Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommunes hjemtagelse af kørselsopgave var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

Horten
19/01/2017
Kommunes hjemtagelse af kørselsopgave var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven


Arbejdsretten har i en ny dom slået fast, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da en kommune hjemtog opgaven at køre syge og handicappede elever til og fra skole, efter at virksomheden, der hidtil havde varetaget opgaven, var gået konkurs.


En virksomhed varetog kørslen af syge og handicappede elever til og fra skole i Horsens Kommune. I forbindelse med at virksomheden gik konkurs, besluttede kommunen fremover selv at varetage opgaven.

Derfor erhvervede kommunen 22 minibusser fra en leverandør, hvor det viste sig, at 15 af disse tidligere havde været anvendt af overdrageren til at varetage opgaven. Dette var kommunen ikke vidende om, da de overtog minibusserne.

Kommunen ansatte desuden samtlige chauffører, der tidligere havde varetaget kørselsopgaven for overdrageren.

Medarbejdernes fagforening anlagde herefter sag ved Arbejdsretten, bl.a. med påstand om, at der var sket virksomhedsoverdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

HVORNÅR ER EN OVERDRAGELSE OMFATTET AF VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVEN?
Hvis en overdragelse skal være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, forudsætter det, at der er sket en overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet. Hvad der ligger i denne forudsætning, har EU-domstolen og de nationale domstole flere gange haft lejlighed til at tage stilling til.

Det er bl.a. slået fast, at overførsel af busdrift kun er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvis der er sket "overførsel af væsentlige fysiske driftselementer". Når der er tale om busdrift, er det som udgangspunkt busserne, der udgør den væsentligste del af virksomhedens aktivitet, og det er derfor afgørende, hvor stor en andel af disse der er overført fra overdrager til erhverver.

Spørgsmålet i denne sag var, hvorvidt der var tale om overførsel i lovens forstand, da kommunen havde købt busserne af en leverandør, der havde erhvervet dem fra virksomheden, så de ikke var blevet direkte overdraget fra virksomheden til kommunen.

ARBEJDSRETTEN: DER VAR SKET EN OVERFØRSEL I VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVENS FORSTAND
Arbejdsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at 15 af de 22 minibusser, som kommunen havde købt, var anvendt af overdrageren inden kommunens hjemtagelse af busdriften, og at kommunen ikke inden erhvervelsen havde gjort noget for at afklare, om busserne tidligere havde været anvendt af overdrageren til kørsel for kommunen. Kommunen havde bl.a. ikke gjort det til en forudsætning i aftalen, at minibusserne ikke havde været anvendt af overdrager til kørsel for kommunen. Kommunen reklamerede heller ikke over for leverandøren, da kommunen ved overtagelsen konstaterede, at den havde købt 15 busser, der tidligere havde været anvendt af overdrageren til kørsel for kommunen.

Under disse omstændigheder fandt Arbejdsretten, at der var tale om en overførsel af væsentlige fysiske elementer mellem overdrageren og kommunen, da 15 af de 22 minibusser fra overdrageren blev stillet til rådighed for kommunen. Arbejdsretten udtalte, at det ikke havde nogen betydning, om kommunen inden købet var klar over, at de 15 minibusser havde været anvendt af overdrageren til kørsel for kommunen, ligesom det ikke havde nogen betydning, at der ikke forelå nogen aftale mellem overdrager og kommunen om overtagelse af minibusserne.

Arbejdsretten udtalte desuden, at der også måtte tages hensyn til, at kommunen havde ansat alle eller stort set alle chaufførerne, der for virksomheden havde været beskæftiget med kørsel af eleverne. Kommunen havde en interesse i, at det var de samme chauffører, da disse skabte genkendelighed, hvilket var vigtigt for de mange sårbare elever.

Arbejdsretten fandt på denne baggrund, at der var sket en overdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

HORTEN BEMÆRKER
Afgørelsen er i overensstemmelse med hidtidig praksis, der har fastslået, at det ikke er måden, hvorpå aktiverne overdrages, der er afgørende for, om aktiverne kan anses for at være blevet overført mellem overdrageren og erhververen, men derimod at erhververen benytter de samme aktiver i driften som overdrageren.

I de tidligere sager om overdragelse af busdrift m.v. har overdragelsen af arbejdskraft ikke umiddelbart været tillagt stor betydning. Med denne dom fastslår Arbejdsretten, at overdragelse af arbejdskraft i hvert fald under visse omstændigheder kan tillægges betydning, selvom køretøjerne udgør det væsentligste element af virksomhedsdriften. Det er dog tvivlsomt, om det ville have afgørende betydning, hvis der ikke var overdraget væsentlige fysiske aktiver.

Læs Arbejdsrettens dom af 12. januar 2017 her.

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

[layerslider id="67"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted