Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommunernes adgang til at drive genbrugsbutikker

Bech Bruun
05/07/2017
Kommunernes adgang til at drive genbrugsbutikker
Ankestyrelsen har på opfordring fra Dansk Industri taget stilling til spørgsmålet om lovligheden af kommunernes salg af genstande, som borgerne afleverer på de kommunale genbrugspladser.


Ankestyrelsen vurderer i ny udtalelse af den 28. juni 2017, i hvilket omfang kommuner kan sælge genstande, som borgerne afleverer på genbrugspladser, og om der i denne forbindelse er forskel på situationer, hvor borgerne skiller sig af med genstandene som affald eller som genbrugsgenstande.

Ankestyrelsen fandt indledningsvist, at det er i strid med WEEE-bekendtgørelsen, hvis  kommuner og kommunale fællesskaber sælger elektronikaffald, som er modtaget fra borgere på kommunale genbrugspladser. Affaldet skal i stedet håndteres i overenstemmelse med WEEE-bekendtgørelsens § 27, hvoraf det fremgår, at indsamlet elektronikaffald skal overdrages til producenterne. Det er dog værd at bemærke, at elektronik og elektrisk udstyr afleveret med henblik på direkte genbrug godt kan modtages af kommunerne og sælges i de kommunale genbrugsbutikker. De er således ikke undergivet begrænsningerne i WEEE-bekendtgørelsen, fordi  der ikke er tale om affald.


Muligt videresalg af affald


Ankestyrelsen fandt endvidere, at kommunerne med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan reparere og rengøre affald, såfremt det efter kommunens vurdering er nødvendigt for at sikre, at affaldet genbruges. Dette havde Miljøstyrelsen i en udtalelse til Ankestyrelsen allerede anerkendt, at der var hjemmel til i affaldsbekendtgørelsen. Ankestyrelsen slog dog i den forbindelse fast, at kommunernes ret til lovligt at foretage rengøring og renovering af affaldet alene kan ske til det punkt, hvor affaldet kan afsættes.

Ankestyrelsen fandt desuden, at affald, der efter kommunens vurdering kan genbruges, gerne må sælges videre til private eller erhvervsdrivende,, idet kommunen herved sikrer, at affaldet genbruges. Ankestyrelsen har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at kommuner efter praksis kan varetage miljøhensyn.. Det videresolgte skal dog ske til markedspris for  at undgå, at kommunen enten forvrider konkurrencen i forhold til private erhvervsdrivende ved at sælge over markedsprisen eller  udøver ulovlig støtte til køberen ved at sælge til en lavere pris end markedsprisen.


Genbrugsgenstande


Endelig har Ankestyrelsen vurderet, at kommuner er berettigede til at modtage  genbrugsgenstande, herunder som nævnt elektrisk og elektronisk udstyr, hvis det sker som en naturlig afrunding af kommunens opgaver på affaldsområdet, herunder opgaven med at forebygge affald. Det bør i denne sammenhæng noteres, at affaldsbekendtgørelsens § 12, som fastslår hierarkiet for den kommunale affaldhåndtering, ikke indeholder forebyggelse af affald, og at dette følgelig ikke er en opgave som led i den kommunale affaldshåndtering, fordi der i sagens natur ikke er frembragt noget affald, som skal håndteres.

Ankestyrelsen fastslår herudover, at kommunerne ikke lovligt må gå længere, end formålet tilsiger, hvilket blandt andet indebærer, at kommunen ikke må prøve at fremme, at borgerne overdrager genbrugsgenstande til kommunen i stedet for til andre aktører på markedet for genbrugsgenstande. I den forbindelse har Ankestyrelsen også fundet frem til, at kommuner lovligt kan sælge genstandene til private og erhvervsdrivende med henblik på, at genstandene genbruges. Salget skal imidlertid ske til markedspris.


Bech-Bruuns kommentarer


Ankestyrelsens udtalelser sætter nogle klare rammer for, hvordan kommunerne kan drive genbrugsbutikker, og hvordan de får varer på hylderne. Selvom kommunerne næppe bør investere i strøgbutikker eller gennemføre kampagner med henblik på, at borgerne får præferencer for kommunale genbrugsbutikker i stedet for eksempelvis velgørende organisationer, løser Ankestyrelsens udtalelse den praktiske udfordring med at sondre mellem genstande, som er affald og genstande, som er afleveret med henblik på direkte genbrug. Hvis borgerne afleverer en genstand på genbrugspladsen, vil kommunen som det klare udgangspunkt være berettiget til at klargøre den med henblik på salg i den kommunale genbrugsbutik.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted