Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere

Kromann Reumert
07/06/2024
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Kromann Reumert logo
Den 30. maj 2024 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af udlændingeloven, som etablerer en ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer. Under den nye ordning vil sådanne hjemvendende udlandsdanskere fremover have samme vilkår for at kunne bringe sin familie med tilbage til Danmark, som tredjelandsstatsborgere har. Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Danmark har en stor interesse i at tiltrække efterspurgt international arbejdskraft samt dansk arbejdskraft, der er etableret i og har indhøstet erfaringer fra udlandet, da dette kan bidrage til vækst og velstand i Danmark. Imidlertid har der hidtil været forskellige regler for at medbringe familie til Danmark, alt efter om der er tale om en tredjelandsstatsborger, der kommer til Danmark for at arbejde, eller om der er tale om en hjemvendende udlandsdansker.


Hidtil har tredjelandsstatsborgere haft gunstigere vilkår for at medbringe familiemedlemmer til Danmark, hvilket potentielt har afholdt udlandsdanskere fra at vende tilbage til det danske arbejdsmarked. Det vedtagne lovforslag sikrer en ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere, så der skabes parallelitet mellem reglerne for de to grupper.


Opholdsordningen

Efter den nye opholdsordning får hjemvendende udlandsdanskere adgang til at medbringe sin familie til Danmark, hvis de opfylder de betingelser for opholdstilladelse, der gælder for tredjelandsstatsborgere. Det vil sige, at den hjemvendende udlandsdansker skal være tilbudt en stilling i Danmark, der ville kunne danne grundlag for opholdstilladelse, hvis vedkommende var tredjelandsstatsborger, efter ordninger som beløbsordningerne, positivlisterne, fast track-ordningerne med flere.


Derudover vil en hjemvendende udlandsdansker, der vil drive selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark eller udøve virksomhed gennem en dansk filial af en udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed, kunne medbringe sin familie på samme vilkår som en tredjelandsstatsborger, såfremt vedkommende opfylder betingelserne efter Startup Denmark-ordningen.


Krav om etablering i udlandet

Efter den nye opholdsordning er det et krav, at den danske statsborger er etableret i udlandet. Det er i den forbindelse en forudsætning, at familielivet er stiftet, inden den danske statsborger vender tilbage til Danmark, samt at vedkommende har haft bopæl i udlandet.


Ved vurderingen af, om den danske statsborger har etableret sig i udlandet, vil det indgå med stor vægt, hvor langvarigt udlandsopholdet har været. Har vedkommende opholdt sig i udlandet i mindst otte år, vil betingelsen om at have etableret sig i udlandet som hovedregel være opfyldt. Modsat vil hovedreglen være, at hvis vedkommende har haft et udlandsophold af maksimalt to år, vil betingelsen ikke være opfyldt. Der vil dog i alle tilfælde skulle foretages en konkret vurdering af samtlige momenter i sagen. Betingelsen om etablering i udlandet har til formål at sikre, at ordningen ikke bliver misbrugt i forhold til de almindelige familiesammenføringsregler.


Kromann Reumerts arbejde med tiltrækning af international arbejdskraft

I december 2023 udkom tænketanken Axcelfuture sammen med Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden en hvidbog i forbindelse med et projekt med formål om at afdække barrierer forbundet med de gældende regler for udenlandsk arbejdskraft. 


Vi bistod i forbindelse med projektet med udformningen og udarbejdelsen af konkrete løsningsforslag til bedre vilkår for tiltrækning og fastholdelse af internationale højtuddannede talenter og specialister, hvoriblandt denne opholdsordning til familiemedlemmer til en udlandsdansker, der nu er blevet vedtaget af Folketinget, indgik som løsningsforslag nr. 8. 


Læs mere om projektet, hvidbogen og Kromann Reumerts andre løsningsforslag.


Øvrige tiltag i det vedtagne lovforslag

Det vedtagne lovforslag ændrer herudover også reglerne for sprogkravene til den herboende ægtefælle i forbindelse med ægtefællesammenføring. Fremover vil den herboende ægtefælle således kunne opfylde sprogkravene på to måder: 


  1. Vedkommende har dokumentation for bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, eller
  2. Vedkommende har i mindst fem år været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed, som i væsentlig grad har medført kommunikation på dansk.

Yderligere medfører det vedtagne lovforslag, at der sker en halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse, der er påkrævet ved ægtefællesammenføring. Det betyder, at den herboende ægtefælle i sådanne sager fremover vil skulle foretage en sikkerhedsstillelse på 57.000 DKK.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted