Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Maksimumbeløbet og stigende byggepriser spænder ben for almene boliger

Kromann Reumert
10/03/2022
Maksimumbeløbet og stigende byggepriser spænder ben for almene boliger
Kromann Reumert logo
Regeringen ønsker flere almene boliger, der er til at betale. Men de stigende bygge- og materialepriser har store konsekvenser for igangværende og fremtidige almene byggeprojekter. I denne nyhed ser vi på konsekvenserne og de muligheder, de almene boligorganisationer har i den nuværende situation. Vi skal bygge flere almene boliger, og vi skal integrere de almene boliger i byerne. Sådan har det lydt fra politisk side. De almene boliger skal være til at betale, og der er derfor en øvre økonomisk grænse for, hvad alment byggeri må koste at bygge ('maksimumbeløbet'). Bygge- og materialepriserne er dog steget i et sådant omfang, at de spænder ben for at etablere almene boliger og kan sende store ekstraregninger til de almene bygherrer. Det er altså blevet dyrere at bygge, men der er ikke kommet tilsvarende flere penge at bygge for.


Maksimumbeløbet for almene boliger

Det er en betingelse for tilsagn til at etablere almene boliger, at den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke overstiger det såkaldte maksimumbeløb. Maksimumbeløbet fastsættes pr. bolig og pr. kvadratmeter boligareal (afhængig af boligtype) og varierer fra kommune til kommune. Hvis anskaffelsessummen for byggeriet overstiger maksimumbeløbet, kan der som udgangspunkt ikke gives tilsagn, og boligerne kan ikke bygges. Maksimumbeløbet udgør altså den øvre økonomiske grænse for, hvad kommunen kan godkende.


Maksimumbeløbet reguleres en gang om året med stigning i henholdsvis et nettoprisindeks (vægtet 50%) og et lønindeks (vægtet 50%). Problemet er dog, at denne regulering er blevet væsentligt overhalet af de stigende bygge- og materialepriser.

Konsekvenser for etablering af almene boliger


Udviklingen i bygge- og materialepriser har store konsekvenser for de projekter, hvor maksimumbeløbet ikke længere rækker. I første omgang kan de almene boligorganisationer forsøge at justere projektet, så det kan holdes inden for maksimumbeløbet. Det rejser imidlertid det problem, at en sådan justering sandsynligvis vil medføre dårligere kvalitet. Det er i den forbindelse væsentligt at holde sig for øje, at almene boligorganisationer, kommende brugere og kommunen har en fælles interesse i, at projekterne stadig realiseres på en tilfredsstillende måde, der skaber gode, moderne og bæredygtige boliger, der kan bruges i mange år frem.


Med de prisstigninger vi har set i byggebranchen, har der desværre været en række projekter, som ikke har kunnet realiseres inden for den økonomiske grænse, og som derfor er blevet opgivet.


For de projekter, hvor aftalegrundlaget er endeligt og ubetinget, og hvor byggeriet måske allerede er under udførelse, er konsekvenserne anderledes. For disse projekter vil de stigende byggepriser medføre en ekstraregning, som skal placeres et sted. Det afgørende er her, hvad der helt konkret er aftalt mellem parterne.


Vi har også skrevet nyheden Entreprenørens muligheder for at kræve ekstraordinære prisstigninger, hvor du kan læse nærmere om muligheder og begrænsninger i adgangen til at kræve ekstraordinære prisstigninger betalt.


Hvilke muligheder har boligorganisationerne?

Hvis det bliver en vedvarende tendens, at boligorganisationerne må opgive at etablere almene boliger, vil det gøre det vanskeligere at realisere de politiske mål om flere billige almene boliger og en blandet by. Samtidig risikerer de almene boligorganisationer at investere ressourcer i projekter, som ender med at blive opgivet, eller blive mødt med ekstraregninger (afhængig af aftalegrundlaget) på igangsatte projekter. Så hvad skal de almene boligorganisationer gøre?


  • En mulighed er at afvente, at byggepriserne falder til et niveau, der gør det muligt at realisere projekterne med et tilfredsstillende kvalitativt niveau. Denne tidshorisont er imidlertid umulig at spå om og spiller dårligt sammen med ønsket om flere almene boliger.
  • En anden mulig løsning er at finansiere de øgede udgifter, eksempelvis ved at forhøje maksimumbeløbet eller anvende alternative finansieringsløsninger.
  • En tredje mulighed, som også kunne kombineres med øvrige løsningsmuligheder, kunne være at justere projekterne, for eksempel materialevalg og boligstørrelse.


Kalkulation af risici

Under alle omstændigheder står den almene sektor over for en vanskelig udfordring, som kan vise sig at få vidtrækkende konsekvenser. Det er derfor vigtigt – måske nu, mere end nogensinde – at boligorganisationerne tager højde for de risici, som stigende materialepriser medfører. Det kan de blandt andet gøre ved at sikre:


  • en tilfredsstillende exit-mulighed
  • en tilfredsstillende aftaleregulering af stigende materialepriser
  • fornuftig brug af ressourcer i projektforløbet med tanke på risikoen for at projektet ikke kan realiseres
  • at der er indregnet særskilte risikotillæg, som er øremærket stigende byggepriser.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker en uformel drøftelse, er du velkommen til at tage fat i en af vores specialister.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted