Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommunes afvisninger af erstatningsansvar kunne ikke suspendere forældelse

Horten
15/06/2016
Kommunes afvisninger af erstatningsansvar kunne ikke suspendere forældelse

Østre Landsret har den 24. maj 2016 stadfæstet Retten i Svendborgs dom, hvor en kommune på baggrund af forældelse blev frifundet for erstatningsansvar i forbindelse med oversvømmelser efter skybrud.


I august 2011 løb et vandløb efter et kraftigt regnskyl over sine bredder og oversvømmede en eng. Ejeren af engen hævdede, at oversvømmelsen skete på grund af kommunens manglende vedligeholdelse – og at kommunen derfor var erstatningsansvarlig.

Spørgsmålet om hvorvidt et eventuelt krav var forældet, blev udskilt til særskilt behandling, og det afgørende var, om forældelsen var blevet suspenderet. Ejeren af engen henviste til forældelseslovens § 21, stk. 2, hvorefter forældelsen afbrydes af en 1-årig frist fra meddelelse af afgørelse, hvis en sag om fordringens eksistens er indbragt for en offentlig myndighed.

Kommunen og ejeren af engen havde haft korrespondance om erstatningskravet i april 2013 og februar 2015. Ejeren af engen gjorde derfor gældende, at kommunen i februar 2015 havde truffet en afgørelse om ikke at være erstatningsansvarlig, og at der derfor løb en 1-årig frist for forældelsen herfra.

Byretten gav ejeren af engen medhold i, at kommunens breve i april 2013 og februar 2015 måtte anses for afgørelser i en sag om erstatningskravets eksistens. Byretten anså derfor forældelsen for suspenderet med kommunens brev fra april 2013. Derimod ansås det ikke for godtgjort, at sagen, der afsluttedes med brevet fra februar 2015, var indbragt inden forældelsens indtræden. På den baggrund nåede byretten frem til, at erstatningskravet var forældet ved sagens anlæg i maj 2015.

KOMMUNENS AFVISNINGER VAR IKKE AFGØRELSER
Landsretten, der i øvrigt var enig i byrettens resultat og begrundelse, bemærker, at kommunens breve til ejeren af engen, hvor kommunen afviser at være erstatningsansvarlig, ikke kan anses for afgørelser i forvaltningslovens forstand. Af den årsag anfører landsretten, at forældelseslovens § 21, stk. 2, ikke finder anvendelse på brevene.

Det er i sig selv ikke overraskende, at en kommunes beslutninger i forbindelse med privatretlige dispositioner ikke anses for afgørelser i forvaltningslovens forstand. Landsrettens bemærkning er dog væsentlig, idet landsretten dels bekræfter, at der ikke er tale om afgørelser, og dels bekræfter, at forældelseslovens § 21, stk. 2, kun finder anvendelse på netop afgørelser i forvaltningslovens forstand.

I lyset af landsrettens dom står det altså helt klart, at offentlige myndigheder ikke risikerer at suspendere forældelse ved blot at tage stilling til privatretlige krav, som bliver rejst mod myndigheden. Det kan heller ikke suspendere forældelsen, at myndigheden meddeler sit standpunkt. Dog er det væsentligt at være opmærksom på, at såfremt myndigheden indleder egentlige (forligs-)forhandlinger om et krav, suspenderes forældelsen indtil 1 år efter forhandlingernes afslutning.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted