Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ledende medarbejder overtrådte sin loyalitetspligt

Kromann Reumert
18/03/2016
Ledende medarbejder overtrådte sin loyalitetspligt
En ledende medarbejder indtrådte i bestyrelsen i en anden virksomhed i sin fritstillingsperiode. Landsretten fandt, at der var tale om konkurrerende virksomhed, hvormed loyalitetspligten var brudt. Det var uden betydning, at medarbejderen ikke fik løn for sit arbejde i bestyrelsen. Medarbejderen skulle herefter tilbagebetale den udbetalte løn samt sagsomkostninger, som beløb sig til lige over 1 million kr.

Vestre Landsrets dom af 5. februar 2016

SAGEN KORT
En ledende medarbejder (M) og en virksomhed (V1) havde indgået en fratrædelsesaftale, hvorefter M blev fritstillet i opsigelsesperioden på 10 måneder. Ifølge fratrædelsesaftalen ville M fastholde sin løn inklusiv pension under fritstillingen. Det var dog en betingelse, at M overholdte sin loyalitetsforpligtelse over for V1. Efter parternes aftale indebar loyalitetspligten, at M hverken direkte eller indirekte måtte påbegynde eller blive økonomisk interesseret i andre virksomheder, der helt eller delvist var i konkurrence med V1.

I fritstillingsperioden tiltrådte M som ulønnet bestyrelsesmedlem i en anden virksomhed (V2). Da V1 blev bekendt hermed, bortviste de M med henvisning til, at han havde brudt sin loyalitetsforpligtelse over for virksomheden ved at deltage i ledelsen hos en konkurrerende virksomhed. V1 gjorde endvidere krav på at få tilbagebetalt den allerede udbetalte løn i fritstillingsperioden.

M fandt ikke, at bortvisningen var berettiget. Han gjorde for det første gældende, at der ikke var tale om konkurrerende virksomhed, da V2 henvendte sig til en anden målgruppe og solgte produkter, der adskilte sig væsentligt fra V1’s produkter. Dernæst gjorde han gældende, at han hverken havde modtaget løn for sit bestyrelsesarbejde eller videregivet interne oplysninger om V1.

VESTRE LANDSRETS DOM
Vestre Landsret fastslog indledningsvist, at V1 og V2 var konkurrerende virksomheder. I sin vurdering lagde landsretten vægt på, at begge virksomheder udviklede og producerede trådløse højtalere, som i et vist omfang kunne købes i samme butikker. Produkterne rettede sig delvist til samme kundesegment og var i ikke ubetydelig grad præget af det samme visuelle udtryk. Det kunne således ikke føre til et andet resultat, at produkterne havde forskellige prisniveauer. V2 var endvidere en af de virksomheder, som V1 havde holdt øje med i forbindelse med deres indtræden på markedet.

Landsretten fastslog, at der gælder en skærpet loyalitetspligt for ledende medarbejdere, som har deltaget i det øverste ledelsesorgan i en virksomhed. Landsretten fandt derfor ikke, at det havde nogen betydning, at M ikke havde modtaget vederlag for sin deltagelse i bestyrelsen hos V2.

På baggrund heraf fandt landsretten, at bortvisningen var berettiget. M skulle derfor tilbagebetale den allerede udbetalte løn i fritstillingsperioden samt sagsomkostningerne, som samlet udgjorde lige over 1 million kr. Byretten var nået frem til det modsatte resultat.

HVAD VISER DOMMEN?
Dommen viser, at der gælder en skærpet loyalitetspligt for medarbejdere i ledende stillinger, da de gennem deres ansættelse opnår et indgående kendskab til en virksomheds overordnede strategi og interne oplysninger. Denne loyalitetspligt gælder også i en fritstillingsperiode, da medarbejderen fortsat modtager løn.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted