Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Loft over huslejestigninger er vedtaget

Bech Bruun
27/09/2022
Loft over huslejestigninger er vedtaget
Bech Bruun logo
Torsdag den 22. september stemte regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne for et lovforslag, som indfører et loft over huslejestigninger i de næste to år.

Inflationen i Danmark er på et højt niveau. Den seneste opgørelse viser en stigning i nettoprisindekset på 8,8 procent fra juli 2021 til juli 2022.


Med henblik på at modvirke disse store lejeforhøjelser er der nu vedtaget et lovforslag med et meget snævert flertal, som indfører et midlertidigt loft over huslejestigninger for private lejemål, hvor det i lejeaftalen er aftalt, at lejeforhøjelse kan kræves én gang årligt som følge af stigninger i nettoprisindekset.


Loven træder i kraft 30. september 2022, men har også virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden.


Huslejeloftet betyder, at udlejere i en periode på to år ikke vil være berettiget til at regulere huslejen med mere end fire procent pr. år.


Der er indført en undtagelsesbestemmelse hertil, hvorefter udlejere vil kunne kræve en særskilt lejeforhøjelse, hvis stigningerne i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen er steget i et omfang, som ikke kan dækkes af en huslejestigning på fire procent.


Udlejeren vil i så fald kunne kræve en lejeforhøjelse, som sammen med huslejestigningen på fire procent sikrer, at udgiftsstigningen kan dækkes.


Undtagelsesbestemmelsen medfører en række administrative opgaver for udlejerne, da udlejerne ved meddelelse om lejereguleringen skal oplyse om grunden til lejeforhøjelsen, en beregning af grundlaget for lejeforhøjelsen og dokumentation for stigninger i de rimelige og nødvendige driftsudgifter.


I forhold til de lejereguleringer, som udlejer allerede har meddelt, rammes disse reguleringer også, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse.


Hvis huslejen er reguleret den 1. juli 2022 med eksempelvis otte procent som følge af stigningen i nettoprisindekset, vil lejeren skulle betale huslejestigningen på de otte procent indtil 1. januar 2023, hvorefter huslejestigningen reduceres til fire procent. Dette er under forudsætning af, at lejers opsigelsesvarsel er tre måneder.


Hvis et lejeforhold er uopsigeligt for lejeren i en periode, vil huslejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, uanset om disse er trådt i kraft før eller efter lovens ikrafttræden, først begrænses på det tidligste tidspunkt, hvor lejer kunne opsige lejeaftalen efter udløbet af den uopsigelige periode.


Henset til, at loven gælder for reguleringer som foretaget som følge af udviklingen i nettoprisindekset for år 2022 og 2023 anbefaler vi at ændre reguleringstidspunktet. I stedet for at regulere hver per den 1. januar med eksempelvis stigningen i nettoprisindekset fra oktober måned året før til oktober måned forud for reguleringstidspunktet, bør udlejer overveje i fremtidige lejekontrakter at indgå aftale om regulering efter nettoprisindekset per hver den 1. marts med stigningen i nettoprisindekset fra januar måned året før til januar måned forud for reguleringstidspunktet. Reguleringen, som foretages pr. 1. marts 2024 med udgangspunkt i udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra januar 2023 til januar 2024, vil ikke være omfattet af det nuværende huslejeloft, da udviklingen vedrører januar 2024, som ikke er omfattet af loven.


Indenrigs- og Boligministeriet anførte i de specielle almindelige bemærkninger til lovforslaget, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at der i særlige tilfælde kan være enkelte udlejere, som vil kunne blive ramt så intensivt, at der vil være tale om ekspropriation overfor de pågældende.


Ved en eksperthøring forud for lovforslagets vedtagelse blev partner i Bech-Bruun, Hanne Mølbeck, anmodet om at udtale sig om lovforslagets ekspropriative karakter, da hun er en af landets førende specialister inden for ekspropriation. Hanne Mølbeck konkluderede sammen med de andre eksperter, at indførslen af huslejeloftet vil være ekspropriation for de udlejere, som bliver særligt ramt. Du kan se Hanne Mølbecks oplæg her (spol frem til 1:35:32).


Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på området. Du kan også rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson hos Bech-Bruun.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kriterierne for udlejers opsigelse af et beboelseslejemål til eget brug
Kriterierne for udlejers opsigelse af et beboelseslejemål til eget brug
16/10/2023
Lejeret
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
17/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat
Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat
14/11/2023
Lejeret
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
I går
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted