Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag om ansattes forevisning af coronapas og test er nu fremsat

Kromann Reumert
22/11/2021
Lovforslag om ansattes forevisning af coronapas og test er nu fremsat
Kromann Reumert logo
Regeringen har den 18. november fremsat lovforslag om arbejdsgivers adgang til at kræve test og coronapas. Lovforslaget er fremsat på baggrund af en trepartsaftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. I denne nyhed giver vi dig et overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på, såfremt det nye lovforslag træder i kraft. I lyset af den stigende smittespredning af COVID-19 i Danmark indgik regeringen, DA og FH den 12. november 2021 en trepartsaftale om arbejdsgiveres mulighed for at pålægge medarbejdere at forevise coronapas samt kræve test af medarbejdere, så arbejdspladser hurtigt og effektivt kan sikre tryghed om smittesituationen, og så eventuel smitte blandt ansatte kan bremses.


På baggrund af trepartsaftalen har regeringen den 18. november fremsat et lovforslag, som giver arbejdsgiverne adgang til at pålægge medarbejdere at forevise coronapas og samtidig genindføres arbejdsgivernes mulighed for at pålægge medarbejdere at lade sig teste for COVID-19.


Arbejdsgivers adgang til at kræve fremvisning af coronapas

Så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven, kan en arbejdsgiver pålægge medarbejdere at forevise coronapas.  Muligheden for at stille krav herom over for de ansatte gælder for både private og offentlige arbejdsgivere.


For at pålægge en ansat at forevise coronapas stilles der i lovforslaget krav om, at arbejdsgiver:


  • skriftligt informerer medarbejderne om pålægget om forevisning af coronapas samt begrundelsen herfor. Det er en tilstrækkelig begrundelse, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Såfremt en arbejdsgiver ønsker at have mulighed for at sanktionere en medarbejder, der ikke vil efterkomme et pålæg om fremvisning af coronapas, skal det skriftligt oplyses over for medarbejderen, at der kan ske sanktionering.
  • informerer tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter om indførelsen af kravet om fremvisning af coronapas i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og kollektive overenskomster.

Hvad der nærmere skal forstås ved et coronapas, vil følge af regler, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Det er på nuværende tidspunkt muligt at få et coronapas, hvis man er vaccineret mod COVID-19, er tidligere smittet eller for nylig har modtaget et negativt COVID-19-testsvar. Fremvisning af coronapasset kan ske i papirformat, elektronisk eller gennem sundhedsmyndighedernes app "Coronapas".


Hvis pålægget om forevisning af coronapas betyder, at medarbejderen skal testes for COVID-19, finder reglerne om arbejdsgivers adgang til at pålægge medarbejdere test anvendelse. Det er beskrevet nedenfor.


Arbejdsgivers adgang til at pålægge medarbejdere test for COVID-19

Lovforslaget genindfører arbejdsgivers mulighed for at pålægge en medarbejder hurtigst muligt at blive testet for COVID-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen, herunder tidspunktet for testning.


Kravene er de samme, som tidligere var gældende i lovgivningen om test af medarbejdere. Det betyder blandt andet, at der skal være en saglig begrundelse under hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til den enkelte virksomhed.


Derudover skal testen så vidt muligt gennemføres i medarbejderens arbejdstid.


De ovennævnte krav om skriftlig information og begrundelse til medarbejderne skal også være opfyldt i relation til pålæg om test, ligesom informationen skal tilgå tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og kollektive overenskomster.


Hvis der ikke foreligger et testresultat i elektronisk eller fysisk form, skal resultatet og testtidspunktet på anden måde kunne dokumenteres over for arbejdsgiver, eksempelvis i form af en tro- og loveerklæring. Arbejdsgiver har ikke krav på andre oplysninger end selve testresultatet og testtidspunktet, og arbejdsgiver kan ikke pålægge en ansat at sørge for, at arbejdsgiver får resultatet uden om den ansatte.


Som noget nyt kan arbejdsgiverne pålægge medarbejderne at anvende selvtest på arbejdspladsen, såfremt der er tale om en CE-godkendt test, og denne anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.


Ansættelsesretlige sanktioner

Hvis en medarbejder ikke vil efterkomme arbejdsgivers pålæg om at fremvise coronapas eller ikke vil lade sig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Det er dog et krav, at medarbejderen skriftligt forudgående er blevet oplyst om, at arbejdsgiver vil tage sådanne sanktioner i brug, hvis pålægget om fremvisning/test ikke efterkommes.


Lovforslagets videre behandling

Lovforslaget er sat på dagsordenen til 1. behandling af Folketinget den 23. november 2021 samt 2. og 3. behandling den 25. november. Loven forventes at træde i kraft den 26. november 2021.


Loven ophæves igen den 11. december 2021, dog således at der er indarbejdet en mulighed for, at beskæftigelsesministeren kan forlænge lovens gyldighed helt eller delvist til og med den 31. december 2022.


Vores rådgivning

Vi følger processen for lovforslagets endelige vedtagelse tæt. Vi står klar med rådgivning om anvendelsen af den nye lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas og test for COVID-19 samt den praktiske håndtering heraf. Det kan eksempelvis være rådgivning om begrundelse for indførelse af krav, processen for indførelse af sådant pålæg i den enkelte virksomhed samt udformning af skriftlig information.


I tillæg til de nye muligheder for at kræve fremvisning af coronapas/pålægge test, anbefaler vi, at alle virksomheder fortsat har en klar COVID-19 politik, der blandt andet anviser håndtering af symptomer, nær-kontakt mv. (og/eller henviser til sundhedsmyndighedernes anbefalinger herom).Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønstop er ikke en dans på roser i Norden
Lønstop er ikke en dans på roser i Norden
01/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted