Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse

TVC Advokatfirma
14/04/2021
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse
TVC Advokatfirma logo
Det styrker mulighederne for at få ændret en afgørelse, hvis Skattestyrelsen overser, at de har ansvaret for korrekt retsanvendelse samt behørig begrundelse.
Når skattemyndighederne, f.eks. Skattestyrelsen og Motorstyrelsen, rejser sager som offentlig forvaltningsmyndighed, så er de underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler og principper, medmindre der er specifikke lovbestemte undtagelser eller præciseringer for skattemyndighederne.


Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse

Efter de almindelige forvaltningsretlige regler har skattemyndighederne pligt til at begrunde sine afgørelser, når de meddeles skriftligt, medmindre afgørelsen fuldt ud giver parten medhold. Heri ligger også et krav om, at skattemyndighederne skal angive, hvilke retsregler og hvilke faktiske omstændigheder, en afgørelses resultat støttes på. Dette gælder,nårafgørelsen ikke fuldt ud giver parten medhold.

 

En illustrativ sag

Til illustration af nyere praksis kan nævnes en utrykt Landsskatteretsafgørelse (j.nr. 16-1826624), der  omhandler et selskab, der var blevet efteropkrævet told, moms og punktafgifter med et betragteligt beløb.


Opkrævningen relaterede sig til varer, der var anvendt til proviantering ombord på et fiskefartøj. SKATs (i dag Skattestyrelsen) afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten.


Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten fandt for det første, at SKAT slet ikke havde hjemmel til opkrævningen af told på de omhandlede varer. Den manglende hjemmel til toldopkrævningen medførte, at Landsskatteretten statuerede ugyldighed for denne del af SKATs afgørelse. Det havde som konsekvens, at toldopkrævningen blev nedsat til 0 kr. SKAT havde dermed ansvaret for deres retsanvendelse, som konkret var forkert.


Landsskatteretten fandt for det andet, at SKATs begrundelse for opkrævningen af moms og punktafgifter på de omhandlede varer led af væsentlige mangler. Herom anførte Landsskatteretten blandt andet følgende:


”SKAT har i afgørelsens begrundelse ikke henvist til de retsregler, der er gældende for pålæggelse af punktafgifter og moms.


Toldstyrelsen har efterfølgende henvist til dels tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1 og momslovens § 1 og 2 og anført, at der med disse hjemler skal ske reparation af afgørelsen.


Det er Landsskatterettens opfattelse, at der ikke kan ske reparation af den oprindelige afgørelse med henvisning til disse overordnede hjemmelshenvisninger, eftersom der fortsat mangler henvisning til de specifikke beskatningshjemler for disse afgifter med hensyn til afgiftspligtens indtrædelse, betalingspligtige personer med videre.


Retten anser dette for at være så konkret væsentlig en mangel i afgørelsen, jf. Forvaltningslovens § 24, stk. 2, at afgørelsen må anses for at være ugyldig.”


Landsskatteretten nedsatte på den baggrund også SKATs opkrævning af moms og punktafgifter til 0 kr.


Skattemyndighedernes ansvar

Afgørelsen fra Landsskatteretten er ganske illustrerende for det forhold, at det altid er skattemyndigheder, som har ansvaret for korrekt retsanvendelse samt behørig begrundelse af en afgørelse.


Når skattemyndighederne rejser sager og træffer afgørelser, kan det imidlertid forekomme, at de ikke iagttager en eller flere af de almindelige forvaltningsretlige regler og principper. Detet er derfor væsentligt at være opmærksom på dette som skatte- eller afgiftsyder.


Der kan i den forbindelse også henvises til tidligere omtalt utrykt praksis, der illustrerer skattemyndighedernes ansvar for tilstrækkelig sagsoplysning.


Har du behov for en vurdering af, om Skattestyrelsen har behandlet din sag korrekt?


Hvis du eller din virksomhed bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
01/03/2024
Skatte- og afgiftsret
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted