Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse

TVC Advokatfirma
14/04/2021
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse
TVC Advokatfirma logo
Det styrker mulighederne for at få ændret en afgørelse, hvis Skattestyrelsen overser, at de har ansvaret for korrekt retsanvendelse samt behørig begrundelse.
Når skattemyndighederne, f.eks. Skattestyrelsen og Motorstyrelsen, rejser sager som offentlig forvaltningsmyndighed, så er de underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler og principper, medmindre der er specifikke lovbestemte undtagelser eller præciseringer for skattemyndighederne.


Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse

Efter de almindelige forvaltningsretlige regler har skattemyndighederne pligt til at begrunde sine afgørelser, når de meddeles skriftligt, medmindre afgørelsen fuldt ud giver parten medhold. Heri ligger også et krav om, at skattemyndighederne skal angive, hvilke retsregler og hvilke faktiske omstændigheder, en afgørelses resultat støttes på. Dette gælder,nårafgørelsen ikke fuldt ud giver parten medhold.

 

En illustrativ sag

Til illustration af nyere praksis kan nævnes en utrykt Landsskatteretsafgørelse (j.nr. 16-1826624), der  omhandler et selskab, der var blevet efteropkrævet told, moms og punktafgifter med et betragteligt beløb.


Opkrævningen relaterede sig til varer, der var anvendt til proviantering ombord på et fiskefartøj. SKATs (i dag Skattestyrelsen) afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten.


Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten fandt for det første, at SKAT slet ikke havde hjemmel til opkrævningen af told på de omhandlede varer. Den manglende hjemmel til toldopkrævningen medførte, at Landsskatteretten statuerede ugyldighed for denne del af SKATs afgørelse. Det havde som konsekvens, at toldopkrævningen blev nedsat til 0 kr. SKAT havde dermed ansvaret for deres retsanvendelse, som konkret var forkert.


Landsskatteretten fandt for det andet, at SKATs begrundelse for opkrævningen af moms og punktafgifter på de omhandlede varer led af væsentlige mangler. Herom anførte Landsskatteretten blandt andet følgende:


”SKAT har i afgørelsens begrundelse ikke henvist til de retsregler, der er gældende for pålæggelse af punktafgifter og moms.


Toldstyrelsen har efterfølgende henvist til dels tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1 og momslovens § 1 og 2 og anført, at der med disse hjemler skal ske reparation af afgørelsen.


Det er Landsskatterettens opfattelse, at der ikke kan ske reparation af den oprindelige afgørelse med henvisning til disse overordnede hjemmelshenvisninger, eftersom der fortsat mangler henvisning til de specifikke beskatningshjemler for disse afgifter med hensyn til afgiftspligtens indtrædelse, betalingspligtige personer med videre.


Retten anser dette for at være så konkret væsentlig en mangel i afgørelsen, jf. Forvaltningslovens § 24, stk. 2, at afgørelsen må anses for at være ugyldig.”


Landsskatteretten nedsatte på den baggrund også SKATs opkrævning af moms og punktafgifter til 0 kr.


Skattemyndighedernes ansvar

Afgørelsen fra Landsskatteretten er ganske illustrerende for det forhold, at det altid er skattemyndigheder, som har ansvaret for korrekt retsanvendelse samt behørig begrundelse af en afgørelse.


Når skattemyndighederne rejser sager og træffer afgørelser, kan det imidlertid forekomme, at de ikke iagttager en eller flere af de almindelige forvaltningsretlige regler og principper. Detet er derfor væsentligt at være opmærksom på dette som skatte- eller afgiftsyder.


Der kan i den forbindelse også henvises til tidligere omtalt utrykt praksis, der illustrerer skattemyndighedernes ansvar for tilstrækkelig sagsoplysning.


Har du behov for en vurdering af, om Skattestyrelsen har behandlet din sag korrekt?


Hvis du eller din virksomhed bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
07/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du KINFO?
Kender du KINFO?
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted