Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Manglende dokumentation for entrepriseforhold kan medføre hæftelse for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Delacour
02/07/2015
Manglende dokumentation for entrepriseforhold kan medføre hæftelse for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Virksomheder skal sikre sig, at de har dokumentation for, at aftaler med udenlandske leverandører udgør entreprise og ikke arbejdsudleje, ellers risikerer virksomhederne at hæfte for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.I en nylig afsagt dom blev et selskab anset for indeholdelsespligtig for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlag, som var betalt til en række udenlandske virksomheder. Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt selskabet var indeholdelsespligtig i medfør af reglerne i KSL § 2, stk. 1, nr. 3 om arbejdsudleje.

Selskabets hovedaktivitet var reparation, vedligeholdelse og klargøring ved skibsbyggeri samt overfladebehandling. I årene 2007 og 2008 udførte selskabet hovedsageligt arbejde for en nærmere bestemt kundekreds. I forbindelse med udførelsen af arbejdet indgik selskabet aftaler med udenlandske underleverandører om udførelse af en del af arbejdet.

I efteråret 2007 anlagde SKAT et kontrolbesøg hos selskabet og beslaglagde dokumenter vedrørende selskabets samarbejde med udenlandske leverandører.

Efter en nærmere gennemgang af materialet kom SKAT frem til, at der var tale om arbejdsudleje og ikke entreprise. Det var SKATs opfattelse, at selskabet havde udvist forsømmelighed ved ikke at indeholde A-skatten, og selskabet hæftede derfor for den ikke indeholdte A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Selskabet påstod, at der ikke var tale om arbejdsudleje, og at selskabet derfor ikke var indeholdelsespligtigt eller hæftede for skatten.

Byretten tog SKATs påstand til følge og vurderede, at der rent faktisk var tale om arbejdsudleje, og at selskabet der var bekendt med alle de faktiske forhold, som medførte, at der var tale om arbejdsudleje, og derfor var indeholdelsespligtig og hæftede for skatten.

I nærværende sag havde det pågældende selskab til brug for sagen fremlagt en række rammeaftaler, som dokumentation for, at der var indgået entreprise aftaler med de udenlandske underleverandører. Byretten udtalte, at de i sagen fremlagte rammeaftaler var ukorrekte med hensyn til underskrivelsessted og tid, og det var derfor ikke godtgjort, at de fremlagte rammeaftaler var korrekte. Herefter udtalte byretten, at det påhvilede selskabet at dokumentere, at samarbejdet var entreprise og ikke arbejdsudleje.

Byretten fastslog således, at bevisbyrden for at der var tale om entreprise ved manglende dokumentation, kunne pålægges selskabet, der herefter skulle godtgøre, at der var tale om entreprise.

Læs byrettens afgørelse her.

Byretten kom i den konkrete sag frem til, at der rent faktisk var tale om arbejdsudleje, da selskabet blandt andet afregnede med underleverandører efter anvendt tidsforbrug, selskabet havde den overordnede ledelse og instruktionsbeføjelse, selskabet stillede væsentlig arbejdsmateriel til rådighed mv. Selskabet havde derfor ikke løftet sin bevisbyrde og blev i nærværende sag pålagt hæftelse for ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Dommen viser med alt tydelighed, hvor vigtig det er, at der bliver indgået entrepriseaftaler, og at de indgåede entrepriseaftaler meget klart definerer, hvad opgaven består i.

For at der er tale om en entrepriseaftale, skal der være defineret en klar afgrænset opgave.

Hvis du har brug for at sikre dig, at du eller dit selskabets nuværende entrepriseaftaler indeholder tilstrækkelig dokumentation for, at der er tale om entreprise, eller har du eller dit selskab brug for at få udarbejdet entrepriseaftale der lever op til de dokumentationskrav, som SKAT opstiller, så står DELACOURS eksperter på området klar til at hjælpe dig.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
01/03/2024
Skatte- og afgiftsret
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
I går
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted