Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klagenævnet tilsidesætter ordregivers evaluering af et kvalitativt delkriterium

Kromann Reumert
12/09/2018
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers evaluering af et kvalitativt delkriterium
Ordregivers vide skønsmargin i relation til faktorer, der skal tages i betragtning ved tilbudsevalueringen, blev sat på en prøve under en klagesag anlagt af IA Sprog mod Københavns Kommune. Klagenævnet for Udbud fastslog nemlig, at kommunen havde foretaget en urigtig evaluering af IA Sprogs tilbud.Rammeaftale om danskuddannelse for voksne udlændinge


I november 2017 udbød Københavns Kommune et udbud med forhandling efter udbudslovens afsnit III (light-regimet). Udbuddet bestod af en rammeaftale med flere leverandører om danskuddannelse for voksne udlændinge. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kommunen tildelte kontrakten til to tilbudsgivere, hvorefter IA Sprog – som forbigået tilbudsgiver – klagede til Klagenævnet for Udbud.


Absolut vurdering for kvalitet og relativ vurdering for pris


I udbudsbetingelserne stod der: "Der vil blive anvendt følgende skala, hvor der tildeles en score i intervallet 0 til 8 i evalueringen af tildelingskriterierne – pris og kvalitet". IA Sprog mente, at det citerede skulle forstås sådan, at der ville blive anvendt en relativ tilbudsvurdering efter begge underkriterier. Ved en relativ vurdering ville der blive givet maksimumpoint til det tilbud med den laveste beregnede tilbudspris og det kvalitetsmæssigt bedste tilbud, mens de øvrige tilbud ville få point ud fra en sammenligning med dette niveau.

Københavns Kommune anvendte imidlertid – som det er sædvanligt og fuldt lovligt – en relativ vurdering ved underkriteriet pris, mens kommunen ved underkriteriet kvalitet i stedet anvendte en absolut vurdering. Derved blev der f.eks. ikke givet maksimumpoint til det bedste tilbud, hvilket, ifølge IA Sprog, medførte, at de vægtninger, der var fastsat i udbudsbetingelserne, blev forrykkede.

Klagenævnet for Udbud tog ikke stilling til klagepunktet, da Københavns Kommune havde fulgt den evalueringsmetode, der var anført i udbudsbetingelserne. Nævnet udtalte eksplicit, at kommunen ikke havde bundet sig til at anvende en relativ vurdering. Den havde (alene) beskrevet, hvordan de kvalitative delkriterier ville blive bedømt på skalaen.


Urigtig evaluering af tilbudsgivers tilbud


IA Sprog nedlagde flere påstande, hvori virksomheden kritiserede Københavns Kommune for dens evaluering af delkriterierne og for ikke at tildele IA Sprogs tilbud maksimumpoint for et antal kvalitative delkriterier.

Under klagesagen henholdt kommunen sig til dens vide skøn i forbindelse med den kvalitative evaluering af de enkelte tilbud, herunder bedømmelsen af tildelte point.

Efter klagenævnets praksis har ordregivere en (særdeles) vid skønsmargin i forbindelse med den kvalitative evaluering af de enkelte tilbud, herunder særligt bedømmelsen af det antal point der tildeles et tilbud. Ved afgørelsen af, om et konkret udbud med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på forskellige punkter har været i strid med udbudsreglerne, tager Klagenævnet for Udbud derfor heller ikke stilling til, hvilken vurdering af tilbuddene ordregiver skulle have foretaget, hvis reglerne var blevet fulgt.

Klagenævnet erstatter således ikke en ordregivers skøn med klagenævnets eget skøn, hvilket eksempelvis også kan ses i Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. marts 2014, Triolab A/S mod Region Midtjylland. 

I denne sag tilsidesatte Klagenævnet for Udbud – ret overraskende – en del af kommunens tilbudsvurdering. Nævnet fastslog, at Københavns Kommune havde handlet i strid med udbudslovens ligebehandlingsprincip ved kun at tildele IA Sprogs tilbud 7 ud af maksimalt 8 mulige point ved delkriteriet "Motivation og fastholdelse". Grunden til at dette stred med ligebehandlingsprincippet var, at kommunen, i sin begrundelse for de 7 point, angav, at der "savnes en beskrivelse af, hvordan den konkrete opfølgning på den enkeltes fravær håndteres".

Da IA Sprog udførligt havde beskrevet dette forhold i deres tilbud, mente klagenævnet ikke, at kommunen kunne tillægge det negativ vægt. Derfor fastslog nævnet, at IA Sprogs tilbud skulle have været tildelt maksimumpoint.

Kendelsen understreger, at det er overordentligt vigtigt, at en ordregiver er grundig i sin tilbudsevaluering, men også i sin begrundelse for pointtildelingen, så forhold, der tillægges negativ vægt, både:

  • er sagligt og velbegrundet

  • afspejler indholdet i tilbuddet

  • kan udledes af den begrundelse, som ordregiver fremsender til de deltagende tilbudsgivere.


Læs kendelsen: IA Sprog mod Københavns Kommune

 
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted