Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat

Bech Bruun
14/02/2023
Lovforslag, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Bech Bruun logo
Den 9. februar 2023 blev et forslag til lov om ændring af udlændingeloven fremsat, som gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Med forslaget gøres tiltagene for den politiske aftale ”Styrket international rekruttering”, der blev indgået i juni 2022 mellem den tidligere regering og en række partier, permanente.

Lovforslaget lægger op til en række væsentlige ændringer af udlændingeloven, således at det på en række punkter bliver nemmere for virksomhederne at ansætte personer fra ikke-EU/EØS-lande.


1.  Supplerende beløbsordning

Med henblik på at understøtte den danske økonomi under konjunktursituationen og afhjælpe manglen på arbejdskraft indeholder lovforslaget et forslag om at etablere en ny supplerende beløbsordning. Efter den eksisterende beløbsordning skal en arbejdstager have en årlig løn på minimum 465.000 kr. (2023-niveau).


Med lovforslaget lægges der nu op til, at den supplerende beløbsordning skal være af en sådan karakter, at en medarbejder vil kunne meddeles en arbejds- og opholdstilladelse, hvis den pågældende har en årlig løn på minimum 375.000 kr. Beløbsgrænsen vil skulle reguleres årligt.


Derudover skal der være tale om, at den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, når de forudgående tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed på ansøgningstidspunktet i gennemsnit ikke har oversteget et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau, jf. stk. 32, og når stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum to uger.


Det vil også være en betingelse for at opnå opholdstilladelse, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige. Som det gælder efter f.eks. den gældende beløbsordning, vil det kun være aflønning, som reelt udgør likvide midler, herunder udbetalte feriepenge, der kan indgå i vurderingen af lønniveauet, når der skal tages stilling til, om en ansættelse er på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.


2. Udvidelse af fast-track ordningen

Det foreslås endvidere, at den eksisterende fast track-ordning udvides, således at betingelsen om, at en virksomhed skal have 20 fuldtidsansatte for at kunne blive certificeret, ændres, så det fremadrettet bliver et krav, at virksomheden skal have mindst 10 fuldtidsansatte.


Det er antallet af fuldtidsansatte på tidspunktet, hvor virksomheden indgiver ansøgning om certificering, der er afgørende for, om en virksomhed har 10 fuldtidsansatte. En virksomhed kan således certificeres, selvom virksomheden kortvarigt oplever et fald i antallet af ansatte, efter at ansøgningen om certificering er indgivet. Det er dog en forudsætning for forlængelse af en certificering, at virksomheden på tidspunktet for indgivelse af ansøgning om forlængelse igen har mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark.


3. Udvidelse af positivlisten

Derudover foreslås det, at positivlisten for personer med videregående uddannelse udvides. Dette foreslås gennemført ved, at de fagligt afgrænsede a-kasser gives mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser til positivlisten gældende for hele landet inden for den enkelte a-kasses faglige område, og at de regionale arbejdsmarkedsråd gives mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser på listen for deres respektive regionale områder, ligesom stillinger på positivlisten fremover tidligst skal kunne udgå af listen efter to år.

4.  Start-up Danmark

Endelig indeholder lovforslaget forslag om at udvide Startup Denmark-ordningen, så en udenlandsk virksomhedsejer, der ønsker at åbne en filial i Danmark af en eksisterende virksomhed, får adgang til at søge opholdstilladelse efter Startup Denmark samt forslag om, at udlændinge, der allerede har stiftet en selvstændig, succesfuld virksomhed i Danmark, har mulighed for at søge om opholdstilladelse gennem Startup Denmark til at drive virksomheden.


Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2023.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
19/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted