Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende?

TVC Advokatfirma
20/02/2023
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende?
TVC Advokatfirma logo
I en nyere klagesag fandt Landsskatteretten, at der ikke var grundlag for at pålægge indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da virksomheden havde kontraheret med selvstændigt erhvervsdrivende og ikke lønmodtager, som lagt til grund af SKAT.

Det ses ikke sjældent, at Skattestyrelsen anfægter anvendelsen af selvstændigt erhvervsdrivende derhen, at de vederlag, som udbetales til den selvstændigt erhvervsdrivende anses for betaling for personligt arbejde i tjenesteforhold med den afledte konsekvens, at der skal indeholdes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i henhold til kildeskattelovens § 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.


Afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende inden for skattelovgivningens område sker efter de kriterier, som er angivet i pkt. B.3.1.1. i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven.


Nyere afgørelse fra Landsskatteretten (sagsnr. 17-0656284)

I den pågældende sag havde SKAT (i dag Skattestyrelsen) pålagt en skatteyder at indeholde og afregne arbejdsmarkedsbidrag og A-skat i de vederlag, som denne havde udbetalt til discjockeys for arbejde for skatteyderens virksomhed.


Det var herefter tema i klagesagen, om de pågældende discjockeys i skattemæssige henseende var at anse som selvstændige erhvervsdrivende, eller om de var ansat i et tjenesteforhold hos skatteyderen, hvorefter det havde været berettiget at pålægge virksomheden at indberette og indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.


Landsskatteretten gav skatteyderen medhold i, at de pågældende discjockeys ikke var ansat i et tjenesteforhold ved klageren, hvorfor SKAT ikke havde grundlag for at pålægge virksomheden at indberette og indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.


Som begrundelse anførte Landsskatteretten følgende:


”Klagerens virksomhed udøves på den måde, at den enkelte kunde hos klageren bestiller en musikløsning til det pågældende arrangement. Virksomheden stiller anlæg til rådighed for kunden og formidler en egnet discjockey, der selv forestår transporten til og fra kunden og sædvanligvis medbringer pc og høretelefoner. Klageren afregner den enkelte discjockey med en timesats på 300 kr., som - sammen med klagerens vederlag for "hele pakken" inklusive udstyr - viderefaktureres til kunden. Discjockeyerne oppebærer ikke feriepenge og løn under sygdom og indgår ikke i en fast vagtplan hos klageren.


Under disse omstændigheder og henset til, at discjockeyerne alene præsterede deres arbejdsydelser i forbindelse med de enkelte arrangementer og således ikke som en løbende og integreret del af klagerens ordinære struktur og ydelsesudbud, finder Landsskatteretten, at discjockeyernes vederlag ikke ydes for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1.


Landsskatteretten finder således, at klageren ikke skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i henhold til kildeskattelovens § 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.


Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse.”


Ovennævnte afgørelse er ikke offentliggjort af Skattestyrelsen eller Skatteministeriet.


Er forkert kvalifikation nødvendigvis udtryk for grov uagtsomhed

Når Skattestyrelsen rejser en sag omhandlende kvalifikation af selvstændigt erhvervsdrivende kontra ansatte, vil Skattestyrelsen ikke sjældent samtidig foretage en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at ændre ansættelserne af skat og moms hos den, der har anset sig som selvstændig erhvervsdrivende.


Det ses også i disse tilfælde, at Skattestyrelsen vil ændre ældre ansættelser med henvisning til, at der er handlet groft uagtsomt i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 og § 27, stk. 1, nr. 5.


Med betydning for disse sager, har Landsskatteretten imidlertid tidligere fastslået, at vurderingen af, om en skatte- eller afgiftsyder er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, ikke er en ukompliceret retlig kvalifikation, hvilket der skal tages højde for i vurderingen af, hvorvidt der er handlet som minimum groft uagtsomt.


Klik her, hvis du vil læse mere om dette emne.


Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en sag, der drejer sig om, hvorvidt din virksomhed er pligtig til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.


Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klage- eller domstolssag.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
01/03/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted