Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen evaluerer “opdel eller forklar”-princippet

Horten
11/07/2017
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen evaluerer “opdel eller forklar”-princippet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en evaluering af offentlige ordregiveres efterlevelse af "opdel eller forklar"-princippet i udbudslovens § 49, der har til hensigt at give bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder. Princippet indebærer, at offentlige ordregivere enten skal opdele kontrakter eller forklare, hvis man vurderer, at en opdeling ikke er hensigtsmæssig.
Evalueringen er foretaget på baggrund af en stikprøvekontrol af 175 EU-udbud, der alle er gennemført efter, at udbudsloven trådte i kraft 1. januar 2016.

Ifølge evalueringen udgør andelen af udbud, der opdeles i mindre kontrakter, ca. 22 procent. Der er derved sket en stigning med ca. 7 procent siden 2015.

De offentlige ordregivere halter dog efter, når det kommer til at forklare, hvorfor kontrakterne ikke opdeles. I 44 procent af de tilfælde, hvor kontrakten ikke var opdelt, havde ordregiveren ikke forklaret baggrunden for, at kontrakten ikke var opdelt.


Hvornår, hvorfor og hvordan?


Baggrunden for "opdel eller forklar"-princippet har været at skabe en bedre adgang for små og mellemstore virksomheder til at byde på offentlige udbud og derved øge konkurrencen blandt leverandørerne. Princippet gælder dog kun, når den udbudte kontrakt overstiger EU's tærskelværdier.

Overstiger kontrakten EU's tærskelværdier, skal ordregivere derfor – i udbudsmaterialet - huske at tage stilling til, om der er grundlag for at opdele kontrakten. Hvis ordregiver vurderer, at kontrakten ikke skal opdeles, skal udbudsmaterialet indeholde en forklaring på, hvorfor kontrakten ikke er opdelt.

Det er ordregiver selv, der skal vurdere, hvorvidt en kontrakt skal opdeles. Ordregiver har ved denne vurdering et ganske vidt skøn, som eksempelvis kan være baseret på økonomiske eller markedsmæssige hensyn. Er der stordriftsfordele ved at udbyde opgaven samlet? Vil en opdeling begrænse eller styrke konkurrencen mellem leverandørerne?

Der stilles imidlertid ingen formelle eller indholdsmæssige krav til ordregivers forklaring. Har man brug for inspiration, giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i evalueringen et par eksempler på, hvordan en forklaring kan se ud.


Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens evaluering


Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted