Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ligningslovens § 16 E fandt ikke anvendelse

TVC Advokatfirma
03/01/2022
Ligningslovens § 16 E fandt ikke anvendelse
TVC Advokatfirma logo
Landsskatteretten har for nyligt fastslået, at en skattefri omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab med tilbagevirkende kraft ikke bevirkede, at ligningslovens § 16 E fik tilbagevirkende kraft på hævninger på virksomhedens konto.

Med virkning pr. 14. august 2012 har indførelsen af bestemmelsen i ligningslovens § 16 E blandt andet medført, at aktionærer med bestemmende indflydelse risikerer at blive beskattet, hvis der – efter skattemyndighedernes vurdering – kan anses at være ydet et direkte eller indirekte lån fra selskabet til aktionæren.


I en nyere afgørelse – som nu er offentliggjort som SKM2021.666.LSR – skulle Landsskatteretten forholde sig til, om en skattefri omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab med tilbagevirkende kraft bevirkede, at ligningslovens § 16 E også fik tilbagevirkende kraft på hævninger på virksomhedens konto.


I den pågældende sag blev en personligt ejet tandlægevirksomhed omdannet til et selskab i 2016 efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Selskabet blev stiftet den 14. juni 2016 med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2016. Der var i perioden fra den 1. januar 2016 til den 14. juni 2016 foretaget en række hævninger på virksomhedens konto. Spørgsmålet var, om disse hævninger kunne anses for omfattet af ligningslovens § 16 E, hvilket var Skattestyrelsens opfattelse.


Skattestyrelsen anførte således under sagen i Landsskatteretten blandt andet følgende:


”Skattestyrelsen fastholder, at både klager og selskabet er omfattet af personkredsen i ligningslovens § 16 E, stk. 1. Selskabet er stiftet med retsvirkning fra 1. januar 2016, hvorved bestemmelsen finder anvendelse i hele indkomståret 2016.”


Landsskatteretten tilsidesatte imidlertid synspunktet, idet Landsskatteretten fandt følgende:


”… at det i henhold til ligningslovens § 16 E er en betingelse, at der på tidspunktet for hævningerne på mellemregningskontoen var en forbindelse mellem klageren og selskabet omfattet af selskabsskattelovens § 2, 1. og 2. pkt., jf. ovenfor. Da stiftelsesdokumentet først blev underskrevet den 14. juni 2016, finder Landsskatteretten, at der før denne dato ikke bestod en sådan forbindelse mellem selskabet og klageren, da selskabet ikke eksisterede på det pågældende tidspunkt, og da klageren som følge deraf ikke var indehaver af anparter i selskabet. Beskatning efter ligningslovens § 16 E sker på det tidspunkt, hvor lånet opstår, og det er derfor Landsskatterettens vurdering, at det også er forbindelsen mellem långiver og låntager på dette tidspunkt, der skal lægges til grund. En beskatning efter ligningslovens § 16 E på et tidspunkt, hvor selskabet ikke eksisterede, vil efter Landsskatterettens opfattelse kræve en klar lovhjemmel, og en sådan findes hverken i ligningsloven, selskabsskatteloven eller virksomhedsomdannelsesloven.”


På baggrund af ovenstående fandt Landsskatteretten således:


”… at der ikke kan ske beskatning hos klageren af hævninger på mellemregningskontoen før underskrivelsen af stiftelsesdokumentet den 14. juni 2016 efter ligningslovens § 16 E.”


Dermed fastslog Landsskatteretten, at der ikke i medfør af ligningslovens § 16 E kunne ske beskatning af hævninger på mellemregningskontoen forud for det tidspunkt, hvor selskabet blev stiftet, uanset at selskabet i forbindelse med virksomhedsomdannelsen skattemæssigt blev etableret med tilbagevirkende kraft.


Landsskatterettens afgørelse bekræfter, at der kan være grundlag for at anfægte Skattestyrelsens ofte restriktive vurdering af anvendelsesområdet for ligningslovens § 16 E.


Har du brug for en nærmere vurdering vedrørende ligningslovens § 16 E?

Skattemyndighedernes opfattelse i sager vedrørende ligningslovens § 16 E er ofte ganske vidtgående og ledsages desuden ofte af varsling om ansvarsvurdering, hvilket kan føre til strafansvar.


Har skattemyndighederne rejst en sådan sag over for dig eller dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os for en vurdering af sagen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Lavere afgift på arv til søskende
Lavere afgift på arv til søskende
I går
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted