Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Må kommuner give støtte til lokale fitnesscentre? Afklaring fra Kommissionen

Horten
28/09/2017
Må kommuner give støtte til lokale fitnesscentre? Afklaring fra Kommissionen

Støtte fra kommuner, Danmarks Idrætsforbund og DGI til lokale fitnesscentre er ikke i strid med EU's statsstøtteregler. Det fastslog Kommissionen i sommer, da Kommissionen afviste en klage fra brancheorganisationen Dansk Kommerciel Fitness & Sundhed.Rammerne for støtte til lokal sport og fitness er interessant, da mange kommuner i dag støtter disse områder. De senere år har der desuden været fokus på samspillet mellem sådanne støtteinitiativer og statsstøttereglerne. Det gælder også hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som udgav en rapport om emnet i 2015. Rapporten konkluderede, at der er risiko for, at offentlig støtte til fitness- og danseforeninger forvrider konkurrencevilkårene for tilsvarende kommercielle aktiviteter.

Derfor giver vi her et overblik over den nyeste sag fra Kommissionen og de regler, der er i spil.

Sagen viser, at støtte til lokal sportsudøvelse kan udgøre ulovlig statsstøtte, men også at der er gode muligheder for at yde støtte i overensstemmelse med reglerne. Når kommuner overvejer at støtte lokale sportsaktiviteter, skal det kommunale hjemmelsgrundlag såvel som statsstøttereglerne derfor altid overvejes.


Klagen over støtte til lokale fitnesscentre


Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har siden 2008 samarbejdet om at hjælpe danske idrætsforeninger med at opstarte lokale fitnesscentre. Det er sket gennem udlodningsmidler (tidligere betegnet lotto-midlerne), som Kulturministeriet tildeler DGI og DIF.  Støtten ydes til de lokale fitnesscentre gennem Foreningsfitness, der ejes af DIF og DGI. Midlerne bruges til at tilbyde uddannelse af instruktører og lån til indkøb af fitnessmaskiner og udstyr til lokale fitnesscentre. Støtten tilbydes gennem Foreningsfitness.

Derudover får de lokale fitnesscentre i mange tilfælde også kommunal støtte efter folkeoplysningsloven.

Dansk Kommerciel Fitness & Sundheds klage til Kommissionen startede i 2013, hvor de klagede over støtten til lokale fitnesscentre. Deres påstand var, at støtten fra kommuner via folkeoplysningsloven samt støtten fra DIF og DGI via udlodningsmidlerne gav de lokale fitnesscentre en fordel i konkurrencen og førte til ulige konkurrence mellem dem og de kommercielle fitnesscentre. Derfor mente brancheforeningen, at støtten var i strid med EU-statsstøttereglerne.


Reglerne kort


Efter EU-statsstøttereglerne er der tale om ulovlig statsstøtte, når fem kumulative betingelser er opfyldt;

1) der skal være tale om støtte af midler, der kan tilregnes en offentlig myndighed,
2) støtten skal gives selektivt,
3) til en virksomhed,
4) ved støtten skal virksomheden opnå en fordel på markedet,
5) som kan påvirke konkurrencen, og
6) støtten skal kunne påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne.

Derudover gælder en række generelle undtagelser fra reglerne - særligt for bestemte kategorier efter gruppefritagelsesforordningen og for mindre støttebeløb efter de minimis-forordningen.

Der gælder parallelle danske statsstøtteregler, som gælder i sager, hvor der ikke er samhandelspåvirkning. De danske statsstøtteregler er dog ikke til hinder for at yde støtte, hvis støtten er lovlig i henhold til offentlig regulering.

Hvis der er tale om kommunal støtte, skal der være hjemmel til at yde støtten. Det kan både være i den skrevne lovgivning eller de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. I denne sag er den kommunale støtte tildelt med hjemmel i folkeoplysningsloven, som giver hjemmel til, at kommuner blandt andet kan yde støtte til motions- eller fitnessforeninger, der har til formål at fremme aktivt medborgerskab.


Kommissionens afvisning af klagen


Den 22. juni 2017 afviste Kommissionen klagen fra Dansk Kommerciel Fitness & Sundhed med henvisning til, at de kumulative betingelser efter EU-statsstøttereglerne ikke var opfyldt. Kommissionen afviste både klagen over støtten fra DGI og DIF med udlodningsmidlerne fra Kulturministeriet og over den kommunale støtte efter folkeoplysningsloven.

Baggrunden for Kommissionens afvisning af klagen var følgende:

1. Udlodningsmidlerne kunne ikke tilregnes staten eller andre offentlige myndigheder.
De midler, DGI og DIF anvender til at støtte lokale fitnesscentre, kommer fra Kulturministeriet og er dermed statslige midler. Kommissionen fandt imidlertid, at tildelingen af midlerne til de enkelte lokale fitnesscentre ikke var påvirket af Kulturministeriet eller andre offentlige myndigheder. Da der ikke er offentlig indflydelse på tildelingen, fandt Kommissionen, at støtten ikke kunne tilregnes en offentlig myndighed og dermed, at den ene af de kumulative statsstøttebetingelser ikke var opfyldt.

EU-statsstøttereglerne fandt derfor ikke anvendelse på DGI og DIF's støtte til lokale fitnesscentre via udlodningsmidlerne, selvom midlerne blev tildelt af Kulturministeriet.

Kommissionens begrundelse er i overensstemmelse med Domstolens praksis vedrørende dette forhold, hvor det vurderes, hvorvidt beslutningen om tildelingen af midlerne sker uden indflydelse fra den offentlige myndighed.

2. Tildeling af midler via folkeoplysningsloven påvirkede ikke samhandlen.
Kommissionen fandt, at tildelingen af midlerne fra de danske kommuner kunne tilregnes en offentlig myndighed, nemlig den kommune som tildeler midlerne. Kommissionen fandt dog, at de enkelte fitnesscentre var så lokalt forankrede, at der var tale om lokal støtte, som ikke påvirker samhandlen. Kommissionen fandt det usandsynligt, at en borger fra et andet EU-land ville tage til Danmark for at benytte et lokalt fitnesscenter, fremfor at benytte et fitnesscenter i et andet EU-land.

På denne baggrund var den kumulative betingelse om påvirkning af samhandlen mellem medlemsstaterne ikke opfyldt.

Kommissionens begrundelse i denne del af afvisningen er ligeledes i overensstemmelse med seneste praksis. I fem sager sidste år fandt Kommissionen, at samhandlen ikke blev påvirket, når støttemodtagende virksomheder udbyder varer eller tjenesteydelser til et begrænset geografisk område inden for en medlemsstat, og det er usandsynligt, at denne virksomhed vil tiltrække kunder fra andre medlemsstater.

Kommissionen afviste herefter klagen, idet støtten fra DGI og DIF ikke kan tilregnes en offentlig myndighed, og idet kommunernes tildeling af midler til lokale fitnesscentre ikke påvirker samhandlen. Dermed er støtten ikke omfattet af EU's statsstøtteregler.
Kommissionen bemærkede i øvrigt, at støtten under alle omstændigheder formentlig ville være undtaget EU-statsstøttereglerne som de minimis-støtte eller efter gruppefritagelsesforordningen.

 

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted