Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kontraherende transportør ansvarlig for ufyldestgørende oplysninger i forbindelse med udtagelsen af vareforsikring

Kromann Reumert
11/03/2015
Kontraherende transportør ansvarlig for ufyldestgørende oplysninger i forbindelse med udtagelsen af vareforsikring
I forbindelse med en kombineret transport af 30 trailere fra Polen til Venezuela blev der udtaget vareforsikring via den kontraherende transportør. Transportøren undlod imidlertid at oplyse forsikringsselskabet om, at godset ville blive transporteret som dækslast. Under transporten skete der skader på godset, fordi det blev transporteret som dækslast.

Forsikringsselskabet udbetalte erstatning, og anlagde herefter sag ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at transportøren skulle skadesløsholde selskabet. Sø- og Handelsretten gav forsikringsselskabet medhold.
Sø- og Handelsrettens dom af 20. januar 2015

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER
Den kontraherende transportør M indgik aftale med transportkunden N om en kombineret transport af 30 trailere fra Polen til Venezuela. Trailerne var solgt til CIF-Venezuela, og M havde påtaget sig at tegne vareforsikringen.

I forbindelse med søtransporten fra Hamburg til lossehavnen i Venezuela, som M havde viderekontraheret til M's undertransportør U, blev samtlige trailere placeret på skibets dæk. Under rejsen kom skibet ud i hårdt vejr, hvilket medførte at surringen af trailerne dels løsnede sig og dels blev revet over. Som en konsekvens heraf faldt otte trailere over bord, og de resterende 22 trailere blev anset for totalskadede.

M havde udtaget en vareforsikring på all-risk vilkår hos forsikringsselskabet F, og F havde på M's foranledning udstedt forsikringscertifikater.

Efter skaden måtte F udbetale erstatning til modtageren af de 30 trailere i henhold til forsikringscertifikaterne. F anlagde efterfølgende sag mod M ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at M skulle erstatte F den udbetalte erstatning, fordi F ikke mente, at M havde oplyst F om, at trailerne skulle transporteres som dækslast.

F forklarede under sagen, at såfremt M havde oplyst, at trailerne skulle transporteres som dækslast, ville man ikke have tilbudt forsikring på all-risk vilkår, og slet ikke til den præmie, der var blevet betalt. F gjorde ligeledes gældende, at selskabet havde været forpligtet til at udbetale erstatning til modtageren i Venezuela i henhold til forsikringscertifikaterne, uanset forsikringsaftalen var indgået på urigtige forudsætninger.

M gjorde heroverfor gældende, at man havde informeret F om, at der var tale om dækslast bl.a. ved at have fremsendt konnossementer, hvor det af den fortrykte tekst fremgik, at godset kunne transporteres på dæk samt ved en telefonsamtale forud for transporten. Endvidere gjorde M gældende, at såfremt F havde anset forsikringen for tegnet under urigtige forudsætninger, så havde F ikke været forpligtet til at dække skaden.

RETTENS VURDERING
Sø- og Handelsretten fandt, at det fremgik af forsikringstilbuddet, at godset skulle transporteres under dæk, og at det ikke fremgik af de fremsendte konnossementer, at der var tale om dækslast. Den omstændighed at godset i henhold til den fortrykte tekst på konnossementerne kunne transporteres på dæk, var ikke nok til, at F burde have reageret. Retten lagde endvidere til grund, at F ikke ville have tilbudt all-risk forsikringen, såfremt det var blevet oplyst, at godset ville blive transporteret som dækslast.

Retten udtalte videre, at de udstedte forsikringscertifikater havde til formål at give indehaveren en ret til forsikringsdækning og erstatningsudbetaling, og at F var forpligtet til at udbetale forsikringserstatningen, uanset der ikke var givet korrekte oplysninger fra M's side. M skulle derfor erstatte F det lidte tab svarende til det udbetalte beløb.

Kromann Reumert repræsenterede F under sagen.

HVAD KAN VI UDLEDE AF DOMMEN?
Dommen viser vigtigheden af, at der gives fyldestgørende og korrekte oplysninger i forbindelse med tegningen af transportforsikring. Den kontraherende transportør, som havde medvirket ved forsikringens tegning, blev således anset for ansvarlig for de tab, som forsikringsselskabet led som følge af ufyldestgørende oplysninger om, at lasten ville blive transporteret som dækslast.

Dommen viser endvidere, at uanset om en all-risk vareforsikring er tegnet på baggrund af urigtige oplysninger, kan forsikringsselskabet være forpligtet til at udbetale forsikringssummen til indehaveren af forsikringscertifikatet. Forsikringsselskabet er henvist til efterfølgende at søge sit tab erstattet hos den, som bærer ansvaret for de urigtige oplysninger.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvor mange relæer var skadet?
Hvor mange relæer var skadet?
07/06/2023
Transportret, Forsikring og erstatning
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
30/05/2023
Transportret, Øvrige
Blip, båt, det gik ikke så godt…
Blip, båt, det gik ikke så godt…
17/05/2023
Forsikring og erstatning, Transportret
Voldgift i CMR-sager er tilladt
Voldgift i CMR-sager er tilladt
11/04/2023
Transportret, Retssager og voldgift
Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
06/02/2023
Transportret
Ændrede og ikke ændrede aftaler
Ændrede og ikke ændrede aftaler
15/12/2022
Transportret, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted