Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Manglende arbejds- og opholdstilladelse kan koste dyrt – også for arbejdsgiveren!

Bird & Bird
13/10/2017
Manglende arbejds- og opholdstilladelse kan koste dyrt – også for arbejdsgiveren!
Det er blevet mere attraktivt for danske selskaber at skaffe kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i takt med globaliseringen. Trods den udenlandske interesse i at arbejde i Danmark, skal statsborgere uden for EU og EØS – såkaldte tredjelandsstatsborgere - dog stadig have en arbejds- og opholdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark – og dette skal arbejdsgiveren være med til at sikre.

Tredjelandsstatsborgere skal som udgangspunkt have både en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Der ansøges herom samlet, så tredjelandsstatsborgeren tildeles begge på samme tid. Betingelserne herfor er nærmere reguleret i udlændingeloven. I loven er det blandt andet bestemt, at arbejdsgiveren også bærer et ansvar for, at alle medarbejdere har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse, såfremt de beskæftiger tredjelandsstatsborgere. Ansvaret gælder både for lønnet og frivilligt arbejde.

Arbejdsgiveren skal under hele ansættelsen af en tredjelandsstatsborger sikre, at statsborgeren har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at arbejdsgiveren har fået dokumenteret en gyldig tilladelse ved ansættelsen, da tilladelsen vil være tidsbegrænset. Her skal arbejdsgiveren også sikre, at tilladelsen bliver forlænget.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration foretager i samarbejde med politiet løbende kontrol for at sikre efterlevelse af udlændingelovgivningen. Kontrollen har blandt andet fokus på ulovlig arbejdskraft og om betingelserne for en opholds- og arbejdstilladelse bliver overholdt.


Konsekvensen af manglende arbejds- og opholdstilladelse for arbejdsgiveren


En arbejdsgiver, som beskæftiger en tredjelandsstatsborger uden den nødvendige tilladelse eller i strid med tilladelsens betingelser, kan straffes med bøde eller fængsel.

Konsekvensen af manglende overholdelse kan resultere i store bøder og fængselsstraf i særlige tilfælde. Som udgangspunkt udmåles bødestraffen til 10.000 kr. pr. beskæftiget medarbejder pr. påbegyndt måned. Hvis der foreligger skærpende omstændigheder1 kan det koste arbejdsgiveren 20.000 kr. pr. beskæftiget medarbejder pr. påbegyndt måned. Det kan således hurtigt løbe op, og i flere sager har manglende tilladelse kostet arbejdsgiveren mere end 200.000 kroner, og i enkelte – meget særlige - tilfælde har man sågar givet fængselsstraf.


Hvilke muligheder er der for at opnå arbejds- og opholdstilladelse i Danmark?


Der eksisterer en række forskellige ordninger, efter hvilke tredjelandsstatsborgere kan opnå en arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Til hver ordning hører en række betingelser, som skal være opfyldt, for at der gives en tilladelse. Nedenstående ordninger er eksempler på ordninger, hvormed det er let at få arbejds- og opholdstilladelse:

  • Positivlisten: Består af særlige jobs på erhvervsområder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

  • Beløbsordningen: Job med en minimumsløn på 408.800 kr. om året (svarende til EUR 54.900).

  • "Fast-track"-ordningen: Højkvalificerede arbejdskraft, som certificerede selskaber søger.

  • Forskere.

  • Trainees, som skal arbejde i Danmark pga. sin uddannelse over en begrænset periode.

  • Særlige individuelle kvalifikationer (såsom professionelle atleter, specialisere kokke m.m).

  • "Start-up Denmark"-ordningen: Iværksættere, som får deres forretningsidé godkendt af et ekspertpanel.


Øvrige ordninger kan ses på www.nyidanmark.dk.

Bird & Bird har stor erfaring i rådgivning inden for arbejds- og opholdstilladelser og assisterer ligeledes i ansøgningsprocessen.

 

1I henhold til Udlændingelovens § 59, stk. 6 skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået forsætligt, at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre eller at udlændingen ikke har ret til at opholde sig her i Danmark på anden lovlig vis.

  
 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted