Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Manglende udlevering af vejledning kan blive dyrt for udlejer

Bech Bruun
22/11/2016
Manglende udlevering af vejledning kan blive dyrt for udlejer
Ifølge en nyere landsretsdom havde lejer ikke fået udleveret vejledningen til sin lejekontrakt, som var indgået på typeformular A, 8. udg. Landsretten anså derfor kontrakten som indgået på en uautoriseret blanket, hvorfor udlejer havde den indvendige vedligeholdelsespligt.
Lejerne indgik i 2013 en lejeaftale med udlejer om leje af en beboelseslejlighed. Aftalen blev udarbejdet på den dagældende typeformular A, 8. udg., 2001. Lejerne havde dog kun fået udleveret aftalens side 1-6, men ikke vejledningen på side 7-13 til den autoriserede typeformular.


Tvist ved fraflytning


Ved fraflytningen opstod der tvist om omfanget af lejernes vedligeholdelsespligt. I typeformularen var der blevet krydset af i §§ 7 og 8, der angiver, at lejemålet er nyistandsat ved indflytningen, at det ved ophør skal afleveres nyistandsat, og at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejerne.

Sagen blev derfor indbragt for boligretten. Det kunne bevises, at lejerne kun havde fået udleveret side 1-6 af den autoriserede kontrakt, bl.a. ved forklaringer, men også ved at udlejer havde sendt denne del af kontrakten på e-mail til lejerne. Boligretten fandt derfor, at lejeaftalen mellem parterne måtte anses for at være indgået på en blanket, der ikke er autoriseret, hvorfor vilkårene i lejeaftalens §§ 7 og 8 var ugyldige, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Udlejeren havde derfor den indvendige vedligeholdelse af lejemålet. Lejerne skulle derfor ikke istandsætte lejemålet ved fraflytningen.


Landsretten stadfæster


Sagen blev af udlejeren anket til landsretten. Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse og stadfæstede, at grundet den manglende vejledning anså man kontrakten som at være indgået på en uautoriseret blanket. Derfor var vilkårene i kontraktens §§ 7 og 8 ugyldige, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Den indvendige vedligeholdelse påhvilede derfor udlejer.


Bech-Bruuns kommentarer


Dommen illustrerer, hvor vigtigt det er, at man som udlejer husker at udlevere hele den autoriserede blanket inklusiv vejledningssiderne. Konsekvensen kan, som i ovenstående dom, blive, at kontrakten anses for at være indgået på en uautoriseret blanket, hvorefter bestemmelser der pålægger lejeren flere pligter eller færre rettigheder end angivet i loven anses for ugyldige, hvorved man falder tilbage på lovens udgangspunkt. I den foreliggende sag ansås den indvendige vedligeholdelsespligt, som var aftalt at skulle påhvile lejeren, nu at påhvile udlejer. Det kan derfor få økonomiske konsekvenser for udlejer, hvis man glemmer at udlevere vejledningen. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted