælle, partner eller samlever,

  • b) børn, over for hvem den ledende medarbejder har forsørgerpligt,

  • c) familiemedlemmer, som har været medlem af den ledende medarbejders husstand i mindst et år på datoen for den pågældende transaktion, eller

  • d) en juridisk person, trust eller ethvert partnerskab, hvis ledelsesansvar varetages af en person, der varetager ledelsesansvar eller af en person som omhandlet i a), b) eller c), eller som direkte eller indirekte er kontrolleret af en sådan person, eller som er etableret til fordel for en sådan person eller hvis økonomiske interesser i betydelig grad er sammenfaldende med en sådan persons.


Det er således både fysiske og juridiske personer, der kan være nærtstående til en ledende medarbejder og dermed have pligt til at indberette transaktioner til Finanstilsynet og udsteder.
Ledelsesansvar hos en juridisk person
En juridisk person kan være nærtstående til et ledelsesmedlem, hvis den ledende medarbejder varetager ledelsesansvaret hos den juridiske person. I et nyt Q&A har ESMA fastlagt, hvordan "ledelsesansvar" skal forstås i forhold til indberetningspligten i MAR.

Ifølge ESMA varetager en ledende medarbejder ledelsesansvar hos en juridisk person, hvis den ledende medarbejder deltager i eller påvirker den juridiske persons beslutninger om at handle med det noterede selskabs finansielle instrumenter. Det er altså ikke tilstrækkeligt for, at en juridisk person er nærtstående, at den ledende medarbejder sidder i bestyrelsen eller direktionen hos den juridiske person. Den ledende medarbejder skal være en del af den juridiske persons beslutning om at købe, sælge mv. det noterede selskabs finansielle instrumenter.


Hvornår skal den juridiske person så indberette?


Finanstilsynet har på sin hjemmeside oplyst, at en bestyrelsespost hos en juridisk person efter Tilsynets opfattelse ikke i sig selv gør, at den ledende medarbejder varetager et ledelsesansvar hos den juridiske person, men at der også skal lægges vægt på, om den ledende medarbejder i kraft af sin stilling kan øve indflydelse på den juridiske persons aktivsammensætning. I et tidligere nyhedsbrev har vi desuden beskrevet, at Finanstilsynet har oplyst, at det kun er medlemmer af den registrerede direktion og ikke menige bestyrelsesmedlemmer, der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om den ledende medarbejder har et ledelsesansvar hos den juridiske person. ESMA's nye Q&A understøtter Finanstilsynets hidtidige udlægning af reglerne.

Det betyder, at hvis en registreret direktør eller et bestyrelsesmedlem i selskab A samtidig er ledelsesmedlem i det børsnoterede selskab B, skal selskab A indberette, hvis selskab A f.eks. køber aktier i det børsnoterede selskab B, forudsat at direktøren eller bestyrelsesmedlemmet deltager i eller påvirker beslutningen i selskab A om at købe aktierne i det børsnoterede selskab B.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted