Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommuner kan nu tegne forsikringer for frivillige

Horten
06/03/2017
Kommuner kan nu tegne forsikringer for frivillige


Statsforvaltningen fastslog i 2014, at kommunerne ikke – hverken i medfør af den skrevne lovgivning eller de kommunalretlige grundsætninger – kunne tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillige, som udfører en frivillig indsats. En ændring af serviceloven ændrer nu dette.


I 2014 fastslog Statsforvaltningen på forespørgsel fra tre kommuner, at kommunerne ikke har hjemmel til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats. Social- og Indenrigsministeriet tog efterfølgende sagen op til behandling, da mange af landets kommuner efterspurgte muligheder for at forsikre deres frivillige. Social- og Indenrigsministeriet erklærede sig enig med Statsforvaltningen, da en sådan forsikring efter kommunalfuldmagten ville være i strid med det grundlæggende forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner. Ministeriet fandt, at hvis praksis på området skulle ændres, måtte det være op til lovgiver. Ministeriet tilkendegav dog, at kommunerne kunne opretholde allerede tegnede forsikringer frem til 1. juli 2017. Du kan læse Hortens nyhed om Social- og Indenrigsministeriets udtalelse her.

Folketinget har nu – med ændring af serviceloven i form af en ny § 18 a – skabt den fornødne hjemmel, så regioner og kommuner fra den 1. juli 2017 lovligt kan tegne ansvars- og ulykkesforsikring for de borgere, som yder en frivillig indsats til gavn for regionernes og kommunernes borgere. De frivillige vil dermed være dækket af forsikringen, hvis de selv kommer til skade, eller hvis de afstedkommer en skade i forbindelse med deres indsats. Forsikringen kan omfatte borgere, der har bopæl i en anden kommune, men udfører en frivillig indsats i den kommune, der tegner forsikringen.

Lovændringen betyder, at de kommuner, som har en forsikring i dag, kan undlade at opsige den, da ministeriets frist for at opsige forsikringsaftalerne udløber den dag, loven træder i kraft.

Hvis regionerne og kommunerne benytter den nye mulighed i serviceloven, skal forsikringen for den frivillige indsats tegnes på samme vilkår som for borgere, der udfører frivilligt arbejde. Grænsen mellem en frivillig indsats og frivilligt arbejde er nærmere beskrevet i pkt. 2.1.1.1 i lovforslaget.

I forhold til ulykkesforsikring betyder det, at den frivillige indsats skal stilles svarende til arbejdsskadesystemet. Frivilligt arbejde er således omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvilket medfører, at kommuner og regioner har pligt til at tegne forsikring (eller kan være selvforsikrende) for arbejdsulykker, og at de skal tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for så vidt angår erhvervssygdomme. Forsikringen skal derfor dække den frivillige indsats efter samme principper, som gælder for frivilligt arbejde efter arbejdsskadeloven.

I forhold til ansvarsforsikring kan den frivillige indsats forsikres i samme omfang, som kommunen eller regionen i medfør af DL 3-19-2 vil være erstatningsansvarlig for ansatte, herunder for dem, der udfører frivilligt arbejde.

Hvis en kommune eller region vælger at benytte muligheden for at forsikre den frivillige indsats, skal der i den enkelte kommune fastsættes retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikring. Kommunen eller regionen kan i den forbindelse vælge alene at tegne en ansvars- eller en ulykkesforsikring.

Frivillige i beredskabet er fortsat omfattet af en særlig ordning, og ændringen af serviceloven påvirker derfor ikke forsikringen af dem.

Du kan her finde lovforslaget og den vedtagne lov.

Hvis du har spørgsmål til ændringen af serviceloven eller andre spørgsmål vedrørende kommuners brug af frivillige, er du velkommen til at kontakte Rikke Søgaard Berth eller Line Markert. Har du spørgsmål vedrørende arbejdsskader, kan du kontakte Finn Schwarz.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted