Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej

Bech Bruun
02/07/2021
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
Bech Bruun logo
Når et fremlejeforhold ophører, nyder en fremlejetager ikke samme beskyttelse som en lejer i relation til overskydende depositum og forudbetalt leje. På baggrund af nogle aktuelle sager om fremlejetagere, som er kommet i klemme, ønsker regeringen at øge deres beskyttelse.

Forslaget indeholder kontroversielle elementer og har tre hovedpunkter: En begrænsning af den forudbetalte leje, som fremlejegiver kan opkræve, straf ved manglende tilbagebetaling af depositum samt opsigelsesret og -pligt med efterfølgende hæftelse for udlejer.


Begrænsning af den forudbetalte leje

Denne del af lovforslaget er ganske rimelig. Fremlejegiveren skal fremover ikke kunne opkræve mere i forudbetalt leje end det, som fremlejetageren kan nå at ”bo op” i opsigelsesperioden.


Hvis fremlejegiver opkræver forudbetalt leje for et tidsrum, som er længere end opsigelsesvarslets længde, så får den overskydende forudbetalte leje virkning som ekstra depositum, hvilket ikke er i overensstemmelse med formålet af forudbetalt leje.


Strafferetlig sanktion ved manglende tilbagebetaling af forudbetalt leje og depositum

Ifølge forslaget risikerer fremlejegiver bøde eller fængsel i op til fire måneder, hvis han disponerer over det indbetalte depositum og den forudbetalte leje på en sådan måde, at fremlejetageren påføres tab ved ikke at afregne med lejeren inden for en vis frist.


Det er uomtalt og usikkert, hvad der ligger i at ”disponere på en måde”, som fører til tab. Depositum m.v. hverken kan eller skal holdes adskilt fra fremlejegiverens øvrige økonomi. Derved kan enhver økonomisk disposition fra fremlejegiverens side principielt føre til tab for fremlejetageren. Der er således ikke noget reelt indhold i, at fremlejegiver skal ”disponere på en måde”, medmindre det er hensigten at tillægge fremlejegivers generelle økonomiske opførsel betydning ved vurderingen af en mulig strafferetlig sanktion. Lidt polemisk kan det anføres, at fremlejegiveren risikerer fængsel, blot fordi han ikke har midlerne til at betale, altså en genindførelse af gældsfængsel. Det er næppe hensigten.


Opsigelsesadgang, -pligt og udlejers hæftelse over for fremlejetager

Regeringen vil desuden blande udlejeren direkte ind i forholdet mellem fremlejegiver og fremlejetager. Der er tale om en nyskabelse, som er kontroversiel og som i øvrigt har fået en uheldig udformning.


Ifølge forslaget skal udlejere fremadrettet have mulighed for at opsige lejere, som gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for en fremlejetager. Muligheden fremkommer, når udlejer to eller flere gange har fået en meddelelse om, at fremlejegiver ikke har efterlevet en forpligtelse fastsat i en huslejenævnsafgørelse. Efter tredje gang opstår der en pligt for udlejer til at opsige fremlejegiveren. Hvis udlejeren ikke gør det, hæfter han for det krav, som fremlejetageren ellers kun ville kunne gøre gældende mod fremlejegiveren.


Forslaget pålægger efter vores opfattelse udlejeren en urimelig risiko og en urimelig administrativ byrde. Udlejeren bliver ”politimand” og garant i relation til et kontraktforhold, han ikke er part i.


Derudover forekommer det samtidig besynderligt, at regler om udlejers hæftelse placeres i en del af lejeloven, som ellers omhandler opsigelse.


Udkastet til lovforslaget er sendt i høring indtil den 8. juni 2021, og det er nok tvivlsomt, om det bliver vedtaget i den foreliggende form.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Det udvidede ejendomsbegreb i lejeloven
Det udvidede ejendomsbegreb i lejeloven
03/01/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav
Fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav
05/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
11/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Lejers fraflytning i utide – hvornår har udlejer mulighed for ophævelse?
Lejers fraflytning i utide – hvornår har udlejer mulighed for ophævelse?
12/01/2024
Lejeret
Sag blev hjemvist, da huslejenævnets afgørelse var baseret på ukorrekte oplysninger
Sag blev hjemvist, da huslejenævnets afgørelse var baseret på ukorrekte oplysninger
09/01/2024
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted