Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommunes tilladelse til udlægning af 850 tons lettere forurenet jord godkendelsespligtigt

Bech Bruun
13/04/2018
Kommunes tilladelse til udlægning af 850 tons lettere forurenet jord godkendelsespligtigt
En kommune havde meddelt § 19-tilladelse til udlægning af lettere forurenet jord langs skrænt og rabat på en 110 meter lang vejstrækning. Nævnet hjemviste til fornyet behandling efter miljøbeskyttelseslovens § 33.  


Sagen vedrører en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, som gjorde det muligt at anvende fejesand, der var frasorteret plastik, kapsler mv. med henblik på at opnå en bedre sidestøtte af vejen og dermed forhindre nedfald af en række granitsten langs rabbatten.


Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet


Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af en nabo. Klagen var hovedsageligt begrundet i, at der ikke – som forudsat af kommunen – var tale om genanvendelse af den udlagte jord til understøttelse af rabatten, men at der reelt var tale deponering. Kommunen havde tilbage i 2004 havde udlagt 200 tons jord på samme strækning med samme begrundelse.


Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse


Miljø- og Fødevareklagenænvet fandt i sagen kun anledning til at behandle hjemmelsspørgsmålet.

Kommunens oprindelige tilladelse til udlægningen af en lettere forurenet jord var truffet med hjemmel i § 19 i mijøbeskyttelsesloven. Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderede, at der er tale om et godkendelsespligtigt anlæg til enten nyttiggørelse (K206) eller deponering af affald (K207). Nævnet lægger vægt på, at fejesandet må anses som affald, og at det skal anbringes varigt på stedet. Derudover tillagde nævnet det også betydning, at der var fastsat vilkår om sikring af, at der ikke ville ske udskridning til et vandløb, og at der skulle afsluttes med 10 cm renjord.

Nævnet bemærkede afslutningsvist, at der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger til at fastslå, om fejeaffaldet var egnet til at indgå i projektet, men nævnet påpegede, at fejeaffaldet ikke umiddelbart havde de fornødne geotekniske egenskab til at opfylde en effektiv funktion i forhold til at sikre skrænt og vejanlæg mod nedskridning. Nævnet tilføjede i forlængelse heraf, at projektet burde belyses bedre, herunder ved en geoteknisk vurdering af fejeaffaldet egenskaber og beregning af udvaskning af kulbrinter.


Bech-Bruuns kommentarer


Afgørelsen er den seneste i rækken omkring godkendelsespligt for anvendelse af affald til bygge- og anlægsformål. Afgørelsen er bemærkelsesværdig, fordi mængden af affald kun er begrænsede 850 tons, ligesom synspunktet om udlægning med henblik på varig forbliven som holdepunkt for godkendelsespligt gentages. Endelig må afgørelsen tages til udtryk som en opfølgning på en mere kritisk tilgang til nyttiggørelsesbegrebet.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven
Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven
10/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A, Miljøret
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Politisk aftale mellem Parlamentet og Rådet om CSDDD
Politisk aftale mellem Parlamentet og Rådet om CSDDD
16/01/2024
EU-ret, Miljøret
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
18/01/2024
Miljøret
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
18/01/2024
Miljøret, Transportret, Skatte- og afgiftsret
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
24/01/2024
Miljøret, Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted