Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovændring på vej af betydning for kommunale og fælleskommunale beredskaber

Bech Bruun
12/04/2016
Lovændring på vej af betydning for kommunale og fælleskommunale beredskaber
Forsvarsministeren har fremsat et lovforslag i Folketinget med henblik på udmøntning af anbefalinger i rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg fra august 2014. Lovforslaget indeholder ændringer i beredskabsloven, beskyttelsesrumsloven, havmiljøloven og fyrværkeriloven.

I beredskabsloven foreslås følgende ændringer af særlig relevans for de kommunale beredskaber:

  • Politidirektørerne skal ikke have stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål i beredskabskommissionerne.

  • Der indsættes hjemmel til kommunalbestyrelsernes udpegning af medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionerne.

  • Der indsættes hjemmel til indgåelse af aftaler med udenlandske beredskaber i grænsenære områder om ydelse af gensidig assistance.

  • Forsvarsministeren gives hjemmel til fastsættelse af regler om ”fri disponering” af beredskabet ved de dagligdags hændelser, der ikke kræver specialmateriel eller mandskab med specialkompetencer, dvs. at nærmeste relevante ressource tilkaldes ved hændelser uanset om dette betyder, at det er beredskabet fra en anden kommune eller kommunalt fællesskab, der tilkaldes.

  • Forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at Beredskabsstyrelsen skal udtale sig om forslag til plan for risikobaseret dimensionering, og at sådanne udtalelser skal forelægges kommunalbestyrelsen.

  • Forsvarsministeren gives hjemmel til at pålægge kommunale beredskaber at blive indsat uden for eget udrykningsområde ved større ulykker, katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger.

  • Kommunalbestyrelserne gives hjemmel til at opkræve gebyrer fra anlægsejere til dækning af udgifter ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer, der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til beredskabet. Det kan også bestemmes, at der skal opkræves gebyr for udrykning til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg. Gebyrernes størrelse skal svare til de faktiske omkostninger for beredskabet.


I beskyttelsesrumsloven, kapitel 11 om beredskab i havmiljøloven og fyrværkeriloven indsættes der hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller den fælles beredskabskommission - til et kommunalt fællesskab. Dette giver således mulighed for kompetenceoverdragelse af yderligere opgaver til de kommunale fællesskaber på beredskabsområdet, end det hidtil har været muligt.

Vedtages lovforslaget kan dette give anledning til vedtægtsændringer i de kommunale fællesskaber på beredskabsområdet.

Lovforslaget skal - hvis det vedtages af Folketinget - træde i kraft den 1. juli 2016. Lovforslaget vil undergå 1. behandling i Folketinget den 12. april 2016.

Du kan læse om lovforslaget her. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
21/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Udbud
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
24/08/2023
Life Science & Health Care, Øvrige, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
30/08/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nu kan kommunerne indgå driftsaftaler med grundejere om belysning på private fællesveje
Nu kan kommunerne indgå driftsaftaler med grundejere om belysning på private fællesveje
14/09/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Highlights fra Robusthedskommissionen anbefalinger
Highlights fra Robusthedskommissionen anbefalinger
21/09/2023
Offentlig ret
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
02/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted