Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

WTC advokaterne
28/06/2022
Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
WTC advokaterne logo
Når en virksomhed helt eller delvist overdrages, er der en række særlige regler, som både erhverver, overdrager og medarbejder skal være opmærksomme på.

Medarbejderens rettigheder og forpligtelser

Medarbejderen vil efter overdragelsen have de samme rettigheder, herunder anciennitet og forpligtelser som før overdragelsen. Eventuelle krav skal derfor rettes mod erhverver og ikke mod overdrager.


Køber indtræder kun i de ansættelsesforhold, som bestod på overtagelsestidspunktet. Køber overtager derimod ikke medarbejdere, som er opsagt og fratræder inden overdragelsen. Dette gælder også medarbejdere, som er fritstillet med virkning inden overdragelsen.


Det er ikke sagligt at opsige medarbejderen på grund af overdragelsen af virksomheden. Medarbejderen vil i denne situation ofte være berettiget til en godtgørelse.


Erhverver har kun forpligtelser for de medarbejdere, som er ansat på overtagelsestidspunktet og ikke dem, som er opsagt og fratræder inden overdragelsen. Dette gælder også for de medarbejdere, som er fritstillet med virkning inden overdragelsen.


Det er ikke en saglig grund at opsige medarbejdere på grund af en overdragelse af en virksomhed. Medarbejderen vil i denne situation ofte være berettiget til en godtgørelse.


Erhververs og overdragers interne forhold

Udgangspunktet er, at erhverver overtager alle eksisterende forpligtelser og rettigheder overfor medarbejdere, som er ansat på overtagelsestidspunktet, og at overdrageren samtidig frigøres disse.


Eksisterende forpligtelser og rettigheder der kan følge medarbejderne:


1) Kollektiv overenskomst og aftale

2) Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed

3) Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold


Erhverver hæfter imidlertid ikke for tilbageholdt A-skat, som overdrager ikke har indbetalt, og hvor overdrager alene har udbetalt nettolønnen til medarbejderen.


Det interne forhold mellem erhverver og overdrager vil ofte blive reguleret af en overdragelsesaftale. Overdrageren vil sædvanligvis hæfte over for erhverver for de forpligtelser, der er opstået forud for overtagelsesdagen, og erhverver for de forpligtelser, som ligger efter overtagelsesdagen. Parterne vil i den forbindelse almindeligvis udarbejde en refusionsopgørelse.


Udgangspunktet er, at køber indtræder i alle eksisterende forpligtelser og rettigheder overfor medarbejderne, og at sælger frigøres herfor.


Køber hæfter imidlertid ikke for tilbageholdt A-skat, som sælger ikke har indbetalt, og hvor sælger alene har udbetalt nettolønnen til medarbejderen.


Det interne forhold mellem køber og sælger vil ofte blive reguleret af en overdragelsesaftale. Sælger vil sædvanligvis hæfte over for køber for de forpligtelser, der er opstået forud for overtagelsesdagen, og køber for de forpligtelser, som ligger efter overtagelsesdagen. Parterne vil i den forbindelse almindeligvis udarbejde en refusionsopgørelse.


Informations- og forhandlingsret

Det er et krav, at medarbejderne, i både overdragers og erhververs virksomheder i rimelig tid før overtagelsen, oplyses om datoen for og årsagen til overdragelsen samt hvilke konsekvenser overdragelsen har for medarbejderne.


Overdrageren og erhververen skal derudover i rimelig tid forinden overdragelsen indlede forhandlinger med de medarbejdere, hvor der påtænkes ændringer i ansættelsesvilkårene. Det er imidlertid ikke et krav, at forhandlingerne resulterer i et bestemt resultat.


Dokumenter der skal udfærdiges

Udover en overdragelsesaftale skal der udfærdiges et tillæg til medarbejderens ansættelseskontrakt, hvoraf det fremgår, hvem der er den nye arbejdsgiver, såfremt virksomheden fortsætter under et nyt navn og/eller cvr.nr.


For de medarbejdere, hvor der sker en ændring i ansættelsesvilkårene (løn, arbejdssted, arbejdstid, titel m.v.), skal der ske en varsling af ændringerne, hvis de er væsentlige, og hvis medarbejderen ikke frivilligt vil tiltræde ændringerne. Der skal i den forbindelse udfærdiges et varslingsbrev samt et tillæg til ansættelseskontrakten, der beskriver de nye vilkår.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted