Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag om registrering af medarbejderes arbejdstid nu vedtaget

Kromann Reumert
26/01/2024
Lovforslag om registrering af medarbejderes arbejdstid nu vedtaget
Kromann Reumert logo
Folketinget har i dag, den 23. januar 2024, vedtaget lovforslaget, som blandt andet forpligter arbejdsgivere til pr. 1. juli 2024 at have et arbejdstidsregistreringssystem, som kan registrere medarbejdernes daglige arbejdstid.

Hvad er nyt siden lovforslagets fremsættelse?

Der har ikke har været stillet ændringsforslag, og lovforslaget blev derfor vedtaget i uændret form. Under udvalgsbehandlingen er der dog kommet flere materielle præciseringer og/eller supplerende svar til lovforslaget. Beskæftigelsesministeren har blandt andet bekræftet, at medarbejderens daglige arbejdstid kan være forhåndsudfyldt i arbejdstidsregistreringssystemet, hvorfor kun afvigelser fra det aftalte og/eller den skemalagte arbejdstid skal registreres i systemet. Desuden har Beskæftigelsesministeren bekræftet, at lovforslaget udelukkende kræver registrering af medarbejderens daglige arbejdstid, uden krav om at specificere, i hvilket tidsrum arbejdet er udført.


Med henblik på at sikre dokumentation for overholdelse af hviletidsreglerne kan arbejdsgivere ikke desto mindre overveje et registreringssystem, der også registrerer start- og sluttidspunktet for medarbejderens daglige arbejdsdag inkl. pauser.

Arbejdsgiveres nye forpligtelser

Fra 1. juli 2024 skal arbejdsgivere have et objektivt og pålideligt arbejdstidsregistreringssystem, der som minimum opfylder følgende:


  • Registrerer hver medarbejders daglige arbejdstid (visse medarbejdere kan undtages, se nedenfor),
  • Er tilgængeligt, således at medarbejderen kan tilgå egne oplysninger i systemet, og
  • Opbevarer arbejdstidsregistreringerne i en løbende periode på 5 år efter referenceperiodens udløb.


Arbejdsgivere har derudover stor metodefrihed til at indrette arbejdstidsregistreringssystemet, som hver enkel virksomhed finder bedst egnet. Lovforslaget stiller ikke krav om indkøb og/eller anvendelse af et specifikt tidsregistreringssystem. Har arbejdsgiveren et allerede eksisterende arbejdstidsregistreringssystem, kan arbejdsgiveren muligvis fortsat bruge/tilpasse dette.

Kan visse medarbejdere være undtaget registreringskravet?

Registreringskravet gælder ikke for medarbejdere, som efter en konkret og individuel vurdering kan undtages. Af forarbejderne fremgår, at anvendelsesområdet er meget begrænset og ikke kan gælde for hele kategorier af medarbejdere. Kromann Reumert bemærker, at anvendelsesområdet for medarbejdere, som kan undtages registreringskravet, er omdiskuteret og kan give anledning til en del afgrænsningsproblematikker. Har I brug for at vende jeres organisationssammensætning og de enkelte medarbejderes/lederes arbejdsmønster og -frihed, er I meget velkommen til at række ud.  

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på som arbejdsgiver?

Lovforslaget regulerer ikke medarbejderens ret til betaling for erlagt arbejdstid. Retten til løn/betaling for overarbejde med videre afhænger således ikke af antallet af registrerede timer i arbejdstidsregistreringssystemet, men reguleres fortsat af den enkelte medarbejders ansættelseskontrakt og/eller gældende kollektive overenskomster.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted