Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer

Kromann Reumert
14/07/2021
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
Kromann Reumert logo
Konkurrenceankenævnet har den 23. juni 2021 stadfæstet Konkurrencerådets to afgørelser vedrørende Hugo Boss' ulovlige udveksling af sensitive oplysninger med henholdsvis Kaufmann og Ginsborg. Afgørelserne illustrerer, at en virksomhed, der agerer på både engros- og detailmarkedet, skal være særligt forsigtig med, hvilke oplysninger der udveksles med forhandlere. Sagerne er nu anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Baggrund

Hugo Boss havde fra januar 2014 til november 2017 udvekslet sensitive oplysninger med Kaufmann. Det samme gjorde sig gældende med Ginsborg fra december 2014 til april 2018. Oplysningerne bestod blandt andet af informationer om priser, rabatter, udsalgssteder og mængder til udsalgspriser.


Markedet er præget af parallel distribution, hvilket også er tilfældet i den pågældende sag, da Hugo Boss både agerer som engrosleverandør til Kaufmann og Ginsborg og samtidig sælger tøj direkte til forbrugerne fra egne butikker.


Konkurrenceankenævnets kendelser

Konkurrenceankenævnet anerkender, at der mellem vertikale samarbejdsparter kan udveksles oplysninger, herunder i forbindelse med købs- og produktionsaftaler. De udvekslede oplysninger angik derimod ikke udelukkende Hugo Boss' produktionsled, men også Hugo Boss' detailvirksomhed, hvorefter udvekslingen derigennem til dels også udgjorde samarbejde på det horisontale led. Det medførte, at Konkurrenceankenævnet betragtede det som informationsudveklinger mellem konkurrenter, der udgjorde en samordnet praksis i strid med konkurrencereglerne.


Konkurrenceankenævnet fandt det uden betydning, at udvekslingen kun skete fra Hugo Boss til forhandlerne og ikke omvendt, da forhandlerne fandtes at måtte have accepteret oplysningerne og tilpasset sin markedsadfærd herefter. Oplysningerne blev derudover til dels givet på forespørgsel fra forhandlerne.


Flertallet i Konkurrenceankenævnet fandt, at informationsudvekslingen havde til formål at begrænse konkurrencen, hvorefter at det var uden betydning, hvorvidt udvekslingen faktisk havde en mærkbar virkning på markedet, blandt andet i form af lavere udsalgsrabatter eller mere koordinerede udsalgstidspunkter til skade for forbrugerne. Omvendt fandt et mindretal, at det på grund af aftalens egentlige og oprindelige "vertikale art" ikke uden videre kunne lægges til grund, at aftalen uden videre kunne vurderes uden at inddrage det vertikale aspekt og dermed, at den ikke kun kunne betragtes som værende horisontal. 


Det gjorde ifølge mindretallet, at man ikke uden videre kunne nøjes med at se på informationsudvekslingen som horisontal mellem konkurrenter, men at de "dualistiske elementer" måtte tages i betragtning ‒ altså, at der primært var tale om et vertikalt forhold. Det var ikke sket på en måde, så der ifølge mindretallet var et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at konstatere en "til formål"-overtrædelse. En sådan overtrædelse kendetegnes ved, at den efter sin art og natur i sig selv er så konkurrenceskadelig, at det ikke kræver en nærmere analyse for at fastslå en overtrædelse. Mindretallets udtalelse synes at bygge på den nyere europæiske retspraksis, hvorefter konstateringen af en til formålsovertrædelse skal have et tilstrækkeligt sikkert grundlag.


Sagerne er nu blevet anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internationale Kriminalitet (SØIK) for strafferetlig forfølgelse.


Et vigtigt opmærksomhedspunkt for producenter

Afgørelserne viser, at virksomheder, der er aktive i flere led af en distributionskæde, skal være særligt opmærksomme på de oplysninger, der bliver udvekslet med kunder, hvis virksomheden samtidigt konkurrerer med disse kunder på samme marked (såkaldt "dual distribution").


Læs Konkurrenceankenævnets kendelser:

Informationsudveksling mellem Hugo Boss og Kaufmann (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Informationsudveksling mellem Hugo Boss og Ginsborg (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
03/06/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
04/06/2024
Konkurrenceret
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
06/06/2024
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
11/06/2024
Konkurrenceret
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
13/06/2024
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted