Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej

Bech Bruun
02/07/2021
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
Bech Bruun logo
Når et fremlejeforhold ophører, nyder en fremlejetager ikke samme beskyttelse som en lejer i relation til overskydende depositum og forudbetalt leje. På baggrund af nogle aktuelle sager om fremlejetagere, som er kommet i klemme, ønsker regeringen at øge deres beskyttelse.

Forslaget indeholder kontroversielle elementer og har tre hovedpunkter: En begrænsning af den forudbetalte leje, som fremlejegiver kan opkræve, straf ved manglende tilbagebetaling af depositum samt opsigelsesret og -pligt med efterfølgende hæftelse for udlejer.


Begrænsning af den forudbetalte leje

Denne del af lovforslaget er ganske rimelig. Fremlejegiveren skal fremover ikke kunne opkræve mere i forudbetalt leje end det, som fremlejetageren kan nå at ”bo op” i opsigelsesperioden.


Hvis fremlejegiver opkræver forudbetalt leje for et tidsrum, som er længere end opsigelsesvarslets længde, så får den overskydende forudbetalte leje virkning som ekstra depositum, hvilket ikke er i overensstemmelse med formålet af forudbetalt leje.


Strafferetlig sanktion ved manglende tilbagebetaling af forudbetalt leje og depositum

Ifølge forslaget risikerer fremlejegiver bøde eller fængsel i op til fire måneder, hvis han disponerer over det indbetalte depositum og den forudbetalte leje på en sådan måde, at fremlejetageren påføres tab ved ikke at afregne med lejeren inden for en vis frist.


Det er uomtalt og usikkert, hvad der ligger i at ”disponere på en måde”, som fører til tab. Depositum m.v. hverken kan eller skal holdes adskilt fra fremlejegiverens øvrige økonomi. Derved kan enhver økonomisk disposition fra fremlejegiverens side principielt føre til tab for fremlejetageren. Der er således ikke noget reelt indhold i, at fremlejegiver skal ”disponere på en måde”, medmindre det er hensigten at tillægge fremlejegivers generelle økonomiske opførsel betydning ved vurderingen af en mulig strafferetlig sanktion. Lidt polemisk kan det anføres, at fremlejegiveren risikerer fængsel, blot fordi han ikke har midlerne til at betale, altså en genindførelse af gældsfængsel. Det er næppe hensigten.


Opsigelsesadgang, -pligt og udlejers hæftelse over for fremlejetager

Regeringen vil desuden blande udlejeren direkte ind i forholdet mellem fremlejegiver og fremlejetager. Der er tale om en nyskabelse, som er kontroversiel og som i øvrigt har fået en uheldig udformning.


Ifølge forslaget skal udlejere fremadrettet have mulighed for at opsige lejere, som gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for en fremlejetager. Muligheden fremkommer, når udlejer to eller flere gange har fået en meddelelse om, at fremlejegiver ikke har efterlevet en forpligtelse fastsat i en huslejenævnsafgørelse. Efter tredje gang opstår der en pligt for udlejer til at opsige fremlejegiveren. Hvis udlejeren ikke gør det, hæfter han for det krav, som fremlejetageren ellers kun ville kunne gøre gældende mod fremlejegiveren.


Forslaget pålægger efter vores opfattelse udlejeren en urimelig risiko og en urimelig administrativ byrde. Udlejeren bliver ”politimand” og garant i relation til et kontraktforhold, han ikke er part i.


Derudover forekommer det samtidig besynderligt, at regler om udlejers hæftelse placeres i en del af lejeloven, som ellers omhandler opsigelse.


Udkastet til lovforslaget er sendt i høring indtil den 8. juni 2021, og det er nok tvivlsomt, om det bliver vedtaget i den foreliggende form.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
NY højesteretsdom om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning
NY højesteretsdom om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning
07/09/2021
Lejeret
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ikke uvæsentligt med betaling dagen efter, at ophævelsen var modtaget i e-Boks
Ikke uvæsentligt med betaling dagen efter, at ophævelsen var modtaget i e-Boks
05/07/2021
Lejeret
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
02/07/2021
Lejeret
Nye regler om fremlejeforhold skal styrke fremlejetageres retssikkerhed
Nye regler om fremlejeforhold skal styrke fremlejetageres retssikkerhed
16/06/2021
Lejeret
Udlejers ophævelse af indtrædende lejer på grundlag af tre år gamle udgifter
Udlejers ophævelse af indtrædende lejer på grundlag af tre år gamle udgifter
27/05/2021
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted