Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lønmodtagere med ret til folke­pension kan ikke samtidig være medlem af en A-kasse

Kromann Reumert
30/01/2015
Lønmodtagere med ret til folke­pension kan ikke samtidig være medlem af en A-kasse
Højesteret har i en principiel sag fastslået, at arbejdsløshedsforsikringslovens § 43 ikke er i strid med beskæftigelsesdirektivet sammenholdt med det almindelige fællesskabsretlige princip om forbud mod aldersdiskrimination.

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder er et almindeligt EU-retligt princip, som er konkretiseret i beskæftigelsesdirektivet inden for området for beskæftigelse og erhverv.
Højesterets dom af 19. januar 2015

SAGEN KORT
Sagen angik, om arbejdsløshedsforsikringslovens § 43, hvorefter medlemskab af en arbejdsløshedskasse ophører, når medlemmet når folkepensionsalderen, udgør forskelsbehandling i strid med EU’s beskæftigelsesdirektiv sammenholdt med det almindelige EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

Ledernes A-kasse havde i december 2007 meddelt A, at A’s medlemskab af arbejdsløshedskassen ville ophøre i april 2008 som følge af, at A fyldte 65 år. Efter at A havde opsagt sin stilling, meldte A sig ledig og anmodede om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge med virkning fra april 2009. Ledernes A-kasse afviste kravet med henvisning til, at medlemskab af arbejdsløshedskassen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor man når folkepensionsalderen.

HØJESTERETS DOM
Højesteret fastslog, at arbejdsløshedsforsikringslovens § 43 ikke strider mod beskæftigelsesdirektivet eller det almindelige EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Højesteret udtalte i den forbindelse, at den danske ordning med arbejdsløshedsdagpenge må anses for en offentlig ordning for social sikring eller lignende ordning, jf. direktivets artikel 3, stk. 3.

Højesteret udtalte endvidere, at ordningen ikke omfatter overførsel af ydelser af økonomisk værdi til en medarbejder som vederlag i et ansættelsesforhold, og at ordningens ydelser derfor ikke kan sidestilles med løn, jf. præambelbetragtning 13 til beskæftigelsesdirektivet, jf. EF-Traktatens artikel 141 (nu Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 157).

A havde således ikke krav på udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, selvom A ønskede at blive på arbejdsmarkedet.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

HVAD KAN VI UDLEDE AF DOMMEN?
Dommen bidrager til afgrænsning af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder, som det er konkretiseret i beskæftigelsesdirektivet og implementeret i den danske forskelsbehandlingslov. Dommen fastslår også, at der i forbindelse med vurderingen af, om en national regel er i strid med det EU-retlige forbud mod aldersdiskrimination, er afgørende at sondre mellem, om der er tale om en ydelse af økonomisk værdi til en medarbejder som vederlag i et ansættelsesforhold, som er omfattet af beskyttelsen, eller en offentlig ordning for social sikring, som er undtaget fra beskyttelsen.

Dommen bidrager ligeledes til fortolkningen af arbejdsløshedsforsikringslovens § 43 og fastslår, at bestemmelsen ikke strider mod forbuddet mod aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet. Det vil således heller ikke fremover være muligt at være medlem af en A-kasse samtidig med, at man modtager folkepension.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted