Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Konkurrence­ankenævnet: Branche­aftale om campingpas var ulovlig

Horten
20/04/2018
Konkurrence­ankenævnet: Branche­aftale om campingpas var ulovlig
Konkurrenceankenævnet har ved afgørelse af 13. april 2018 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om Campingrådets og DK-CAMP's overtrædelse af konkurrenceloven ved at indgå aftale om campingpas. Konkurrencerådet har anmeldt sagen til politiet.
Overtrædelserne af konkurrenceloven skete i regi af Campingrådet, som organiserede næsten 90 % af samtlige campingpladser i Danmark. De pågældende campingpladser var blandt andet repræsenteret i Campingrådet via DK-CAMP, som er en frivillig kæde.

En af Campingrådets betingelser var, at de organiserede campingpladser skulle kræve, at campister fremviste et gyldigt CKE-campingpas for at få adgang til campingpladsen. De kunder, som ikke kunne forevise et gyldigt CKE-campingpas, skulle tilbydes at købe Campingrådets CKE-campingpas til en fast pris på 110 kr.

Den hollandske virksomhed, ACSI Publishing BV (ACSI), der bl.a. udsteder campingpas, som også kan anvendes som alternativt identitetsbevis ved check-in på en campingplads, klagede over ordningen. ACSI's campingpas accepteres som identitetsbevis på 8.800 campingpladser i Europa, herunder danske campingpladser, som ikke var tilknyttet Campingrådet.

Campingrådet havde af flere omgange meldt ud til sine medlemmer, at ACSI' campingpas ikke var et gyldigt campingpas, hverken på campingpladser i Danmark eller i Europa. De vedtog også, at konkurrerende campingpas ikke blev accepteret, herunder ACSI’s campingpas. Kun ved køb eller forevisning af gyldigt CKE-pas, kunne campister få adgang til campingpladser tilknyttet Campingrådet.


Konkurrencerådets afgørelse: ulovlig prisaftale og udelukkelse af konkurrent


Ifølge afgørelsen bestod overtrædelsen af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler af to forhold:

  1. Vedtagelsen om ens priser for salg af CKE-pas, som havde til formål at begrænse priskonkurrencen mærkbart i det horisontale led mellem campingpladserne.

  2. Vedtagelsen af ikke at acceptere andre campingpas end CKE-pas, herunder specifikt at afvise ACSI's campingpas, hvilket havde til formål at ekskludere udbydere af konkurrerende campingpas fra markedet.


I sidste ende førte disse forhold til højere priser til skade for forbrugerne.

Campingrådet og det frivillige kædesamarbejde DK-CAMP havde derfor overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i henhold til konkurrencelovens § 6.


Ankenævnet stadfæster


DK-CAMP indbragte sagen for Konkurrenceankenævnet med påstand om ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse. DK-CAMP gjorde blandt andet gældende, at de ikke var rette adressat, da DK-CAMP ikke havde en rolle i Campingrådets CKE-campingpasordning, og at DK-CAMP kun havde begrænset indflydelse på beslutningen om prisfastsættelsen og den ekskluderende adfærd.

Konkurrenceankenævnet tog ikke argumenterne til følge og stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse. Konkurrenceankenævnet lagde vægt på, at DK-CAMP udgjorde en stor del af Campingrådets campingpladser og var medlem af Campingrådets repræsentantskab. Derudover var DK-CAMP fast repræsenteret med et medlem i Campingrådets bestyrelse og som var bestyrelsesformand, da overtrædelsen fandt sted. Konkurrenceankenævnet fandt, at DK-CAMP varetog sine og sine medlemmers interesser i Campingrådet, og havde direkte mulighed for at påvirke beslutningerne i rådet. Dermed var DK-CAMP rette adressat for afgørelsen.

Konkurrencerådet har besluttet at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted