Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser

Bird & Bird
09/10/2020
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
Bird & Bird logo
Vejledningen er udarbejdet på baggrund af Højesterets dom i november 2019 i Vejstribesagen og erstatter med fokus på konkurrencereglerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2018.

Den nye vejledning

Formålet med vejledningen er at give virksomheder en forbedret forståelse af grundlaget for, hvornår de må danne et konsortium med henblik på at afgive et samlet tilbud. Vejledningen giver en bedre forståelse af, hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen, og dermed hvornår de pågældende virksomheder betragtes som værende konkurrenter, og derfor skal være særligt opmærksomme på konkurrencereglerne.

Vejledningen er særligt relevant for virksomheder, der overvejer at deltage i en udbudsproces sammen med andre, idet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i vejledningen redegør nærmere for, hvornår der er tale om ulovlig adfærd efter konkurrenceloven.


Det er i den forbindelse afgørende for tilbudsgivere at vurdere (i) om de to virksomheder, der overvejer at indgå i et konsortiesamarbejde, anses for at være konkurrenter (enten aktuelle eller potentielle) i forhold til det konkrete udbud og (ii) om én af de pågældende virksomheder selvstændigt har kapacitet til at byde på hele opgaven, eller blot én delaftale, hvis opgaven er opdelt i sådanne.


Herudover adresserer vejledningen spørgsmålet om under hvilke omstændigheder et konsortiesamarbejde mellem konkurrenter alligevel kan være lovligt som følge af effektivitetsfordele samt hvordan konkurrenter kan tilrettelægge deres informationsudveksling i forberedelsen af og under konsortiesamarbejdet for at undgå overtrædelser af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.


Bird & Birds kommentarer

Vejledningen er efter Bird & Bird’s vurdering informativ og tydeliggør retsstillingen efter Højesterets afgørelse i Vejstribesagen. Der er dog stadig situationer, udover de i vejledningen angivne, som Bird & Bird opfordrer tilbudsgivere og ordregivere til at være særligt opmærksomme på.


Bird & Bird skal således pointere, at tilbudsgivere fremover bør være særligt opmærksomme på karakteren af det samarbejde, deres potentielle konsortieaftale udgør. Vurderingen af samarbejdet angår indholdet heraf og ikke formen, hvorfor det er uden betydning, hvorvidt samarbejdet formelt betegnes konsortieaftale eller fx underleverandøraftale, hvor en tilbudsgiver baserer sig på en anden leverandørs formåen til opfyldelse af kontrakten eller de under udbuddet stillede krav.


Videre skal tilbudsgivere have for øje, at deres samarbejde skal bidrage med ”noget mere”, end hvis de pågældende virksomheder havde budt på opgaven hver for sig. Aftalen skal altså indeholde synergier, således at parterne reelt udfører opgaven sammen.


Virksomhederne, der overvejer at indgå i et konsortium, skal herudover være opmærksomme på, hvordan udvekslingen af konkurrencefølsomme oplysninger mellem virksomhederne tilrettelægges, da udveksling af oplysninger i den forberedende fase vil kunne udgøre ulovlig udveksling af oplysninger. Dette gør sig særligt gældende, hvis der ikke dannes et lovligt konsortium.


Konkurrencefølsomme oplysninger omfatter fx priser, produktion, kunder, markeder, salg og omkostninger.


Vejledningen anbefaler særligt i den forbindelse, at der anvendes uafhængige tredjeparter, der håndterer oplysningerne eller ”clean teams”.


I relation til selve udbudsprocessen bør offentlige ordregivere være opmærksomme på den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4. Ordregiver har med bestemmelsen mulighed for at udelukke ansøgere og tilbudsgivere, hvis der findes tilstrækkelige plausible indikationer for, at virksomheden fx har indgået i et konkurrencebegrænsende konsortiesamarbejde.


En sådan vurdering vil dog ikke altid være let, og i praksis vil de fleste ordregivere nok foretrække at undlade at bringe denne frivillige udelukkelsesgrund i spil og alene sørge for i den udbudte kontrakt at gardere sig mod konsekvenserne, hvis den vindende tilbudsgiver på et senere tidspunkt rammes af en dom om ulovligt samarbejde med en konkurrent.


På trods af at vejledningen fremstår informativ og giver tilbudsgivere et godt indblik i de komplicerede problemstillinger, kan ikke alle spørgsmål besvares heri.


Bird & Bird har stor erfaring med rådgivning af både offentlige ordregivere, der fx ønsker at tilrette deres udbud på en sådan måde, at netop konsortier deltager, og tilbudsgivere, der  er i tvivl om, hvorvidt de lovligt kan indgå i et konsortiesamarbejde om et konkret udbud.


Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
I dag
Konkurrenceret
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
21/01/2021
Konkurrenceret
Udvidet fusionskontrol i Grønland
Udvidet fusionskontrol i Grønland
10/12/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
27/11/2020
Konkurrenceret
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
19/11/2020
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted