Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag vedrørende registrering af reelle ejere sendt i høring

Delacour
06/11/2015
Lovforslag vedrørende registrering af reelle ejere sendt i høring
Den 20. oktober 2015 fremkom Erhvervsstyrelsen med et nyt forslag til lov om ændring af bl.a. selskabsloven, der vil medføre en pligt for selskaber til at registrere deres reelle ejere.

Forslaget vil medføre, at der fremover skal ske registrering af de reelle ejere i selskaber og andre tilsvarende juridiske personer, dvs. registrering af de fysiske personer, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en væsentlig andel af selskabet eller den juridiske person.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet ved at medvirke til en øget gennemsigtighed, samt at gennemføre dele af 4. hvidvaskdirektiv, der bl.a. indeholder krav om, at selskaber og andre juridiske personer skal indhente og registrere oplysninger om deres reelle ejere.

Lovforslagets indhold
Der eksisterer ikke i dag regler om registrering af de reelle ejere i hverken selskaber eller andre juridiske personer.

Det eksisterende register over direkte ejere (”Det Offentlige Ejerregister”) gælder udelukkende for kapitalselskaber, såsom aktie- og anpartsselskaber, hvor de direkte ejere skal registreres, såfremt de besidder 5 pct. eller mere af selskabets stemmerettigheder eller selskabskapital.

Med det fremsatte lovforslag udvides denne forpligtigelse, hvorefter selskaber samt andre juridiske personer fremover forpligtes til at indhente samt registrere oplysninger om deres reelle ejere, herunder de reelle ejeres rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hvor oplysningerne vil være offentligt tilgængelige.

Registrering skal ske snarest muligt efter, at selskabet eller den juridiske person er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer eller ikke længere er reel ejer i selskabet. Manglende overholdelse af registreringspligten vil kunne straffes med bøde.

Det fremsatte lovforslag definerer de reelle ejere af et selskab eller en tilsvarende juridisk person som den eller de fysiske personer, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en væsentlig andel af selskabet eller den juridiske person.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at der er en formodning for, at fysiske personer, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af kapitalandelene eller stemmerne i et selskab, eller som på anden måde udøver kontrol herover, vil være de reelle ejere af selskabet eller den juridiske person.

Reelt ejerskab kan således også foreligge gennem et eller flere datterselskaber eller på anden vis, f.eks. gennem aftale, udpegningsret og lignende.

En reel ejer vil altid være en fysisk person. Såfremt der er tale om en selskabskonstruktion eller lignende, vil det således være de fysiske personer bag, der skal registreres som de reelle ejere.

Særligt for fonde
I forbindelse med fonde definerer lovforslaget reelle ejere som personer, der ikke nødvendigvis er ejere, men som dog på anden måde har kontrol over fonden eller får andel i midler fra fonden. De reelle ejere i fonde vil derfor som udgangspunkt ofte være fondens bestyrelse eller eventuelt større uddelingsmodtagere, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer.

Fristen for indgivelse af eventuelle bemærkninger til lovforslaget udløber den 17. november 2015, kl. 12.00, og lovforslaget forventes fremsat i december 2015.

Hos DELACOUR vil vi løbende holde os opdateret frem til lovforslagets fremsættelse, og vi orienterer nærmere om de endelige krav, så snart indholdet af lovforslaget er endeligt.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Har I styr på jeres ejerforhold?
Har I styr på jeres ejerforhold?
11/03/2024
Selskabsret, Compliance
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted