Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Landsskatteretten har ændret gennemført beskatning efter kontrol af bl.a. handel med kryptovaluta

TVC Advokatfirma
13/12/2021
Landsskatteretten har ændret gennemført beskatning efter kontrol af bl.a. handel med kryptovaluta
TVC Advokatfirma logo
En gennemført beskatning som følge af oplysninger om handel med kryptovalutaer er blevet ændret af flere grunde, herunder Skattestyrelsens manglende iagttagelse af fristregler samt skatteyderens mulighed for at fremlægge dokumentation.

I den pågældende sag afgjort af Landsskatteretten – og nu offentliggjort som SKM2021.652.LSR – havde Skattestyrelsen ved afgørelse af den 18. juni 2020 ændret skatteyderens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2017 og 2018 efter statsskattelovens § 4, da der var konstateret betydelige kontantindsætninger på skatteyderens bankkonto.


Selve sagen blev rejst, da Skattestyrelsen havde modtaget oplysninger om handel med kryptovalutaer og i den forbindelse indhentede skatteyderens bankkontoudtog.

 

Skattestyrelsens manglende overholdelse af fristregler

Klagesagen omhandlede herefter flere spørgsmål, herunder for det første spørgsmålet om, hvorvidt Skattestyrelsen i henhold til gældende fristregler havde mulighed for at ændre skatteansættelsen for indkomståret 2017.


Det var Skattestyrelsens synspunkt, at indsætningerne på skatteyderens bankkonto var fritaget for indeholdelse af dansk skat efter § 1, stk. 2, nr. 4 i bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, hvorfor skatteyderen – ifølge Skattestyrelsen – ikke kunne anses for at have enkle økonomiske forhold. Dette med den konsekvens, at Skattestyrelsen således havde en udvidet adgang til at varsle en ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2017.


Landsskatteretten var imidlertid ikke enig i dette og anførte som begrundelse følgende:


”Som det fremgår af sagens oplysninger, har klageren erhvervet bitcoins i indkomståret 2017, men har endnu ikke opnået en gevinst heraf. Klageren har således ikke, som anført af Skattestyrelsen, haft indsætninger på sin konto, der er fritaget for indeholdelse af dansk skat. Landsskatteretten finder ud fra en ordlydsfortolkning af § 1, stk. 2, nr. 4, at en forudsætning for at være omfattet af bestemmelsen er, at klageren har haft en indkomst. Eftersom klageren ikke har haft en indkomst som følge af salg af bitcoins i indkomståret 2017, finder Landsskatteretten ikke, at klageren skal have en selvangivelse i stedet for en årsopgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 4. Klageren anses således for at have enkle økonomiske forhold. Skattestyrelsen har heller ikke godtgjort, at betingelsen for fristgennembruddet i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er opfyldt, samt at den lille fristregel i stk. 2 er iagttaget.”


Skattestyrelsens synspunkt blev således tilbagevist af Landsskatteretten, der samtidig fandt, at Skattestyrelsen i øvrigt ikke havde godtgjort, at skatteyderen havde handlet mindst groft uagtsomt i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, ligesom Skattestyrelsen ikke havde godtgjort, at reaktionsfristen var overholdt.


Den gennemførte beskatning på i alt ca. kr. 980.000 for indkomståret 2017 blev derfor tilsidesat.


Landsskatteretten lagde til grund, at flere overførsler var reelle lån med tilbagebetalingsforpligtigelse

Derudover omhandlede sagen for det andet spørgsmålet om, hvorvidt overførsler til skatteyderens bankkonto i 2018 var lån med en tilbagebetalingsforpligtigelse og således den skattepligtiges indkomst uvedkommende i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra c.


I relation til dette spørgsmål udtalte Landsskatteretten bl.a. følgende:


”Landsskatteretten finder, at klageren i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at der er tale om reelle lån, som er klagerens indkomstopgørelse uvedkommende. Landsskatteretten har henset til, at klageren har fremlagt dokumentation for, at lånene reelt er udbetalt, ligesom gældsbrevene er underskrevet af alle parter. Det er således Landsskatterettens opfattelse, at der foreligger et reelt gældsforhold med en reel tilbagebetalingsforpligtelse.”


Den gennemførte beskatning i indkomståret 2018 blev således nedsat med ca. kr. 75.000.

 

Afsluttende bemærkninger

Afgørelsen er et illustrativt eksempel på, at det er vigtigt at få en beskatning gennemgået af en rådgiver med henblik på at få vurderet, om Skattestyrelsen har iagttaget de for myndigheden gældende frister eller i øvrigt er for restriktiv i sin bevisvurdering, f.eks. i relation til spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et reelt låneforhold med tilbagebetalingsforpligtigelse.


At Skattestyrelsen ofte er for restriktiv, når der rejses spørgsmål om, hvorvidt der foreligger skattefrie lån, er også tidligere behandlet af skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek i en artikel i Respons udgivet af Foreningen Danske Revisorer, hvor de satte fokus på netop dette emne.


Endelig er sagen et godt eksempel på, at en sag kan rejses på mange forskellige grundlag, da denne sag oprindeligt omhandlede en kontrol af handel med kryptovaluta, men resulterede i en skattesag om lånte beløb.


Er du blevet kontaktet af Skattestyrelsen?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted