Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kollegas mistanke om medarbejders beruselse kunne ikke føre til bortvisning

NJORD Law Firm
17/11/2017
Kollegas mistanke om medarbejders beruselse kunne ikke føre til bortvisning

En medarbejder blev bortvist, efter at en kollega havde fået mistanke om, at denne var mødt beruset op på en nattevagt. Vestre Landsret kom imidlertid frem til, at bortvisningen var uberettiget, idet en mistanke alene ikke udgjorde tilstrækkeligt bevis for, at medarbejderen var påvirket af alkohol i arbejdstiden og med rette kunne bortvises.En medarbejders væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet kan føre til en bortvisning af medarbejderen. Det kræver dog, at arbejdsgiver kan bevise, at misligholdelsen rent faktisk er væsentlig.

I den konkrete sag var spørgsmålet, hvorvidt en kollegas udtalelse om, at den bortviste medarbejder var mødt beruset op på arbejde, udgjorde tilstrækkeligt bevis for, at misligholdelsen var væsentlig, og at bortvisningen dermed var berettiget.


Mistanke om medarbejders beruselse under en nattevagt


En medarbejder blev bortvist, efter at hendes kollega mistænkte hende for at være mødt beruset op på en nattevagt.

De to medarbejdere havde været på vagt sammen. Medarbejderne arbejdede med hjemløse, alkoholikere og psykisk syge, hvorfor det ikke var tilladt at sove under vagten, men hvis der ikke var for travlt, kunne de skiftes til at hvile sig efter midnat.

Kollegaen fik imidlertid mistanke om, at medarbejderen var beruset, da medarbejderen faldt i søvn og sov meget længe. Herudover syntes kollegaen, at medarbejderen afveg fra sin sædvanlige opførsel ved blandt andet at have stillet sin taske i fællesrummet, placeret en kaffebeholder på et rullebord og lænet sig for tæt op ad en af de fremmødte.

Kollegaen valgte efterfølgende at fortælle sin leder om sin mistanke. Herefter bortviste lederen medarbejderen. Medarbejderen mente sig uberettiget bortvist og anlagde sag mod arbejdsgiveren om godtgørelse herfor.


Vestre Landsret: Ikke bevist, at medarbejder var beruset


Vestre Landsret fandt det ikke bevist, at medarbejderen havde været beruset under sin nattevagt. Landsretten gjorde gældende, at det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at der er udvist forhold, der kan begrunde en bortvisning. Det blev herunder bl.a. lagt til grund, at en medarbejders mistanke og forklaring om en anden medarbejders adfærd ikke er tilstrækkeligt bevis. Det blev også tillagt vægt, at kollegaen ikke havde givet udtryk for sin mistanke under nattevagten, men først efterfølgende.

Bortvisningen var derfor uberettiget, og medarbejderen blev som følge heraf tilkendt en godtgørelse på kr. 431.678,00.


Afgørelsen bidrager med …


En fortolkning af, hvad der skal til for, at arbejdsgiver kan løfte bevisbyrden for, at en medarbejder væsentligt har misligholdt ansættelsesforholdet. En kollegas mistanke om, at en medarbejder har været beruset, er herefter ikke tilstrækkeligt til at kunne løfte denne bevisbyrde. Havde der derimod været konkrete beviser på, at medarbejderen var beruset, havde afgørelsens udfald formentlig været et andet.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted