Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Krav om daglige sygemeldinger var berettiget

IUNO
28/06/2017
Krav om daglige sygemeldinger var berettiget


En virksomhed havde en sygefraværspolitik med krav om, at medarbejderne telefonisk meldte sig syge på hver enkelt sygedag. I Arbejdsretten angik sagen, om politikken overskred grænserne for ledelsesretten. Efter en konkret vurdering kom Retten frem til, at politikken var driftsmæssigt begrundet, og at sygefraværspolitikken derfor kunne opretholdes.


 

En højt specialiseret teknologivirksomhed, der fremstillede særlige metalkomponenter, havde siden sin stiftelse haft en sygefraværspolitik om, at medarbejderne skulle melde sig syge for hver nye sygedag, med mindre det allerede på første sygedag stod klart, at medarbejderen ville være syg i en længere periode. Når en medarbejder lagde sig syg, blev der i alle tilfælde foretaget en individuel vurdering af, om det var nødvendigt, at medarbejderen sygemeldte sig for hver enkelt sygedag.

Under sagen gjorde fagforeningen gældende, at politikken ikke tog rimeligt hensyn til medarbejderne, og at politikken var i strid med ledelsesretten, da den ikke var sagligt begrundet.

Virksomheden forklarede under sagen, at de enkelte processer i deres produktionsenhed forudsatte særligt kvalificerede medarbejdere, som virksomheden stod for at oplære ved intern uddannelse. Maskinerne kunne kun betjenes af få medarbejdere ad gangen, og kun få medarbejdere var oplært i de enkelte maskiner. Hertil kom, at dele af produktionsenheden tog 14 dage om at lukke og var en uge om at starte op igen. Ifølge virksomheden var det derfor meget væsentligt at kende til antallet af medarbejdere i produktionsenheden.

Ledelsesretten skal efter arbejdsretlig praksis udøves på en måde, der er driftsmæssigt velbegrundet og ikke uforholdsmæssigt indgribende. Arbejdsretten skulle derfor tage stilling til, om politikken var i strid med ledelsesretten, eller om virksomheden også fremadrettet kunne kræve daglige telefoniske sygemeldinger.


Arbejdsretten: Daglige sygemeldinger var driftsmæssigt begrundet


Arbejdsretten fandt, at det i almindelighed må være tilstrækkeligt med en sygemelding på første sygedag, men at det efter omstændighederne kan være rimeligt at kræve yderligere telefoniske sygemeldinger, hvis det er driftsmæssigt begrundet.

Arbejdsretten lagde vægt på, at virksomheden stillede særlige kompetence- og sikkerhedskrav til arbejdet i produktionsenheden, og at det var forbundet med vanskeligheder at lukke dele af produktionen ned. Da virksomheden i de enkelte tilfælde vurderede, om det var nødvendigt med yderligere sygemeldinger, var sygefraværspolitikken ikke i strid med ledelsesretten.


IUNO mener


På linje med praksis viser dommen, at virksomheder kan have retningslinjer for arbejdsgangen på virksomheden, så længe retningslinjerne ikke overskrider ledelsesrettens grænser. Virksomheder kan altså indføre krav om daglige sygemeldinger, hvis det er sagligt begrundet i eksempelvis virksomhedens særlige produktionsmæssige forhold.

Politikker er gode at have på plads, og kan i det enkelte tilfælde understøtte en opsigelse eller en bortvisning. Virksomheder, som ikke allerede har retningslinjer på plads, men som ønsker at indføre dem, bør dog få foretaget en vurdering af, om retningslinjerne medfører væsentlige ændringer af medarbejdernes vilkår.

[Arbejdsrettens dom i sag AR2016.0464 af 16. maj 2017]
 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted