Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Københavns Kommune har ikke saglig kommunal interesse i Grøndalsvænge-servitutten

Bech Bruun
15/09/2015
Københavns Kommune har ikke saglig kommunal interesse i Grøndalsvænge-servitutten
Københavns Kommune har ikke en saglig kommunal interesse i at sørge for, at der ikke opnås fortjeneste ved videresalg af andele i Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. Det udtaler Statsforvaltningen.

I sagen om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge har Statsforvaltningen netop udtalt, at Københavns Kommune ikke har en saglig kommunal interesse i at sørge for, at der ikke opnås fortjeneste ved videresalg af andele med henblik på at sikre, at de pågældende boliger kan vedblive med at være billige haveboliger.

Københavns Kommune kan derfor ikke lovligt kræve håndhævelse af forbuddene i andelenes skøder mod videresalg med fortjeneste.

Sagens baggrund
Københavns Kommune rettede i marts 2014 henvendelse til Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. Kommunen var blevet opmærksom på, at der på samtlige af foreningens andele var tinglyst en skødeklausul med bestemmelse om, at der ikke må ske fortjeneste ved videresalg, at andelsværdierne derfor var værdiansat cirka 393 millioner kroner for højt, og at vedtægtsændringer skulle godkendes af kommunen.

I 2004 ændrede andelsboligforeningen sine vedtægter, så andelsværdien blev vurderet til 95 procent af den offentlige vurdering af både grundværdi og bygningsværdi. Inden da var andelsværdien en vurdering af anskaffelsessummen for grundene og bygningerne med tillæg af forbedringer med inddragelse af den offentlige ejendomsvurdering. Vedtægtsændringen blev ikke forelagt kommunen til godkendelse.

Kommunen kontaktede herefter andelsboligforeningen med anmodning om, at andelene blev værdiansat i overensstemmelse med de principper for værdiansættelse, som kommunen havde godkendt.

Et af formålene bag Københavns Kommunes salg af grundene i 1915-1927 til Andelsboligforeningen Grøndalsvænge var, at det skulle være muligt at opføre spekulationsfrit, billigt boligbyggeri i Københavns Kommune. Kommunen ønskede fortsat, at de pågældende andelsboliger skulle være billige, sunde og smukke haveboliger.

Derfor skulle andelsboligerne sælges uden fortjeneste.

Kommunernes opgaver
Som udgangspunkt er kommunerne afskåret fra at påtage sig opgaver om boligforsyning, dvs. eksempelvis opførelse af nye boliger i form af at bygge arbejderboliger, yde lån til boligbyggeri eller sælge byggegrunde med vilkår om opførelse af boliger med en max husleje på 5.000 kr. mv., medmindre der er lovhjemmel hertil.

Københavns Kommune var dog af den opfattelse, at da der ikke var tale om opførelse af nye boliger, var kommunen ikke afskåret fra at påberåbe sig den tinglyste servitut.

Statsforvaltningens afgørelse
Efter henvendelse fra en af andelshaverne i andelsboligforeningen, tog Statsforvaltningen stilling til, hvorvidt kommunen lovligt kunne håndhæve deklarationerne i de respektive skøder.

Det fremgår af Statsforvaltningens udtalelse, at Københavns Kommune ikke har en saglig kommunal interesse i at sørge for, at der ikke opnås fortjeneste ved videresalg af andele med henblik på at sikre, at de pågældende boliger kan blive ved med at være billige haveboliger. Københavns Kommune kan derfor ikke lovligt håndhæve deklarationen i de respektive skøder.

Statsforvaltningen har lagt vægt på, at det ikke er Københavns Kommunes opgave at varetage hensynet til, at boligerne i andelsboligforeningen fortsat skal være billige haveboliger. Statsforvaltningen har ligeledes lagt vægt på, at Københavns Kommune er afskåret fra at påtage sig opgaver om boligforsyning, når der ikke er lovhjemmel hertil. Dette gælder også for allerede opførte bygninger.

Endvidere udtaler Statsforvaltningen, at Københavns Kommune kun kan påtage sig opgaver om boligforsyning, hvis kommunen har en særlig forpligtelse over for særlige persongrupper. At forsyne borgere i Københavns Kommune er ikke en særlig forpligtelse for kommunen, som derfor ikke kan håndhæve forbuddet.

Statsforvaltningen har anmodet Københavns Borgerrepræsentation om at oplyse inden for to måneder, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver borgerrepræsentationen anledning til.

Bech-Bruuns rolle i sagen
Bech-Bruun har repræsenteret over 50 af sælgerne i sagen. Hvis Københavns Kommune vælger at følge Statsforvaltningens afgørelse, er det Bech-Bruuns forventning, at kravene helt bortfalder.

Statsforvaltningen
Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Herefter kan Statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale handlinger eller undladelser.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted