Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

LG’s afvisning af udbetaling af feriefridage var berettiget

Horten
13/10/2016
LG’s afvisning af udbetaling af feriefridage var berettiget
Højesteret har i en ny dom slået fast, at aftalebaserede feriefridage kan betragtes som afholdt i fritstillingsperioden, når der ikke er taget stilling til, hvordan disse afvikles i tilfælde af opsigelse, herunder fritstilling.
Sagen omhandlede en medarbejder, der blev opsagt med seks måneders varsel. Der gjaldt ingen kollektiv overenskomst for ansættelsen. Da virksomheden blev taget under konkursbehandling, blev medarbejderen fritstillet i de resterende 21 dage af opsigelsesperioden.

Der var under sagen enighed om, at der på virksomheden eksisterede en sædvane, hvorefter medarbejderen optjente ret til feriefridage. Medarbejderen havde på tidspunktet for fritstillingen ikke afholdt feriefridagene.

Medarbejderen valgte at anmelde et krav på kompensation for feriefridagene til Lønmodtagernes Garantifond (LG). LG afviste kravet med den begrundelse, at det var LG's opfattelse, at feriefridagene kunne anses for afholdt uden varsel, når det ikke var aftalt, at feriefridagene skulle varsles afholdt i henhold til ferielovens regler om restferie.


PARTERNES AFTALE ER UDGANGSPUNKTET


Flertallet af kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked indeholder bestemmelse om, at feriefridage ikke kan varsles afholdt i en opsigelsesperiode, hvis det er virksomheden, der har opsagt medarbejderen.

Under sagen påberåbte fagforbundet sig, at man ved den udfyldende fortolkning af kutymen om feriefridage måtte se på sammenlignelige overenskomstområder for det pågældende arbejde.

Sø- og Handelsretten udtalte indledningsvist, at udgangspunktet, når det ikke er aftalt, hvordan feriefridage skal afvikles, er, at feriefridagene kan pålægges uden varsel. Sø- og Handelsretten udtalte endvidere, at overenskomstbestemmelser kun undtagelsesvist bør anvendes til udvidende fortolkning af individuelle ansættelsesaftaler.

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at der var grundlag for at fravige dette udgangspunkt, hvorfor LG blev frifundet.


HØJESTERET: FERIEFRIDAGENE MÅTTE ANSES SOM AFHOLDT I FRITSTILLINGSPERIODEN


Højesteret anså det ikke for godtgjort, at kutymen indebar, at medarbejderens ret til fem feriefridage kunne konverteres til et økonomisk krav. På linje med Sø- og Handelsretten anså Højesteret det ligeledes ikke for godtgjort, at kutymen medførte et krav om, at arbejdsgiveren skulle varsle feriefridagene til afholdelse, før de kunne anses for afholdt i en fristillingsperiode.

Højesteret afviste, at der i den konkrete sag var grundlag for at anvende overenskomstens bestemmelser til udfyldende fortolkning af den individuelle ansættelsesaftale.

LG blev derfor frifundet.


HORTEN BEMÆRKER


Selvom en ordning som f.eks. feriefridage er udbredt på det danske arbejdsmarked gennem kollektive overenskomster, medfører det ikke efter praksis, at tilsvarende individuelt aftalebaserede ordninger, hvor indholdet måtte være uklart, udfyldes under hensynstagen til den nærliggende overenskomst for området.

Dommen bekræfter endvidere hidtidig praksis, efter hvilken en medarbejder ikke kan kræve uafholdte feriefridage konverteret til et lønkrav i forbindelse med fratræden, hvis dette ikke fremgår specifikt af aftalegrundlaget.

 [layerslider id="67"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted