Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Landsretten tillagde uprøvede sammenligningslejemål vægt

Bech Bruun
03/08/2023
Landsretten tillagde uprøvede sammenligningslejemål vægt
Bech Bruun logo
For landsretten var der fremlagt over 25 prøvede sammenligningslejemål – til trods herfor fandt landsretten, at de uprøvede lejemål også kunne tillægges vægt.

Udlejer havde med begyndelse den 15. marts 2018 udlejet et gennemgribende moderniseret lejemål på 77 m2 på Frederiksberg til en årlig husleje på 140.865,12 kroner svarende til 1.829,42 kroner pr. m2. 


Lejer indbragte huslejen for huslejenævnet, der nedsatte den årlig husleje til 96.250 kroner, svarende til 1.250 kroner pr. m2. 


Udlejer indbragte herefter sagen for Boligretten, hvor begge parter fremlagde en lang række sammenligningslejemål, hvoraf nogle var prøvede, og andre var uprøvede. 


Boligrettens afgørelse

Boligrettens flertal nåede frem til, at udlejer havde løftet bevisbyrden for, at den aftalte leje ikke væsentligt oversteg det lejedes værdi. 


Boligrettens flertal så blandt andet bort fra nogle af sammenligningslejemålene, uanset disse var prøvet, med henvisning til, at de ikke var beliggende i området, og at lejen ikke tidsmæssigt var fastsat med nær tilknytning til det tidspunkt, som lejen i det omtvistede lejemål skulle vurderes på.


Boligrettens flertal udtalte desuden, at de ikke fandt grundlag for at fastslå, at de sammenligningslejemål, som udlejer havde fremlagt, som er egne, og som er uprøvede, alene som følge heraf er uden bevismæssig betydning.


Landsrettens afgørelse 

Landsretten stadfæstede Boligrettens afgørelse, men ændrede på præmisserne.


Parterne var ved landsretten enige om, at de fremlagte lejemål, som var beliggende uden for Frederiksberg Kommune, ikke udgjorde sammenligningslejemål.


Når der sås bort fra disse lejemål, var der for landsretten fortsat fremlagt over 25 sammenligningslejemål, hvor lejen havde været prøvet ved enten huslejenævn, ankenævn, boligret eller landsret.


Landsretten udtalte, at det fremgår af forarbejderne til den dagældende bestemmelse i lejelovens § 47, stk. 3, at såfremt der er fremlagt nok sammenligningslejemål med en leje, som har været prøvet, til at det lejedes værdi er tilstrækkeligt belyst, vil lejemål med en uprøvet leje ikke kunne tillægges værdi. Det fremgår samtidig af forarbejderne, at en sådan udelukkelse forudsætter, at de prøvede sammenligningslejemål reelt er sammenlignelige med det omtvistede lejemål efter de kriterier, som er oplistet i lovens § 47, stk. 2, herunder med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og vedligeholdelsestilstand.


Landsretten fandt ikke, at der var fremlagt et fornødent antal prøvede lejemål, som reelt var sammenlignelige med det omtvistede lejemål efter kriterierne i den dagældende lejelovs § 47, stk. 2. Landsretten tiltrådte på den baggrund som anført af boligrettens flertal, at der også kunne lægges vægt på uprøvede lejemål, som ejes af udlejer.


Dommen er optrykt i UfR 2023.2891 Ø.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
20/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Nyt om 15%-reglen: Næringsejendomme er omfattet
Nyt om 15%-reglen: Næringsejendomme er omfattet
22/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lejer fortabte retten til erstatning i forbindelse med udlejers opsigelse
Lejer fortabte retten til erstatning i forbindelse med udlejers opsigelse
28/11/2023
Fast ejendom og entreprise
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
I går
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted